Neplodnost - léčba neplodnosti

24.11.2009 kategorie: Neplodnost

Intrauterinní inseminace - IUI

 

Pokud má žena funkční vaječníky (zjišťuje se podle hodnot hormonálních hladin v krvi) a průchodný alespoň jeden vejcovod, normálně u ní dochází k ovulaci a partner má normální či mírně snížený počet spermií, je možné předpokládat přirozený způsob početí. Pokud se však v průběhu nejméně jednoho roku ženě nepodaří otěhotnět, doporučuje se provedení homologní intrauterinní inseminace - IUI.

 

Pro koho je IUI určena?

IUI je technika asistované reprodukce, kterou lze využít při léčbě neplodnosti u párů, kdy má žena průchodné vejcovody (vizte vyšetření neplodnosti). Vlastní indikací je snížený počet nebo pohyblivost spermií u muže. Počet spermií nad 5 mil./ml s pohyblivostí nad 50 % v kategorii a+b se považuje za hranici nálezu, který má ještě dobrou šanci na úspěch. Je však jisté, že někdy i při nižší koncentraci a pohyblivosti spermií k těhotenství dojít může. Zcela jednoznačnou indikací je imunologická příčina neplodnosti, kdy jsou u ženy prokázané protilátky proti spermiím, které představují překážku v cestě děložním hrdlem. ILJI se rovněž provádí ke zvýšení pravděpodobnosti početí i v případech, kdy je u muže nález spermiogramu normální, ale u jeho partnerky se provádí indukce ovulace, nebo i v případech zcela nevysvětlitelné příčiny neplodnosti.

IUI lze provádět u žen, u kterých dochází k ovulaci spontánně, v přirozeném menstruačním cyklu. Jinak je nutná hormonální stimulace vaječníků, při které se může ve vaječnících najednou vyvíjet i více vajíček.

Spermie pro IUI se připravují v laboratoři speciální metodou, při které se získají nejpohyblivější z nich. Tím, že se zavedou do děložní dutiny, se zkrátí jejich cesta k vajíčku a zvýší se pravděpodobnost početí.

U párů, kde muž nemá v ejakulátu žádné spermie, lze pro intrauterinní inseminaci použít sperma dárce. Dárci spermií jsou mladí muži, s genetickým vyšetřením a negativním vyšetřením na pohlavně přenosné nemoci (sexual transmitted diseases - STD). Teprve po šesti měsících, kdy se prokáže u dárce opakovaně negativita STD, je možné spermie po rozmražení použít. Dárcovství spermií je anonymní, lze pouze vybrat určité tělesné znaky dárce, jako například barva vlasů a očí.

 

Léčebný cyklus

1. Hormonální stimulace vaječníků

Klomifen citrát je často používaným lékem při hormonální stimulaci vaječníků již u praktických gynekologů. Další možností léčby je hormonální příprava gonadotropiny, obsahující folikulostimulační hormon - FSH. Úhradu těchto léků musí k plánované léčbě nejdříve schválit zdravotní pojišťovna, což trvá asi tři týdny.

a) Tablety

 

Obvykle se preparát užívá dvakrát denně jedna tableta 3. až 7. den menstruačního cyklu.

 

b) Injekce

 

Injekce se aplikují denně, vždy nitrosvalově 1 ampulka, a to od 2. dne menstruačního krvácení. (V případě nutnosti léčba pokračuje dále a zvyšují se i dávky gonadotropinů).

Injekce si může aplikovat i sama žena. Kvalitnější léky se mohou podávat i podkožně, což je podstatně jednodušší a méně bolestivé.

 

2. Sledování růstu folikulů

Desátý den menstruačního cyklu je pacientka pozvána na ultrazvukové vyšetření, při kterém se hodnotí počet a velikost folikulů ve vaječnících a výška děložní sliznice. Pro ILJI je nejlepší, když dochází k vývoji jednoho až dvou dominantních folikulů. Při vyšším počtu vzniká riziko troj a vícečetnějšího těhotenství, ke kterému by nemělo dojít. Není totiž možné ovlivnit počet folikulů, u kterých dojde k ovulaci, a tudíž počet uvolněných vajíček, které se oplodní a uhnízdí.

