Fórum zdraví - nejnovější

Vyšetření neplodnosti

02.06.2013 kategorie: Neplodnost

Pokud se ženě při pravidelném nechráněném pohlavním styku s partnerem nepodaří v období jednoho roku otěhotnět, doporučuje se nejprve potíže konzultovat s gynekologem. Teprve poté by mělo následovat další vyšetření příčin neplodnosti, a to současně u obou partnerů.

číst dále...

21 komentářů

Preimplantační genetická diagnostika - PGD

05.07.2012 kategorie: Neplodnost

PGD neboli preimplantační genetická diagnostika  v současné době představuje nejperspektivnější metodu zvýšení úspěšnosti IVF. Pomáhá  vyřešit problémy mnoha neplodných párů. V naší republice se touto metodou zabývá jen několik pracovišť. My jsme navštívili IVF centrum REPROMEDA v Brně, které se pyšní hned několika mezinárodními prvenstvími v oblasti reprodukční medicíny.

číst dále...

9 komentářů

Nativní cyklus IVF

07.06.2012 kategorie: Neplodnost

Nativní cyklus IVF má několik specifik. Jedná se o mimotělní oplodnění v rámci přirozeného mestruačního cyklu zcela bez hormonální stimulace nebo pouze s minimální stimulací, která má podpořit růst jednoho max. dvou folikulů.

číst dále...

17 komentářů

Neplodnost - o mužské neplodnosti

02.01.2012 kategorie: Mužská neplodnost

Rozhovor s  MUDr.  Vladimírem Kubíčkem, CSc., přednostou Centra andrologické péče a předsedou České společnosti pro sexuální medicínu

číst dále...

4 komentářů

Mužská infertilita, diagnostika a léčba

22.07.2011 kategorie: Mužská neplodnost

V evropských zemích stoupá počet infertilních (neplodných) párů. Zlepšují se diagnostické možnosti a zhoršují se funkční parametry spermatu.

číst dále...

1 komentářů

Mužské reprodukční zdraví a problém neplodnosti

05.05.2011 kategorie: Mužská neplodnost

Mužskou neplodností se zabývá několik oborů. Medicínský obor andrologie se zabývá mužským pohlavním zdravím a celkovým zdravotním stavem, který souvisí s funkcemi pohlavních orgánů. Správná funkce varlat, správná tvorba spermií a hormonů jsou jedním z hlavních zájmů andrologie.

číst dále...

2 komentářů

Syndrom polycystických ovarií - PCOS

29.11.2010 kategorie: Neplodnost

Syndrom polycystických ovárií (PCOS) je nejčastější příčinou poruch ovulace a tím i neplodnosti u žen ve fertilním (plodném) věku. Navzdory skutečnosti, že tento syndrom byl popsán již v roce 1935, příčiny této poruchy jsou do dneška nevyjasněné.

číst dále...

14 komentářů

Neplodnost - rozmezí cen metod asistované reprodukce v ČR

11.12.2009 kategorie: Neplodnost

Rozmezí cen metod asistované reprodukce v ČR

číst dále...

12 komentářů

Reprodukční imunologie

11.12.2009 kategorie: Neplodnost

Článek je umístěn v sekci Alergologie a imunologie.


11 komentářů

Neplodnost - léčba neplodnosti

24.11.2009 kategorie: Neplodnost

Intrauterinní inseminace - IUI

číst dále...

16 komentářů

Neplodnost - rozmnožovací cyklus

24.11.2009 kategorie: Neplodnost

Základem ženské reprodukce je párový orgán - vaječníky - jeden vpravo a jeden vlevo v pánvi. Jsou velké asi 4 x 2,5 cm a každý obsahuje vajíčka.Všechna vajíčka se vytvořila  dlouho před narozením děvčátka, ve 4. a 5. měsíci vývoje v děloze matky. Při narození jich je v každém vaječníku přibližně 1 milion, potom postupně počet klesá - žádná nová se už netvoří.

číst dále...

15 komentářů

Rozhovor o IVF

17.07.2009 kategorie: Neplodnost

Rozhovor o IVF s MUDr. Milanem Mrázkem, předsedou Sekce reprodukční medicíny ČGPS JEP ČR.

číst dále...

4 komentářů

Hmotnostní výkyvy a neplodnost.

17.11.2008 kategorie: Neplodnost

Jak souvisejí nízká hmotnost neboli podváha a nadváha neboli obezita s neplodností? Čistě teoreticky   při podváze není tělo dostatečně připraveno aby vydrželo těhotenství a kojení a v době možného nedostatku energie by nebylo schopno zabezpečit  zdravý vývoj plodu. Na druhou stranu při nadváze  bude plod sice dobře zabezpečen přísunem energie ale zase může dojít k poškození matky  vysokou hmotností již před otěhotněním a navíc rychlým dalším nárůstem v době těhotenství jak přetížením pohybového aparátu tak, třeba cukrovkou. Takto se  tělo  vlastně brání těhotenství pokud hmotnost není „ normální". Je známo že obezita je spojena s řadou nemocí např. cukrovkou, vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou krevních tuků, kardiovaskulárními nemocemi apod., stejně tak je bohužel spojena i s poruchami plodnosti.

číst dále...

4 komentářů

Vita Humana - fond na podporu PGD

13.11.2008 kategorie: Neplodnost

Rozhovor s MUDr. Kateřinou Veselou, ředitelkou Sanatoria Repromeda a předsedkyní správní rady Nadačního fondu Vita Humana

číst dále...

