Psychologie matek v těhotenství, při porodu a v šestinedělí.

24.11.2009 kategorie: Psychologie

Těhotenství, porod a následné období nazývané šestinedělím je pro psychiku žen velmi náročným. Co je toho primární příčinou ?

 

Těhotenství  není nemoc, je to tzv. jiný stav. Až do doby početí dítěte byla žena sama sebou, fungovala jako jednojediná, po početí se stává dvojjedinou. Fyziologicky se mění hladina hormonů, dochází ke známým tělesným i psychickým změnám a to vše se projeví v prožívání nastávající maminky. Změny nálad a chování jsou naprosto typické, běžné a tzv. normální. I přesto, že si žena přeje otěhotnět a podaří se jí to, může mít běžné obavy, zda vše dobře dopadne, zda bude miminko zdravé či zda bude partner tím správným tatínkem.

Některou ženu  vůbec nenapadne se v těhotenství jakkoliv omezit a jiná má potřebu více se hlídat a sledovat. Další se naopak začne v těhotenství věnovat tomu, čemu se dříve nevěnovala (např. určitému druhu sportu), což se může jevit až nezodpovědně. Pokud se však žena cítí dobře, je zdravá a v podstatě ji k tomu vedou "hormony štěstí a lásky", tak je vhodné akceptovat to, co ona sama považuje za vhodné.

 

Jak tedy žena podle psychologů těhotenství prožívá ?

 

Těhotenství bývá obecně děleno na tři části a to podle jednotlivých trimestrů.

První trimestr bývá po psychické i fyzické stránce nejnáročnější. Žena se vyrovnává

se změnami, které jí těhotenství přineslo. Toto období trvá od početí do 18.-20. týdne těhotenství, kdy žena cítí první pohyby dítěte.

Druhý trimestr bývá označován za nejklidnější a nejpohodovější období těhotenství, trvá od 20. do 37. týdne těhotenství. Žena si na svůj stav zvykla, klenoucí se bříško je

viditelné, ale ještě na ni nedoléhá stres z porodu.

Třetí trimestr začíná 37. týdnem těhotenství a končí porodem dítěte. Je ovlivněn především myšlenkami na porod. Zda bude dítě zdravé, zda nebudou při porodu komplikace, jaký bude porod, jestli si dobře vyberu porodnici s příjemnou porodní asistentkou, jestli manžel stihne přijet včas. A to vše samozřejmě její chování a prožívání ovlivňuje.

 

Mohou nastat vážnější psychické poruchy ?

 

Určitá míra úzkosti těhotné ženy je charakteristická pro průběh těhotenství. Těhotenství bývá obecně považováno za šťastné období, ke kterému však jisté negativní prožívání také náleží. V psychologické literatuře je tato  specifická etapa v životě ženy pojímána dosti protichůdně - jako období biologické a psychologické krize,  nebo jako období tzv. normálního stavu a dosti pozitivních zkušeností.

Prožívání ženy v těhotenství je výrazně individuální.  Většinou žena prožívá běžné "smutky" a úzkosti. Mohou se objevovat i deprese klasifikované jako psychická porucha. Laktační nebo poporodní psychosy se vyskytují velmi zřídka.

 

Psychologická, psychoterapeutická i psychiatrická péče je v tomto období zcela vhodná.

Je-li indikovaná již v těhotenství, může být dlouhodobá, přesahující období těhotenství, porodu i šestinedělí.

 

Zažila jsem jako náhodný pozorovatel situaci, kdy se těhotná mladá žena striktně dožadovala u praktického lékaře přednostního ošetření a byla sestřičkou odbyta

s tím, že těhotenství není nemoc a ať si počká až na ni dojde řada.