Jedním z řešení, kdy se vyvíjí při hormonální stimulaci vaječníků více než tři folikuly, je odsátí obsahu nadpočetných folikulů s ponecháním pouze dvou nebo jednoho z nich. Pokud se neprovede toto řešení, často se doporučuje pokus o otěhotnění neprovádět, a naopak mít chráněný styk.

Pokud největší z folikulů měří 18 mm a děložní sliznice je vyšší než 8 mm, aplikuje se nitrosvalově injekce obsahující od 5 000 do 10 000 jednotek lidského choriového gonadotropinů - hCG (jednu až dvě amplky), kterou se vyvolá ovulace.

 

3. Provedení IUI

 

Za 36 - 40 hodin následuje intrauterinní inseminace, pro kterou se musí odebrané spermie (ráno před provedením ILJI se muž dostaví k odběru spermatu, popř. lze použít zmrazeného vzorku) připravit v laboratoři speciální metodou. Spermie se v laboratoři oddělí od seminární plasmy, která může být příčinou i vážných alergických reakcí po ILJI. Při přípravě spermatu pro ILJI se rovněž vyberou pohyblivější spermie, které mají vyšší pravděpodobnost, že se dostanou k vajíčku. Vlastní výkon se provádí ambulantně.

V poševních zrcadlech se jako při běžné gynekologické prohlídce zavede do dělohy katetr (hadička z umělé hmoty o průměru 1,5 mm), kterým se do děložní dutiny vstříkne 0,5 -1 ml roztoku se spermiemi. Zákrok je bezbolestný.

V případě sníženého počtu spermií u partnera je vhodné před ILJI dodržet několikadenní pohlavní abstinenci.

 

 

 

Po provedení inseminace je naopak pohlavní styk doporučen každý den. Po výkonu není nutné setrvávat delší dobu na lůžku. Postačí pouze několik minut a žena může odejít domů. Pracovní neschopnost není nutná.

 

4. Po IUI

 

V přirozeném menstruačním cyklu se k podpoře funkce žlutého tělíska, které hormonálně zabezpečuje těhotenství v prvních týdnech vývoje, doporučuje užívat progesteron. Užívá se po jedné tabletě ráno a večer (1-0-1), které se mohou zavádět do pochvy, ale lze je také polykat. Poševní aplikaci dáváme přednost, protože lék se kromě vstřebávání do krevního oběhu dostává přímým přestupem k děložní sliznici.

Po hormonální stimulaci vaječníků s ILJI se doporučuje užívat progesteron, třikrát denně jednu tabletu.

Úspěšnost ILJI nepřevyšuje 12 %. Jestliže nedojde nejméně po 2 ILJI k otěhotnění, doporučuje se pár zařadit do léčby metodou IVF ET (mimotělního oplodnění).

Každá žena má nárok na 6 ILJI (obvykle tři se dvěma aplikacemi spermatu ve dvoudenním intervalu) ročně hrazených pojišťovnou. Příplatky jsou možné za léky (dle typu).

 

 

IVF - in vitro fertilizace

1. Stimulace vaječníků

Za normálních podmínek se ve vaječnících ženy vyvíjí každý měsíc několik vajíček, ale dozrává pouze jedno z nich. Jeho vývoj, dozrání a uvolnění z vaječníků (ovulace) jsou řízeny hormony z podvěsku mozkového.

Aby se zvýšila úspěšnost léčby, provádí se při mimotělním oplodnění hormonální léčba, která způsobí, že se ve vaječnících najednou vyvíjí a dozraje větší počet vajíček.

Průběh stimulace vaječníků se sleduje ultrazvukem, kterým se měří folikuly, což jsou dutinky s tekutinou, ve kterých se vajíčka vyvíjejí. Hodnotí se charakter a výška děložní sliznice. Současně se sledují hladiny hormonů z krve.

Pro hormonální stimulaci vaječníků se používají léky, které musí nejdříve schválit zdravotní pojišťovna. Jsou to převážně absolutně čisté, synteticky vyráběné hormonální léky, které zdravotní pojišťovny hradí z 90 %, takže v lékárně činí doplatek za léky na jeden IVF cyklus asi 3 000 - 5 000,- Kč.

Lze ovšem použít i léky vyráběné z moči žen po přechodu, které jsou levnější a zdravotní pojišťovny je hradí v celém rozsahu.