4 komentářů

Metody určování ovulace

11.11.2008 kategorie: Neplodnost

Po uvolnění vajíčka z vaječníku uprostřed menstruačního cyklu vzniká na vaječníku tak zvané žluté tělísko, které vyrábí hormon progesteron. Kromě toho, že řídí proměnu děložní sliznice tak, aby byla připravena k přijetí a uhnízdění oplodněného vajíčka, způsobuje tento hormon také zvýšení tělesné teploty o 0,2 - 0,4º C. Tato zvýšená teplota se udržuje prakticky po celou druhou polovinu menstruačního cyklu až do následujícího menstruačního krvácení. Zvýšení teploty svědčí také o tom, že ovulace proběhla. U více než 80 % případů teplota stoupne ze dne na den, u ostatních se zvyšuje stupňovitě v průběhu dvou až tří dnů. Tam, kde ovulace z jakéhokoliv důvodu nenastává, zůstává teplota na stejné úrovni po celou dobu cyklu. Určení ovulace na základě změny uvedených teplot říkáme teplotní metoda určení ovulace.

číst dále...

12 komentářů

Tři miliony dětí po umělém oplodnění

11.11.2008 kategorie: Neplodnost

Počet dětí po léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce již přesáhl 3 miliony. Podle kvalifikovaného odhadu za třetinu všech IVF dětí vděčíme také  rekombinantnímu FSH společnosti Organon. Celosvětově se díky metodám asistované reprodukce rodí stále více dětí. Zatímco v roce 1989 bylo hlášeno ve světě 30 000 dětí (u nás maximálně desítky) v současné době se jedná o statisíce (okolo 200 000 v roce 2002) a u nás téměř 3000 dětí (3 % všech narozených!).

číst dále...

1 komentářů

Na čem závisí úspěch IVF?! 1.část

11.11.2008 kategorie: Neplodnost

Pokles produkce spermií v populaci je obecně znám. Z mnoha prací vyplývá, že za posledních 50 let se produkce spermií snížila na polovinu. Ještě  v roce 1980 bylo považováno za normu 40 miliónů/ml, ale  v roce 1992 to bylo již pouze 20 miliónů/ml. Důvody poklesu mají pravdě­podobně více příčin.

číst dále...

1 komentářů

Studie pětiletých dětí, počatých metodou ICSI

04.11.2008 kategorie: Neplodnost

V roce 2002 se v Praze konala globální konference na téma „Neplodnost ve třetím tisíciletí". Díky iniciativě Nadace Bertarelli­ovych se na tomto mezinárodním kongre­su šeši špičkoví vědci, odborníci na re­produkční zdraví i samotní pacienti a jejich organizace. Cílem tohoto mezioborového kongresu bylo prezentovat nejnovějš vě­decké poznatky, zvýšt úroveň obecných znalostí o neplodnosti a projednat někte­ré závažné otázky, například ekonomické, geografické a sociální bariéry léčby.

číst dále...

4 komentářů

Opakované potrácení

04.11.2008 kategorie: Neplodnost

Statistiky ukazují, že potratem končí 50 - 70% všech těhotenství.Mnohdy žena o své graviditě ani neví, jediným příznakem může být opožděná menstruace. Opakované těhotenské ztráty postihují 0,4 -1 % žen.V současnosti se o opakovaném neboli habituálním potrácení hovoří v případě 3 a více reprodukčních ztrát.Jedná se zde o rozpoznaná těhotenství, tj.  UZ nebo biochemicky prokázané gravidity. Příčiny bývají různé, často se je vůbec nepodaří odhalit.

číst dále...

6 komentářů

Metada Ludmily Mojžíšové

04.11.2008 kategorie: Neplodnost

Paní Ludmila Mojžíšová pracovala v Tyršově domě v Praze, kde sídlila Fakulta tělesné výchovy a sportu, jako zdravotní sestra. Posléze začala pracovat na rehabilitaci. Byla velice nadaná pro tento obor, měla prostorovou představivost, dokázala palpovat změny ve svalech i vidět je. Tehdy měla za pacienty studenty FTVS,   a protože mladý organizmus velice rychle a "ochotně" reaguje na ozdravovací procesy zvenčí, viděla rychle výsledky své práce. Brzy se za ní "táhlo" množství lidí z Prahy, i mimopražští, se svými, většinou pohybovými, problémy.

číst dále...

5 komentářů

Stará na dítě ?

16.10.2008 kategorie: Neplodnost

Zakládat rodinu ve vyšším věku prý je trendem současné doby.Ženy prý budují kariéru, cestují, užívají si a na dítě pomyslí, když už je mnohdy pozdě. Názory lékařů se liší, od těch , kteří s protaženým obličejem a znatelnou ironií v hlase odsuzují ženy za odsouvání mateřství s tím, že v 35 letech už je žena na dítě stará až po ty, kteří  optimisticky naladěni odtuší „ Vám je teprve 35...? Moje žena rodila ve 42 a všechno bylo v pořádku...".

číst dále...

5 komentářů

Iniciativa pro asistované početí

10.10.2008 kategorie: Neplodnost

Neplodnost je problém celosvětový, zasahující jak vyspělý západní svět, tak i země rozvojové. Při řešení komplikací s početím se spojili zástupci pacientských organizací se zdravotníky z více než 20 zemí světa a založili Skupinu pro asistované početí - Assisted Conception Taskforce, tedy ACT.

číst dále...

5 komentářů

Fórum zdraví - aktuality