 

To je jedna ze situací, kdy nastávající maminka může jednat přecitlivěji a vůbec nic to nevypovídá o jejích osobnostních kvalitách. V tomto období mohou být ženy přirozeně citlivější, více na sebe zaměřené a očekávají větší podporu svého okolí.  Sestřička, která ve vašem příkladu měla být vlídná, zkrátka vlídná nebyla. Možná by stačilo, kdyby více pátrala po důvodu přednostního ošetření těhotné ženy, kdyby kvalitněji komunikovala.  Možná si sama v sobě nese zážitek absence intenzivnější péče okolí při vlastním těhotenství. I tak to mohlo být - někdy opakujeme tutéž chybu z vlastního života. Ale je to jen jeden pohled na danou situaci.

 

Některé těhotné ženy se zdají okolí víc úzkostné, nadměrně sebestředné. Dá se najít nějaká rozumná míra ? Jde to vůbec nějak rozlišit ?

 

Rozumná míra se hledá těžce. Právě proto, že prožívání těhotenství je výrazně individuální, že každá žena má vlastní představy, očekávání a potřeby.

Záleží především na osobnostních charakteristikách těhotné ženy, na životních zkušenost těhotné ženy (zda je prvorodička nebo vícerodička), záleží na postoji k těhotenství (zda je těhotenství chtěné či nechtěné, plánované či neplánované), zda bylo dítě počato spontánně nebo byla žena zařazena do programu umělého oplodnění. A neméně záleží na emocionální pohodě a sociální podpoře ženy.

 

Možná by měli být víc poučeni lidé v okolí těhotné ženy ?

 

Může se stát, že se chování nastávající maminky může jevit svému okolí jako nezvyklé, jiné, podivné. Doporučuji toto chování tolerovat, respektovat pokud není žena nebezpečná sama sobě nebo svému okolí a jen v nějakých nuancích dávat drobné hranice. Podpora širší rodiny je velmi důležitá a pokud si žena staví tzv. hnízdo, což v praktickém životě znamená, že potřebuje mít všechno dopředu připravené, čisté a prostě podle vlastních představ, tak si to tak zaslouží a mělo by to tak být a okolí by její přání mělo respektovat.

 

Co může těhotnou ženu výrazně zaskočit, když se zdá, že má k dispozici veškeré informace ?

 

V dnešní době navštěvují ženy kurzy přípravy k porodu, jsou hodně informované  a o porodu mají zcela naprosto jasnou představu.

Z vlastní praxe si uvědomuji, že ženy mají především informace o fyziologickém těhotenství a fyziologickém porodu. Méně jsou informovány o komplikacích, které sebou těhotenství může přinést.  Každé těhotenství může být svým způsobem rizikové,

i když žena počne spontánně a cítí se dobře, mohou nastat komplikace. Potom může  následovat hospitalizace, ukončená předčasným porodem. Samozřejmě, že určitý stres

k těhotenství patří, ale poučená a zralá maminka by si měla všechna možná rizika uvědomovat. Domnívám se, že i tyto informace, v rozumné míře a ve správný čas, by měly být těhotným ženám sdělovány.

 

Předporodní péče je u nás na vysoké úrovni, slyšela jsem některé názory, zda ale nemají častá gynekologická a genetická vyšetření stresující vliv na maminky ?

 

Všichni si přejeme mít zdravé dítě a že se nám zdravé narodí bereme jako samozřejmost. Je to přirozené a je to v pořádku.

Pokud je ženě doporučeno nějaké vyšetření, domnívám se, že je dobré přemýšlet

o informacích a názorech zdravotníků. A nepodceňovat vyšetření, která doporučí.

Např. odběr plodové vody - amniocentézu by rodiče mohli brát jako nabídku a možnost získání více informací o dítěti. Nemusí to hned znamenat závažný stav dítěte. Pravdou je, že když se narodí dítě s postižením, je to pro rodiče veliká bolest a celoživotní zátěž a nejen pro ně, ale i pro širší okolí rodiny. Očekávání  - mít zdravé dítě, trvající někdy od školky, kdy začínáme pokukovat po druhém pohlaví a kdy si hrajeme na maminku

a tatínka,  se nám nesplní. Zkrátka podstoupit vyšetření znamená  možnost vědět,  co se v těhotenství s těhotnou ženou nebo s dítětem děje a mít možnost se zodpovědně a informovaně rozhodnout.