Zdravotní pojišťovny neschválí na jeden IVF cyklus více než 2250 IU (mezinárodních jednotek). Pokud je jich při nižší odpovědi vaječníků potřeba více, musejí se již zaplatit z vlastních prostředků.

Např u léků, které mají v jedné ampulce 75 jednotek, pojišťovny schvalují neschválí více než 30 ampulí. Tzv. rekombinantní FSH má ampulky po 50 a 100 jednotkách, takže se například schválí 45 ampulek 50 IU nebo 15 amp. 50 IU + 15 amp. 100 IU. Preparáty je možno obdržet i ve formě pera, tzv. peň. Tato forma usnadňuje aplikaci. U "peň" jsou náplně na 300 a 600 l U, takže se obvykle schvaluje kombinace: 3x 600 IU + 1x 300 IU a 3x50 l U.

Aby při hormonální stimulaci vaječníků nedošlo k předčasnému prasknutí folikulů a uvolnění vajíček, užívá se při stimulaci vaječníků ještě druhý lék, a to ve formě nosního spreje (nasál spray) nebo podkožních injekcí.

Jedná se o přípravek tlumící účinky gonadotropin-releasing hormonu-GnRH, který reguluje uvolňování gonadotropinů (LH a FSH) a zabraňuje tím předčasné ovulaci.

Injekce si mohou ženy nechat aplikovat v místě bydliště u praktického lékaře nebo gynekologa, nebo si je mohou aplikovat podkožními injekcemi samy.

Pro hormonální stimulaci vaječníků se používá několik léčebných schémat tzv. protokolů.

 

Krátký protokol

 

1. den menstruace se začne užívat nosní spray (jedna dávka do jedné nosní dírky po 12 hodinách). Třetí den se společně se sprejem začnou aplikovat injekce FSH. Ty se píchají podkožně, nebo do svalu podle typu léků, obvykle 2 - 3 ampulky denně (150 - 225 IU). Průběh hormonální stimulace vaječníků se sleduje opakovaným ultrazvukovým vyšetřením a vyšetřováním hormonálních hladin v krvi. V léčbě pokračujeme tak dlouho, dokud největší folikul ve vaječnících nedosáhne průměru 16 až 18 mm. Pak se aplikuje třetí hormonální přípravek (lidský choriový gonadotropin - hCG), který způsobí „dozrání" vajíček. Ten se podává nejčastěji na pohotovosti (nitrosvalově 2 ampulky).

 

Dlouhý protokol

 

Od 22. dne menstruačního cyklu se začne užívat nosní pray (1 dávka po 12 hodinách). Aplikace nosního spreje se nepřerušuje a v dalším cyklu se pátý den provede ultrazvukové vyšetření. Jestliže je normální nález na vaječnících a děložní sliznice je nižší než 4 mm, mohou se současně s nosním sprejem začít aplikovat injekce FSH.

Další postup je stejný jako v krátkém protokolu.

 


Protokol s antagonisty

 

V protokolu s antagonisty začínáme podávat injekce FSH druhý nebo třetí den menses. Denně aplikujeme obvykle 3 ampulky (225 IU). Po čtyřech až pěti dnech léčby se provádí ultrazvukové vyšetření. Jestliže jsou ve vaječnících již folikuly větší než 12 mm, začne se aplikovat jedna podkožní injekce GnRH antagonistů (0,25 mg) denně.

Další postup je totožný jako v protokolech předchozích.

Zlatým standardem je stále dlouhý protokol, který vykazuje největší úspěšnost. Asi proto se stále užívá nejčastěji. O něco jednodušší je protokol s antagonisty, který má i trochu nižší úspěšnost. Často se používá u žen s rizikem rozvoje OHSS. Krátký protokol je vhodný u žen, které mají nižší odezvu vaječníků na stimulaci, často to bývají ženy starší.

 

 

 2. Odběr vajíček - ovum pick up (OPU)

Když při ultrazvukovém vyšetření dosáhne průměr největšího folikulu nejméně 16 mm, aplikuje se ženě lidský choriový gonadotropin (HCG).

Za 34 - 36 hodin po aplikaci hCG se provádí v celkové anestezii odběr vajíček. Žena je poučena, že by 6 - 8 hodin před výkonem neměla nic jíst, pít ani kouřit. Pod kontrolou ultrazvuku se pochvou do vaječníků zavede jehla, kterou se z folikulu odsává tekutina, s kterou se současně odsají i vajíčka. Jejich počet a kvalita se bezprostředně po výkonu hodnotí v embryologické laboratoři.

