Fórum zdraví - nejnovější

Spánková laboratoř

02.06.2013 kategorie: Psychologie

Důležitou součástí života je spánek. Zdravý člověk prospí třetinu života, ale co s těmi, kterým se to z různých příčin nevede ? Tyto problémy řeší neurologická, psychiatrická a psychologická pracoviště a hlavně specializovaná pracoviště nemocnic  -  spánkové laboratoře. Zdá se, že historie těchto laboratoří je nová, ale nenechme se mýlit. U zrodu počátků  medicíny spánku ve světě byl český neurolog Bedřich Roth (nar.1919), docent neurologické kliniky tehdejší Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Po válce zde vybudoval první spánkovou laboratoř a v 70.letech minulého století disponoval největším souborem nemocných na světě.

číst dále...

8 komentářů

Sexuální problémy u mužů

02.09.2012 kategorie: Sexuologie

Neplodnost je "neschopnost dosáhnout otěhotnění do jednoho roku u sexuálně aktivního páru, který nepoužívá antikoncepci". Asi 25% párů nedosáhne otěhotnění během jednoho roku, přičemž jen 15% vyhledá lékařskou péči pro neplodnost, ostatní páry zůstávají nedobrovolně bezdětné.

číst dále...

26 komentářů

Stres

18.01.2011 kategorie: Psychologie

Slovo stres pochází z angličtiny a znamená zátěž. Stres je reakce organismu na stresový podnět neboli stresor. Obecně je přijatá definice, že stres je soubor reakcí organismu na vnitřní nebo vnější podněty, narušující normální chod funkcí organismu.

číst dále...

8 komentářů

Psychologie matek v těhotenství, při porodu a v šestinedělí.

24.11.2009 kategorie: Psychologie

Těhotenství, porod a následné období nazývané šestinedělím je pro psychiku žen velmi náročným. Co je toho primární příčinou ?

číst dále...

11 komentářů

Psychologie - deprese

24.11.2009 kategorie: Psychologie

Deprese neboli depka. Pojem, kterým tak často označujeme svoje špatné nálady a splíny. Jestli toto označení užíváme správně a co pod tímto pojmem rozumí psychiatrie jsme se zeptali MUDr. Ireny Zrzavecké primářky Psychiatrické kliniky VFN v Praze 2.

číst dále...

5 komentářů

Deprese

17.11.2009 kategorie: Psychologie

Čtvrtým rozhovorem pokračuje cyklus psychologie s Mgr.Ondřejem Novákem, klinickým psychologem a psychoterapeutem působícím v soukromé psychologické praxi v Brně. Tentokrát máme na programu depresi.

číst dále...

2 komentářů

Syndrom vyhoření

12.08.2009 kategorie: Psychologie

Člověk dlouhodobě vydává víc než přijímá a jednoho dne už nemá co dát": tak trefně charakterizoval syndrom vyhoření klinický psycholog Mgr. Ondřej Novák v průběhu našeho rozhovoru. Kdo je nejvíc ohrožený ? Jak syndromu předcházet ? Dá se léčit ? Čtěte dál a naleznete odpovědi a mnoho dalších informací.

číst dále...

4 komentářů

Sociální fobie

10.06.2009 kategorie: Psychologie

Sociální fobie je nemoc, která dokáže jednotlivce téměř vyřadit ze společnosti. Můžeme ji zjednodušeně označit jako strach z lidí, ale pozitivní zprávou je, že se jedná o nemoc léčitelnou. Proto by mohl tento rozhovor s klinickým psychologem Mgr.Ondřejem Novákem některého sociálního fobika, jak se postiženým říká, přesvědčit k návštěvě odborníka.

číst dále...

14 komentářů

Strach ze špíny - myzofobie

05.05.2009 kategorie: Psychologie

Začínáme nový cyklus psychologie s Mgr.Ondřejem Novákem, klinickým psychologem a psychoterapeutem  působícím v soukromé psychologické praxi na Masarykově ul. v Brně. První povídání bude o fobiích.. Mě například zaujala moderní fobie ze ztráty mobilního signálu - nomofobie nebo fobie z čísla 666 - hexakosioihexekontahexafobie, ale je jich na desítky, více i méně známých. V prvním rozhovoru zkusíme fobie popsat obecně a protože jsme v jarním úklidovém období, tak se více zaměříme na přehnaný úklid spojený se strachem ze špíny, tedy myzofobii.