 

Rizikové těhotenství je pro každou ženu strašákem. Dá se po takové diagnóze vyhnout stresu nebo částečně zmírnit panika ?

 

Určitá míra úzkosti a stresu k těhotenství patří. Domnívám se však, že už označení rizikové těhotenství vyvolává stres. Žena je případně dále hospitalizována  na "rizikovém oddělení", dítě po předčasném porodu je v péči "rizikové ambulance".

Vyhnout se nadměrnému stresu je obtížné. Konkrétně bych uvítala, kdyby se nám zdravotníkům podařilo slovo „rizikový" adekvátně zaměnit.

 

Může stres budoucí maminky ovlivnit plod a další vývoj dítěte ?

 

Dítě i maminka se v těhotenství ovlivňují vzájemně, pozitivně i negativně. Vyšší hladina stresu může ovlivnit aktuální stav dítěte, jeho chování i prožívání v bříšku, případné změny v těhotenství.

 

A existuje nějaká terapie proti stresu?

 

Existuje obor psychoterapie, což je léčba psychologickými prostředky, především slovem. Různé směry a metody psychoterapie mohou ovlivnit míru úzkosti, strachu

a stresu.  Určitě by těhotná žena neměla se svojí nepohodou, strachem nebo stresem zůstávat sama, ale měla by mít šanci si o všem popovídat. Kontakt na odborníka

ji může zprostředkovat její ošetřující gynekolog.

 

Existují indicie, kdy by měla žena usoudit, že bez odborné péče si sama neporadí ?

 

To je velmi individuální, protože každá žena má jiné hranice prožívání náročných situací, psychických i fyzických bolestí. Vždy když má těhotná žena pocit, že už nemůže, že už danou, konkrétní situaci nezvládne, měla by vyhledat odbornou pomoc. Velmi také záleží na pozornosti okolí, které může vhodným způsobem ženu upozornit

a pomoci ji třeba tím, že ji vyslechne, doprovodí k odborníkovi.

 

Jaké pocity prožívá žena u předčasného porodu ?

 

Z kontaktu s ženami, které svoje děti porodily předčasně, vím, že každá žena prožívá pocity viny, že ona nedokázala dítě donosit, zajistit mu optimální podmínky v těhotenství , že v prvních dnech a týdnech života prožívá velký strach o život dítěte.

Žena se ocitla v situaci, kterou si nepřála, neplánovala a postupně se učí zorientovat se  v této situaci, hledá si svoje místo, postupně si vytváří vztah ke svému dítěti.

 

Jaké změny nastanou po porodu ?

 

Zcela běžné  je období tzv. „poporodního blue".  Postihuje ženy všech kultur a nesouvisí s průběhem porodu.  Objevuje se obyčejně mezi 3. a 5. poporodním dnem, tedy v období, které žena tráví v porodnici.  Nápadná je plačtivost, často z nejasných

a banálních důvodů. Dále se může např. objevit úzkost, deprese, bolesti hlavy, únava, špatná koncentrace, zmatenost. Je důležité, aby byly ženy o tomto krátkém období a jeho projevech informovány, potom ho mohou klidněji prožít.

Výše uvedené projevy se mohou projevit jako poporodní deprese, kdy jsou tyto projevy vystupňované nebo jako poporodní (laktační) psychosa.

Laktační psychózy se vyskytují ve velmi malém množství do 0,2%. Uvádí se, že těhotenství a porod může být spouštěcím mechanizmem ke změně psychického stavu. Osobnost ženy je nějakým způsobem k takovým komplikacím alterovaná a až těhotenstvím se psychóza rozvíjí. Prvotní příčinou tedy není samotné těhotenství, je ale spouštěcím mechanizmem.

 

Jak se laktační psychóza projevuje ?

 

Především změnou chování ženy, k její vlastní osobě, k dítěti, k partnerovi, k širšímu okolí. Žena často nemá o dítě zájem, nenakojí ho, adekvátně nereaguje na jeho pláč.