Výkon se provádí ambulantně, samotný výkon trvá cca 20 minut a za 2 hodiny může žena odejít s doprovodem domů. Obvykle mají ženy mírné špinění (po vpichu) a lehkou bolest v podbřišku (jako při menses). Po narkóze ženy obvykle nepociťují nevolnost.

V den odběru vajíček je nutné získat vzorek spermií partnera. Použitá metoda fertilizace závisí na aktuálním výsledku spermiogramu, o kterém je pacientka infomována po odběru oocytů. Od odběru vajíček se začne užívat progesteron 1 -1 -2 (do pochvy, nebo lze tablety polykat).

 

3. Oplození vajíček - fertilizace

 

Vlastní mimotělní oplození se provádí v živných roztocích v embryologické laboratoři („ve zkumavce") za přísně definovaných a kontrolovaných pod­mínek.

K vajíčkům se přidají spermie partnera, z nichž by jedna měla sama proniknout do vajíčka.

Za 16 - 18 hodin po přidání spermií k vajíčkům se mikroskopicky hodnotí, zda došlo k jejich oplození.

Pokud je špatná kvalita spermatu, oplození vajíček se provádí aktivním zavedením jedné spermie do vajíčka, tzv. intracytoplazmatickou injekci spermie (ICSI).

Jedná se o technicky náročnou laboratorní mikromanipulační proceduru, která má při fertilizaci oocytů vynikající výsledky. Tento výkon však není nikdy hrazen zdravotními pojišťovnami.

V případech, kdy došlo k oplození více než pěti vajíček, je možné provést tzv. prodlouženou kultivaci, kdy se embrya „ve zkumavce" kultivují 5 až 6 dní.

Výhodou je vyšší procento úspěšnosti, jelikož se pro embryotransfer vyberou nejkvalitnější embrya, která se vyvíjejí nejlépe a mají největší šanci na uhnízdění vděložnísliznici.

 

4. Přenos embryí do dělohy embryotransfer (ET)

Přenos embryí do dělohy se obvykle provádí za dva až tři dny po odběru vajíček.

Dle dlouholetých průzkumů jsou pro přenos optimální embrya po 72 hodinách kultivace, která v té době mívají 6-8 buněk. Již v této době prošla přirozenou selekcí a jejich šance na úspěšnou implantaci jsou velmi vysoké.

 

Embryotransfer je bez­bolestný zákrok, při kterém se kanálkem děložního čípku zavedou do dělohy embrya.

Pokud je embryí víc než pět,   je  výhodné  embrya kultivovat.    Pak    mluvíme o tzv. prodloužené kultivaci, která trvá 5 až 6 dnů, po které bývá o něco vyšší úspěšnost uchycení embryí. Pokud je možné prodlouženou kultivaci provést (alespoň pět vyvíjejících se embryí), zcela jistě jsou výsledky lepší. Nejedná se o to, že by podmínky pro vývoj byly lepší v laboratoři než v děloze, ale o selekci embryí, kdy můžeme vybrat po 5 až 6 dnech pro ET nejlepší z nich.

Prodlouženou kultivaci neprovádíme ale vždy hned v 1. IVF cyklu, protože není hrazená zdravotními pojišťovnami a i bez ní má pár velice dobrou šanci na otěhot­nění.

Na podporu funkce žlutého tělíska se v den embryotransferu u žen, kde nehrozí rozvoj ovariálního hyperstimulačního syndromu, aplikuje nitrosvalově 1 ampulka Pregnylu.

V současné době do dělohy zavádíme v průměru 2 embrya. V některých případech transferujeme pouze embryo jedno. Snahou je omezit výskyt mnohočetného těhotenství. U žen do 35 let přenos více než dvou embryí nepřináší další zvýšení pravděpodobnosti početí, pouze zvyšuje pravděpodobnosti vzniku trojčetné gravidity.

Pokud opakovaně nedošlo při mimc-tělním oplodnění po přenosu k otěhotnění nebo u žen nad 35 let, doporučuje se provést před dalším embryotransferem tzv. asistovaný hatching (AZH).

AZH je narušení obalu embrya mikromanipulací pod mikroskopem, které může přispět ke zvýšení pravděpodobnosti nidace embryí v děložní sliznici.