číst dále...

7 komentářů

Psychózy - Schizofrenie

21.11.2008 kategorie: Psychologie

Psychózy jsou závažná duševní onemocnění,. Která vedou ke značnému utrpení v životě nemocných i jejich rodin. Moderní léčba je založena především na spolupráci nemocného, jeho rodiny a dalších blízkých lidí. Aby spolupráce byla možná, potřebují mít všichni zúčastnění dostatek informací o tom, co je psychóza a jak ji pochopit, jaké má příčiny a průběh, jak se dá léčit i co může nemocný udělat sám. Již od počátku chci zdůraznit několik poznatků:

číst dále...

16 komentářů

Sexuální strategie a promiskuita

19.11.2008 kategorie: Sexuologie

Jedním ze základních problémů evoluční sexuologie je odpověď na otázku, zda je člověk „přirozeně" monogamní nebo polygamní. Výzkumy zatím svědčily pro tvrzení, že zatímco muži jsou vrozeně promiskuitní, ženy jsou spíše monogamní. Badatelé to odvozovali především z dat, podle kterých jsou muži v trvalých svazcích více nevěrní než ženy. Příčiny těchto rozdílů se hledaly především v rozdílnosti počtu spermií a vajíček. Zatímco spermiemi lze celoživotně plýtvat, protože v každé ejakulaci jich je několik desítek miliónů, ženy si musí svých několik set (přibližně 400) vajíček vyprodukovaných za život chránit pro toho nejkvalitnějšího uchazeče.

číst dále...

6 komentářů

Koktavost

06.11.2008 kategorie: Psychologie

Před 16 lety vznikla v Brně Soukromá klinika LOGO s.r.o., která je specializovaným pracovištěm pro diagnostiku a léčbu poruch komunikace. Klinika sídlí v Brně na Vsetínské ulici a v současné době má další pobočky na Merhautově ulici v Brně, v Židlochovicích, v Blansku a od března 2007 je otevřena i pobočka v Praze na Karlově náměstí. Rozsahem poskytovaných služeb a spoluprací všech potřebných odborníků z oblasti poruch komunikace tvoří vyjímečné  pracoviště v České republice.

číst dále...

8 komentářů

Komunikace

23.10.2008 kategorie: Psychologie

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v rámci rubriky psychologie vám v tomto čísle přinášíme úryvek z knihy Dr. Jiřího Frgala a Ing.Hany Svobodové - Mozaika komunikace. Přestože na trhu je nepřeberné množství knih pojednávajících o tomto tématu, právě tato nás zaujala. Autoři látku zpracovali velmi čtivě s množstvím ilustrativních příkladů z vlastní zkušenosti - posuďte sami...

číst dále...

3 komentářů

Sexuologie

16.10.2008 kategorie: Sexuologie

Pane doktore, z Vašich www stránek (http://www.profis.cz/ordinace/) vyplývá, že se zabýváte velmi širokým spektrem problémů, které se týkají gynekologie, sexuologie, andrologie i psychologie. Zejména andrologie je obor u laické  veřejnosti téměř neznámý. Můžete  specifikovat jeho podstatu?

číst dále...

2 komentářů

Role psychologa při výběru zaměstnání

13.10.2008 kategorie: Psychologie

Psychologie práce, jak již napovídá její" název, se věnuje apliková­ní psychologie na pracovní činnost. Zabývá se např. způsobem výběru nových pracovníků do nejrůznějších organizací, hodnoce­ním práce jedinců a analyzováním charakteristik rozličných pro­fesí a jejich specifického působení na člověka.

číst dále...

1 komentářů

Mentální anorexie

10.10.2008 kategorie: Psychologie

Anorexie znamená nechutenství, ztrátu chuti k jídlu. V současnosti se často pod pojmem anorexie schovává jedna z poruch příjmu potravy - mentální anorexie. V tomto případě však nejde o nechutenství, nýbrž o patologický strach z tloušťky, který vede u jedinců trpících touto poruchou k extrémnímu vyhýbání se jídlu a hubnutí. Poruchy příjmu potravy pak představují závažné primárně duševní onemocnění, zahrnující změny v oblasti psychické i somatické . Někteří autoři je zařazují mezi tzv. civilizační choroby.

číst dále...

9 komentářů

Fórum zdraví - aktuality