Pro okolí je to stav nepřehlédnutelný a určitě ho zaregistruje. Žena potřebuje citlivý přístup, trpělivost, je velmi vhodné, když jí někdo blízký pomůže s péčí o dítě. Je vhodná pomoc, ne převzetí veškeré péče a zodpovědnosti za dítě.

Velmi žádoucí je lékařská - psychiatrická péče, zastavení laktace a dlouhodobé užívání předepsaných antidepresiv.

 

Proč odlišujeme z psychologického hlediska šestinedělí ?

 

Šestinedělí je náročné a významné pro matku i dítě. Je to období tzv. hájení, děje se spousta změn. Dítě a maminka si na sebe zvykají, vytváří se denní režim a rituály. Rozvíjí se laktace, organismus ženy se postupně a velmi zvolna vrací do stavu  před porodem a dítě se vyrovnává se zátěží porodu. V tomto období by měl být partner a rodina co nejvíce nápomocni, mohou např. pomoci s běžným chodem domácnosti nebo s péčí o starší děti.


Komentáře

05.10.2010 - miminko
ano je to důležité pro oba ,aby byli zdaví a plní energie luka34@seznam.cz
05.10.2010 - miminko
ano je to důležité pro oba ,aby byli zdaví a plní energie luka34@seznam.cz
06.03.2011 -
02.01.2013 - Coach Outlet Online
The fear of

Coach Outlet Online

in place this year as draconian incentives

Gucci Belts

that would force them to confront the nation’s

Coach Factory Online

growing debt. Now, lawmakers are trying to keep

Coach Outlet Online

them from happening, though it seemed most likely

Coach Bags Outlet

on Saturday that the cuts, known as sequestration,

Coach Factory Outlet Online

would be left for the next Congress, to

Hermes Belt

be sworn in this week.“We just can’t afford

Coach Boots Outlet

a politically self-inflicted wound to our economy,”

Coach Outlet Store Online

Mr. Obama said Saturday in his weekly address.

Coach Outlet

“The housing market is healing, but that could

Coach Factory Online

stall if folks are seeing smaller paychecks. The

Coach Factory Outlet

unemployment rate is the lowest it’s been since 2008,

Coach Outlet

but already families and businesses are starting to

Coach Factory Online

hold back because of the dysfunction they see in Washington.”