Embryo se při provádění AZH nepoškodí. Výkon se provádí buď mechanicky, nebo pomocí laseru.

Ženy mohou po embryotransferu po jedné hodině odpočinku odejít domů. V následujíích dnech by neměly provádět žádnou namáhavou práci.

 

 

Kryokonzervace embryí

V IVF programu se většinou po hormonální stimulaci vaječníků získá větší počet vajíček.

Po jejich oplození se však do dělohy obvykle přenášejí pouze dvě nebo tři embrya.

Zbývající embrya nejvyšší kvality lze pak zmrazit. Pokud nedojde k otěhotnění, za určitou dobu se mohou embrya rozmrazit a přenést do dělohy (kryoembryotransfer - KET).

Pokud se při hormonální stimulaci vaječníků objeví vysoké riziko rozvoje vážné formy ovariálního hyperstimulačního syndromu, po odběru vajíček se všechna embrya zmrazí.

Při vysokém riziku OHSS se embrya mrazí ve stadiu tzv. prvojader. Jinak je možné embrya mrazit v pokročilejších stadiích (třeba i blastocyty). Nejlepší výsledky však dosahujeme po zmrazení prvojader.

První těhotenství po kryokonzervaci embrya bylo v roce 1983. V žádných z dosavadních studií na dětech po KET zatím nebyly prokázány žádné abnormality.

Experimentální studie pokračují a v některých z nich byly prokázány nežádoucí změny v syntéze bílkovin, což by se mohlo negativně projevit v imunologii těchto jedinců.

 

Těhotenství

Pokud dojde k uhnízdění embrya, lze již za 14 dní po embryotransferu prokázat v moči a krvi těhotenský hormon (choriový gonadotropin - HCG).

V této době hovoříme o stadiu tzv. biochemické gravidity.

Za další dva až tři týdny se provádí ultrazvukové vyšetření, při kterém se zjistí, kolik plodů se v děloze vyvíjí a zda je patrná srdeční akce.

Toto období se nazývá jako klinické stadium těhotenství.

Pokud je vše v pořádku, je těhotná žena k další péči předána ke svému gynekologovi.

 

Rizika léčby

Vícečetné těhotenství

V současné době do dělohy zavádíme v průměru 2 embrya. Trojčetné     těhotenství     považujeme již za komplikaci  metod  asistované reprodukce a  doporučujeme provedení      tzv. v 10. -11. týdnu těhotenství.

Riziko, že dojde k potracení všech embryí, je asi 5 %. Při redukci se z děložní dutiny nic neodsává, do oblasti srdce redukovaného embrya se aplikuje pouze roztok, který způsobí zastavení srdeční akce. To v děložní dutině zůstává i dále a v průběhu těhotenství se postupně vstřebává.

Při léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce se mnohočetné těhotenství vyskytuje ve 30 %.

 

Mimoděložní těhotenství

Rovněž při mimotělním oplodnění může dojít k mimoděložnímu těhotenství.

Vyskytuje se asi u 5 % žen. Výjimečně může dojít k současnému vzniku nitroděložního a mimoděložního těhotenství.

Pokud se mimoděložní těhotenství rozpozná a ošetří včas, těhotenství v děloze může obvykle pokračovat ve vývoji dále.

 

Krvácení po odběru oocytů

Průběh   léčby   neplodnosti   metodou IVF se může v malém procentu případů komplikovat     krvácením     ze    vpichu po punkční jehle.  Krvácení v pochvě lze poměrně snadno zastavit opichem, silnější krvácení v břišní dutině je nutné ošetřit laparoskopicky nebo ze stan­dardního chirur­gického přístupu po otevření břišní dutiny.Možným infek­čním komplikacím předcházíme preventivním podáváním antibiotik.

 

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

Přibližně v 1 % případů se při hormonální stimulační léčbě rozvíjí tzv. ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS).

 Jedná se o stav, kdy se po hormonální stimulaci ve vaječnících vyvíjí nadměrně vysoký počet folikulů.

Prvními příznaky OHSS je zvětšení, napětí a bolesti břicha, nejvícevpodbřišku. Může se objevit zvracení a průjem. V břišní dutině se následkem zvýšené propustnosti cévní stěny hromadí volná tekutina. Únikem tekutiny z cév dochází k zahuštění krve a může dojít i k vážným komplikacím (trombo-embolická příhoda, selhávání jater nebo ledvin).

V závažných případech těžkého stupně OHSS neprovádíme embryotransfer, protože pokud by došlo k otěhotnění, potíže by se ještě podstatně zhoršily. Mírné potíže většinou do týdne odeznívají.

V závažnějších případech je nutná hospitalizace s odpovídající léčbou. Po odběru vajíček se všechna embrya zmrazí a do dělohy se přenášejí nejdříve za tři měsíce, kdy je již žena zcela bez obtíží.

 

Úspěšnost IVF a KET

Základní míru úspěšnosti centra asistované reprodukce vyjadřují dva parametry:

 

1.KT/ET(%)

Vyjadřuje poměr všech pacientek dané metody, u kterých proběhl embryotransfer, k počtu žen, které po této metodě otěhotněly a bylo u nich klinicky prokázané těhotenství.

 

2. Implantation rate- IMPL (%)

Počet nidovaných zárodků dané metody k počtu všech transferovaných embryí této metody.

Pro centrum asistované reprodukce je sice skvělé, když je jeho parametr KT vysoký, ale pokud je to však za tu cenu, že se do dělohy transferuje vysoký počet embryí a klinická těhotenství jsou spojena s vysokým počtem mnohočetného těhotenství, nejedná se pouze o úspěch, ale rovněž o komplikaci.

Dvojčetná, ale zejména trojčetná a čtyřčetná těhotenství doprovází vyšší procento komplikací již v průběhu těhotenství a ve srovnání s jednočetným těhotenstvím se děti rodí předčasně s nepoměrně vyšší perinatální úmrtností a nemocností.

 

Průměrná celosvětová úspěšnost IVF programu se pohybuje mezi 25 % a 35 % klinických těhotenství na přenos embrya.

 

Program darovaného oocytu (ED program)

 

Základní podmínkou dárcovství oocytu - vajíčka, je vzájemná anonymita mezi dárkyní a příjemkyní oocytu.

Program darovaného oocytu - vajíčka (ED) je určen pro ženy, u kterých již není možné ani po hormonální léčbě získat vajíčko pro mimotělní oplodnění, nebo ženy, u kterých lze vajíčko po léčbě získat, ale opakovaně se nedaří otěhotnět.

Další skupinu tvoří ženy, u kterých se nedoporučuje oplodnění vlastního vajíčka z genetických důvodů.

Dárkyněmi vajíček jsou ženy, které samy podstupují léčbu neplodnosti metodou mimotělního oplodnění (IVF) a získá se tak velké množství vajíček, že jsou ochotné několik z nich darovat. Druhou skupinou dárkyň jsou ženy, které podstoupí hormonální léčbu a odběr oocytu pouze za účelem jejich darování (tzv. přímé dárkyně oocytu).

Vzhledem k tomu, že je stále více žen, které při léčbě neplodnosti potřebují darované vajíčko, kterých je naopak nedostatek, bylo nutné vytvořit pořadník. Pořadí pacientek je určeno datem zařazení do ED programu.

 

Ženy, které dovedou do ED programu přímou dárkyni oocytu, se v pořadníku dostávají na přední místo.

Nelze obecně vyjádřit čekací doby na darovaný oocyt, protože tato doba se mezi jednotlivými centry liší. V průměru je to ale řada měsíců až roky. Pochopitelně každé centrum asistované reprodukce má své dárkyně oocytu.

Asi 5 % žen, které podstupují léčbu neplodnosti metodami asistované reprodukce má oocyt z různých důvodů od dárkyně.

Dárkyněmi vajíček mohou být pouze ženy mladší 35 let, musí mít normální genetické vyšetření včetně karytypu, negativní výsledek sexuálně přenosných onemocnění (HBsAg, HCsAg, HIV, lues) a musí splňovat některé další požadavky, stejně jako ženy v IVF programu (normální hladiny hormonů v krvi a normální nález preventivního gynekologického vyšetření).

Ženy- příjemkyně oocytu - musí splňovat rovněž určité podmínky: věk nejvýše 47 let, normální nález kolposkopie a onkologické cytologie a prsou (palpační vyšetření, nad 40 let mamografie), negativní nález pohlavně přenosných chorob (HbsAg, HcsAg, HIV, lues) a negativní kultivační nález z děložního čípku (Chlamydie, Mycoplasma, Neisseria Gonorrhoe). U manžela nebo partnera musí být vyšetřen spermiogram.