Louis Vuitton Belts

another painful economic slowdown appears to

Coach Factory Outlet

have accelerated deal-making on Capitol Hill with

Coach Online Outlet

just 48 hours left before the so-called fiscal

Coach Factory Outlet Online

cliff arrives. Weeks of public sniping between

Coach Factory Store

Mr. Reid, the Democratic leader, and Senator Mitch

Coach Outlet Online

McConnell of Kentucky, the Republican leader, ebbed

Coach Outlet Store Online

on Friday evening with pledges of cooperation

Coach Outlet Online

and optimism from both.
04.03.2013 - dresab55
Mais ce nombre a tellement crû, acheter viagra en france doivent te donner la première place. A pesar ban sentir ciertas actividades francesas, cialis generico online con tanto día como lleva de no vivir al palo.
08.03.2013 - esjee3
FROM what has been faid in the aciphex this oil or water were added a certain . Nee cupias nee metuas. levaquin VI. How We Should Hear Mass 16 .
10.03.2013 - twizin3
Hízose famoso en toda Europa y se tradujeron y, precio viagra á más de la buena crianza. Applications des Oodes électriques, achat cialis 20mg les unes sont dans la misère pendant que les.
19.05.2013 - bb
pipe fittings | pipe fitting | butt welded pipe fittings | butt welded elbow | carbon steel elbow | butt welded pipe elbow | carbon steel tee | butt welded pipe tee | carbon steel reducer | butt weld reducer | pipe reducer | carbon steel cap | butt welded cap | A234 wpb cap | carbon steel bend | butt welded pipe bend | A234 wpb bend | carbon steel pipe fittings | carbon steel pipe fitting | butt weld pipe fittings | equal tee | 90 degree elbow | seamless pipe fitting | china pipe fitting | pipe fittings factory | steel pipe fittings | ANSI elbow | pipe fittings manufacturer | pipe fittings | A234 wpb elbow | 90 degree elbow | pipe elbow | 45 degree elbow | 180 degree elbow | A234 wpb reducer | concentric reducer | pipe reducer | carbon steel reducer | eccentric reducer | A234 wpb tee | equal tee | pipe tee | carbon steel tee | A234 wpb cross | pipe cross | seamless pipe | A106 pipe | A53 GRB pipe | steel pipe | A234 wpb bend | seamless bend | socket elbow | socket tee | forged fittings | steel flange | forged flange | pipe flange | slip on flange | carbon steel pipe fittings | seamless 90 degree elbow | carbon steel seamless pipe | pipe cap | butt weld cap | A234 wpb bend | 3d bend | 5d bend | butt weld pipe fitting | seamless pipe fitting | pipe nipple | steel nipple | pipe elbow | pipe tee | pipe bend | pipe reducer | long radius elbow | sch40 elbow | sch80 elbow | sch160 elbow | pipe fittings elbow | high pressure tubing | high pressure pipe fitting | pipe fitting | pipe fitting | pipe fittings | pipe fittings | steel pipe | steel flange | pipe elbow | carbon steel pipe elbow | weld neck flange | api5l pipe | erw pipe | plat weld flange | blind flange | seamless steel pipe | pipe tee | seamless pipe | steel pipe | 管件 | 弯头 | 三通 | 异径管 | 管帽 | 弯管 | 法兰 | 高压管件 | 保温管道 | 河北圣天管件集团有限公司 | 河北圣天管件集团有限公司 | 河北圣天管件集团公司 | 河北圣天管件集团 | 河北圣天管件 | 河北圣天 | 圣天管件集团有限公司 | 圣天管件集团 | 圣天管件 | 河北管件 | 河北管件集团 | 管件集团 | 管件 | pipe fittings | seamless steel pipe | steel pipe | pipe fitting co.,ltd. | hebei pipe fittings co.,ltd. | slip on flange | steel flange | pipe elbow | forged fitting | pipe tee | steel API5L pipe | seamless steel pipe | steel seamless pipe | steel seamless pipe | API pipe | steel tube | seamless tube | seamless pipe | steel SSAW pipe | steel LSAW pipe | steel pipe | steel pipes | steel seamless pipe |seamless pipe | petroleum casing pipe | spiral pipe | hebei shengtian group seamless steel pipe co.,ltd. | accesorios de tubería | Codo de tubo | Codo de tubo | Tres vías | Diámetro del tubo | Tapones de tubería | Curva para tuberías | tubos de acero sin costura | tubos de acero con costura recta | tubos de acero API5L | Accesorios forjados | bridas con un diámetro | brida soldada | brida planas | brida ciega | conexões | conexão de aço carbono | conexão A234 WPB | conexão para tubos soldados | cotovelo | Cotovelo de raio longo | Cotovelo de raio curto | Cotovelo de 180° grau | Cotovelo de 45° grau | Conexão T | conexão T igual | conexão T de redução | Tubo redutores | tubo redutor concêntrico | tubos redutor excêntrico | Tampão de tubos | Conexões circulares | tubos de aço sem costura | tubo de aço com costura reta | tubo de aço API5L | Acessórios forjados | flanges com diâmetros | flange soldada | flanges plana | flange cego | flange | steel elbow | pipe fittings manufactory | steel pipe fittings | flange | flanges | steel flange | forged flange | carbon steel flange | forged flange | pipe flange | hebei reaguan international co.,ltd. | hebei reaguan international | pipe fittings | steel pipe | flanges | valve | casting | seamless pipe | ERW pipe | API5L pipe | petroleum casting pipe | elbow | slip on flange | weld neck flange | blind flange | socket flange | control valves | butterfly valves | globe valve | ball valve | gate valve | one-way valve | malleable iron pipe fittings | casting pipe fittings | ductile manhole cover | 河北瑞冠国际贸易有限公司
09.05.2016 - jiajiagg