Pokud se u žen v ED programu na předních místech v pořadníku získají darovaná vajíčka, jsou partneři telefonicky informováni, aby se dostavili kodběru spermií pro mimotělní oplodnění darovaného oocytu.

Pro oplodnění darovaného vajíčka lze použít rovněž spermie partnerů, které se odeberou a zmrazí při zařazení do pořadníku. Riziko postižení spermií následkem mražení je velice malé.

Tento způsob se používá zejména u párů, u kterých je pro muže obtížné aktuálně přijet k odběru spermií v den, kdy jsou vajíčka darována.

Po oplodnění vajíček se všechna embrya zmražují. Po 6 měsících od odběru vajíček se totiž dárkyně musí znovu vyšetřit na HIV a teprve při opakované negativitě se naplánuje přenos rozmražených embryí.

Ženy - příjemkyně darovaných vajíček -se musí objednat k lékaři, který rozhodne o hormonální léčbě, předcházející přenosu rozmražených embryí. Většinou se od 2. dne menstruačního cyklu užívá třikrát denně jedna tableta estrogenu (2 mg) a 10. den se ultrazvukem hodnotí výška děložní sliznice. Výška děložní sliznice by měla být nejméně 8 mm.

Úspěšnost ED programu se pohybuje kolem dvaceti procent klinických těho­tenství na embryotransfer.

 

Preimplantační genetická diagnostika - PGD

Co to je PGD?

PDG neboli preimplantační genetická diagnostika představuje novou metodu, při které můžeme zjistit určitou genetickou vadu u embrya ještě před zavedením do dělohy pacientky.

 

Kdy se PGD provádí?

PGD je vhodná zvlášť u párů, kde se vyskytuje nějaké dědičné onemocnění, nebo které již mají dítě s genetickou vadou. Dále doporučujeme PGD pro pacientky s výskytem častých potratů, po opakovaném neúspěchu IVF nebo od věku nad 35 let (vyšší riziko vzniku Downova syndromu).

 

Jak se PGD provádí?

Prvním krokem je pohovor s klinickým genetikem, který provede příslušná genetická vyšetření z odebrané periferní krve. Toto vyšetření umožní určit míru rizika genetické zátěže páru.

Následuje IVF cyklus, tzn. odběroocytů a jejich oplození metodou ICSI. Třetí den po odběru jsou z každého embrya (mají minimálně 6 buněk) odebrány jedna až dvě buňky, které jsou ošetřeny a odeslány do genetické laboratoře na vlastní genetická vyšetření. Embrya se zatím dále vyvíjejí v inkubátoru, odběr buněk nemá na jejich vývoj žádný nežádoucí vliv. Po zjištění genetických testů jsou vybrána pouze ta embrya, která jsou z hlediska testované genetické vady v pořádku. Tato embrya jsou 4. nebo 5. den zavedena při embryotransferu do dělohy pacientky.

 

Výhody PGD

Nespornou výhodou této metody je možnost výběru jen geneticky zdravých embryí a tím i minimalizace vyvolání potratu, např. po amniocentéze. Pro některé páry je to jediná možnost, jak mít vlastní zdravé dítě.

Další okolností, kterou je nutné zmínit, je, že se může stát, že odebraná bralstomera má abnormitu v počtu chromosomů, ale ostatní buňky embryo ne a může se vyvíjet normální embryo, ale i naopak. Pravděpodobnost není sice velká, ale tato možnost existuje.

 

Nevýhody PGD

Nevýhodou je omezený počet chorob (pouze 5 chorob), které jsme schopni detekovat u jedné odebrané buňky. Nelze proto vyloučit vznik ostatních nevyšetřovaných genetických vad(ty může vyloučit až následná amniocentéza).

Cyklus s PGD také nemusí skončit embryotransferem.

 

Jaké choroby vyšetřujeme?

Downův syndrom, Edwardův syndrom, Patauův syndrom, Turnérův syndrom, Klinefelterův syndrom, Hemofilie, Cystická fibróza, Duchenova myopatie.

 

Finanční stránka PGD

Vyšetření PGD je značně náročné nejen po technické, ale i po finanční stránce.