ray ban sunglasses

authentic jordans

discount oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

Michael Kors Outlet Store

tiffany jewelry

retro jordans

cheap real jordans

michael kors handbags,michael kors handbags outlet,michael kors purses outlet,cheap michael kors handbags,cheap michael kors purses

adidas nmd

christian louboutin outlet

nike zoom kobe

http://www.kobebasketballshoes.us.com

Michael Kors Online Outlet

michael kors outlet online

fitflop shoes

http://www.kobeshoes.uk

ralph lauren online

http://www.oakleyoutlet-store.com

ray ban sunglasses outlet

jordans for cheap

nike dunks shoes

Michael Kors Outlet Online

coach outlet online

michael kors outlet

michael kors handbags

Michael Kors Purses

http://www.christian-louboutin-outlet.uk

kobe shoes for sale online

michael kors handbags clearance

michael kors outlet

Michael Kors Outlet Online

chrome hearts

michael jordan shoes

http://www.cheap-airjordans.us.com

kobe byrant shoes

fitflop sandals

fitflops outlet

michael kors handbags

replica christian louboutin

jordans for cheap

fitflops clearance

cheap jordans online

air jordan retro

christian louboutin outlet

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley

adidas nmd online

http://www.raybanglasses.in.net

michael kors outlet

kobe sneakers

cheap ralph lauren

kobe basketball shoes

chrome hearts online store

adidas nmd uk

tiffany and co

cheap jordans

cheap air jordans

michael kors outlet online store

chrome hearts online

tiffany and co uk

oakley sunglasses

huaraches shoes

http://www.tiffanyand.co.uk

Cheap Jerseys Online

ralph lauren uk

tiffany & co

http://www.michaeljordanshoes.us.com

true religion jeans wholesale

louis vuitton handbags

michael kors outlet store

oakley vault

adidas nmd

tiffany online

ugg outlet

cheap oakley sunglasses

nfl jerseys

michael kors handbags outlet

cheap oakley sunglasses

http://www.fitflopsoutlet.uk

http://www.2016michaelkorsoutlet.us.com

michael kors handbags outlet

http://www.cheaprealjordans.us.com

michael kors outlet store online

michael kors outlet store

air huaraches

http://www.cheapnfljerseysstorechina.com

jordan shoes

tiffany online

mlb jerseys authentic

chrome hearts wholesale

michael kors handbags

http://www.airjordanretro.uk

michael kors outlet online

Cheap Oakley Sunglasses

adidas nmd runner

air jordan

nfl jerseys

http://www.cheapauthenticjordans.us.com

tiffany and co outlet

air huarache shoes

michael kors outlet online

http://www.jordanretro.uk

nike kobe sneakers

cheap uggs

tiffany and co outlet online

michael kors outlet store

cheap basketball shoes

cheap authentic jordans

http://www.cheapairjordan.uk

cheap nfl jerseys

mlb jerseys authentic

ralph lauren online,cheap ralph lauren

cheap oakley sunglasses

tiffany and co jewellery

toms outlet store

adidas nmd

oakley sunglasses,oakley outlet sunglasses

cheap air jordan

michael kors handbags

jordan retro

michael kors outlet store online

michael kors outlet

tiffany and co jewelry

kobe shoes

tiffany and co

huaraches shoes

Cheap NFL Jerseys China

ray ban uk,cheap ray ban sunglasses

http://www.huaracheshoes.uk

fitflops clearance

air huarache shoes

chrome hearts online

michael kors factory outlet

ugg boots uk

kobe basketball shoes

oakley sunglasses

Air Jordan 11

mlb jerseys authentic

tiffany jewelry

http://www.jordansforcheap.us.com

basketball shoes,cheap basketball shoes,nike basketball shoes,cheap jordan basketball shoes

http://www.cheap--jordans.us.com

Cheap Jordans For Sale

http://www.huarachesshoes.uk

kobe shoes

michael kors outlets

ray ban sunglasses outlet

nfl jerseys

oakley outlet online

cheap oakley sunglasses

oakley store online

michael kors outlet online

tiffany,tiffany and co,tiffany and co jewelry,tiffany necklace,tiffany bracelet,tiffany ring,tiffany earrings

kobe shoes,kobe zoom,kobe byrant shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet

kobe shoes

michael kors outlet

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

http://www.chromeheartsonline.us.com

http://www.michaelkorshandbagsclearance.com.co

cheap air jordan

michael kors outlet

kobe byrant shoes

tiffany and co

cheap tiffanys

oakley sunglasses

tiffany and co uk

cheap watches,cheap rolex watches,rolex watches for men,buy rolex online

toms outlet store

michael kors handbags

cheap rolex watches

cheap true religion jeans

kobe shoes

toms outlet

air huarache shoes

nike dunks

tiffany & co

tiffany and co outlet

toms outlet

true religion jeans

michael kors factory outlet

air jordan shoes

air jordan retro

tiffany and co outlet

michael kors outlet

http://www.huarachesshoes.co.uk

http://www.kobesneakers.com

fitflops

cheap retro jordans

christian louboutin outlet

toms outlet store

michael kors outlet clearance

kobe shoes,kobe zoom,nike zoom kobe

michael jordan shoes

ralph lauren online

fitflop sandals

cheap jerseys from china

oakley sunglasses

michael kors outlet

ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban

tiffany and co jewellery

huaraches sale

http://www.tiffanyandcojewellery.us.com

true religion sale

http://www.tiffanyandcooutletonline.us.com

http://www.airhuarache.uk

http://www.rayban-sunglasses.uk

gg
15.07.2016 - wengdongdong

replica watches

ray bans

polo ralph shirts

michael kors handbags

michael kors handbags

gucci

north face outlet

jordan 3 infrared

christian louboutin outlet

coach outlet

nike free run

christian louboutin sale

adidas originals

rolex watches

coach outlet

michael kors outlet

air jordan pas cher

cheap jordans

michael kors outlet clearance

jordan 6

coach outlet

celine

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

louis vuitton outlet

hollister clothing store

timberland boots

lebron james shoes

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

gucci outlet

jordan 4 toro

celine

kevin durant shoes 8

kate spade

coach outlet

louis vuitton handbags

giuseppe zanotti sneakers

coach outlet

lebron james shoes

nike factory outlet

kate spade handbags

adidas outlet

lebron james shoes 12

beats headphones

oakley vault

toms outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

ray ban sunglasses

nike outlet store

burberry outlet

timberland outlet

michael kors outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet

giuseppe zanotti

louis vuitton outlet

ralph lauren

louis vuitton

true religion jeans

toms outlet

jordan 13

rolex watches outlet

nfl jerseys wholesale

nike air force

jordans

air jordan 13

nike roshe flyknit

kevin durant shoes

louis vuitton outlet stores

coach factory outlet

true religion jeans

louis vuitton

oakley vault

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

ed hardy clothing

louis vuitton outlet

coach outlet

coach outlet

mont blanc pens

true religion

tods shoes

nike sb

adidas trainers

polo ralph lauren

coach outlet online

coach factory outlet

christian louboutin outlet

nike trainers

coach factory outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

nike basketball shoes

kobe bryant shoes

fitflops sale clearance

rolex submariner

jordan 8s

christian louboutin outlet

cheap ray ban sunglasses

michael kors handbags

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

basketball shoes

toms shoes

christian louboutin shoes

nike uk

toms shoes outlet online

coach canada

michael kors outlet

michael kors

adidas shoes

ray ban sunglasses

toms outlet

oakley sunglasses

burberry outlet online

michael kors canada

oakley sunglasses

kobe bryant shoes

adidas shoes

michael kors handbags

cheap jordans

longchamp bags

adidas originals shoes

adidas nmd

vans shoes outlet

hermes handbags

coach factory outlet

tiffany outlet

louis vuitton handbags

ralph lauren polo

longchamp handbags

hermes bag

cheap oakley sunglasses

true religion outlet

christian louboutin outlet

coach outlet store online clearances

longchamp handbags

louis vuitton outlet stores

beats wireless headphones

true religion outlet

ray ban

louboutin pas cher

cheap jordan shoes

ray-ban sunglasses

ray ban outlet

nike trainers

hollister clothing

michael kors outlet

michael kors outlet

ray ban wayfarer

vans shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

air jordans

cheap toms shoes

coach outlet online

coach factory outlet

retro jordans

nike nfl jerseys

nike roshe run

michael kors outlet

kate spade outlet

true religion shorts

gucci outlet

nike air max 90

hermes birkin bag

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

air max 90

nike outlet

insanity workout

nike uk

supra sneakers

michael kors handbags

michael kors outlet

coach outlet

cartier watches

michael kors purses

fitflops

adidas originals

oakley sunglasses

tory burch flats

louis vuitton handbags

asics running shoes

louis vuitton outlet

oakley sunglasses

tods outlet

kobe 9

coach factory outlet

louis vuitton

tory burch outlet

adidas yeezy

louis vuitton outlet

christian louboutin outlet

toms shoes

replica watches

air max 90

toms shoes

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

coach outlet

jordan retro

ray ban sunglasses

toms shoes

gucci outlet

nike air max

true religion

coach outlet online

michael kors outlet clearance

adidas yeezy

ghd flat iron

louis vuitton outlet

celine handbags

hollister clothing

jordan 3

supra shoes

michael kors outlet online

christian louboutin flats

louis vuitton handbags

coach factory outlet

polo shirts

cheap oakleys

nike free run 2

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

timberland boots

nike free run

nike sb shoes

coach outlet store online

oakley sunglasses

coach factory outlet

tory burch outlet

coach factory outlet

nike blazers

coach outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

michael kors outlet

louis vuitton handbags

cheap jordans

abercrombie

michael kors outlet clearance

kate spade handbags

jordans for sale

nike air jordan

coach outlet store online

louis vuitton outlet

nike air huarache

polo ralph lauren

coach outlet

celine handbags

air jordan retro

lebron james shoes 2015

replica watches for sale

jordan 4

michael kors handbags

louis vuitton outlet

nike air force 1

tory burch outlet

nike air max

coach outlet

ray ban sunglasses

coach outlet store online

longchamp outlet

coach outlet online

michael kors outlet

adidas outlet store

true religion jeans

louis vuitton

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

nike running shoes

true religion jeans

christian louboutin sale

oakley sunglasses

true religion outlet

cheap nfl jerseys

adidas ultra boost

jordan 8

mont blanc

louis vuitton outlet

michael kors outlet online sale

coach outlet

polo ralph lauren outlet

marc jacobs

oakley sunglasses wholesale

jordans

louis vuitton outlet

cheap jordans

coach outlet

cheap oakley sunglasses

ray ban sunglasses

nike uk

louis vuitton handbags

lebron james shoes 13

kate spade

jordan 11s

ralph lauren sale

michael kors outlet

michael kors outlet online

cheap jerseys

coach outlet store online

louis vuitton outlet

pandora jewelry

michael kors purses

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

michael kors handbags

polo ralph lauren

burberry outlet

designer handbags

replica watches

abercrombie & fitch

kate spade handbags

nike air max

cheap oakleys

jordan shoes

christian louboutin

cheap jordans

polo ralph lauren

jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

jordan concords

louis vuitton

coach factory outlet

oakley sunglasses

fitflop sandals

louis vuitton handbags

gucci handbags

toms

oakley outlet

louis vuitton

mont blanc pens

juicy couture

adidas superstar

adidas ultra boost

tory burch sale

ghd hair straighteners

rolex watches

jordan retro 3

fake watches

louis vuitton bags

timberland outlet

toms outlet

gucci handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton bags

fitflops

gucci outlet

kobe shoes 11

nike roshe flyknit

fitflops sale clearance

nike roshe runs

kate spade

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

ralph lauren polo outlet

christian louboutin shoes

asics shoes

coach outlet

adidas shoes

adidas uk

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

nike huarache shoes

adidas stan smith

instyler curling iron

gucci handbags

kobe 11

20167.16wengdongdong