U indikovaných případů např. páry s výskytem dědičné genetické choroby v rodině mají vyšetření částečně hrazené zdravotní pojišťovnou. Doplatek činí zhruba 10 000,-Kč.

V neindikovaných případech se cena odvíjí od typu vyšetření a množství testovaných embryí.Od 30 000 Kč výše.

Vyšetření musí být hotové do jednoho dne, protože testovaná embrya se dále kultivují a jejich transfer se musí provést nejdéle za jeden až dva dny po odběru blastoméry.../

 

 

MUDr. Milan Mrázek

Centrum asistované reprodukce

ISCAREIVF

 

 

 


Komentáře

12.02.2010 - Bohdana
Dobrý den, již jsem 2x podstoupila IUI. Doktor mně vždy píchnul pregnyl zhruba 2 dny před zákrokem. Žádné jiné líky jsem nebrala. Vždy jsem platila doplatek ve výši 800,- Kč. Sestra mně sdělila, že IUI zcela nehradí zdravotní pojišťovna. Zatím jsem se dočetla, že zdrav. pojišťovna hradí zcela IUI 6x do roka. Můžete mně sdělit, kde je pradva?. Děkuji
19.01.2013 - wiki
For a woman to conceive, certain things have to happen: intercourse must take place around the time when an egg is released from her ovary; the systems that produce eggs and sperm have to be working at optimum levels; and her hormones must be balanced. Thanks. Regards, personal injury lawyer toronto
19.01.2013 - wiki
For a woman to conceive, certain things have to happen: intercourse must take place around the time when an egg is released from her ovary; the systems that produce eggs and sperm have to be working at optimum levels; and her hormones must be balanced. Thanks. Regards, personal injury lawyer toronto
22.01.2013 - katarinka
Dobry den, mam PCO a brala som 10mg Clostilu 5 dní, pri velkosti folikulu 17mm mi pichli Pregnyl 5000j IU a o dva dni som mala na USG dve cysty, jednu dvojkomorovu 6.2cm, druhú 4cm. v CD 15mm tekutiny. Moze sa jednat a cysty žltého telieska? Dve? Mozem si nasadit Duphaston 1 tbl denne? Znamena to, ze tento cyklus neotehotniem? Endometrium 6,1mm.. dakujem pekne, Katarina
29.06.2017 - myy

MYY

 

louboutin ray ban pandora jewellery swarovski crystal hogan puma shoes cheap shoes texans nfl jersey adidas roshe run oakley sunglasses outlet retro jordans miami heat jerseys bears nfl jersey beats headphones michael kors tommy hilfiger ray ban cheap michael kors michael kors outlet online sale nfl jerseys burberry outlet marc jacobs jordan retro beats by dre true religion jeans outlet burberry handbags outlet eyeglass frames celine black friday juicy couture nike shoes outlet thomas sabo suns jersey nba jersey coach black friday longchamp outlet grizzlies jersey air max 90 hermes outlet nike shoes outlet dallas mavericks jersey coach outlet raptors jersey ray ban outlet air huarache bottega air max true religion jeans michael kors bags dsquared2 outlet salomon burberry baseball bats replica handbags charlotte hornets jersey roshe run new balance timberland boots nike air max michael kors michael kors outlet coach outlet ralph lauren denver nuggets jersey prada sunglasses the north face michael kors bills nfl jersey polo outlet online bottega veneta mizuno running lunette oakley iphone case five finger shoes oakley sungalsses outlet bcbg max ray ban black friday eagles nfl jersey red bottoms celine handbags michael kors uk omega watches cheap ray ban coach outlet store nike roshe run ray ban boston celtics jerseys burberry uk ralph lauren uk polo ralph lauren outlet kings jersey nike air oakley sungalsses outlet bucks jersey new york knicks jerseys long champ oakley sunglasses salvatore ferragamo nike air cheap ray ban atlanta hawks jersey ed hardy coach black friday oakley omega watches philipp plein juicy couture outlet michael kors outlet michael kors prada outlet michael kors outlet orlando magic jersey burberry outlet online converse shoes ray ban coach purses outlet nike air max northface panthers nfl jersey nike roshe michael kors bags
29.12.2017 - asdasdasd

ugg boots

jordans

jordans

burberry scarf

north face uk

supreme new york

manolo blahnik

jordan shoes

louboutin

ralph lauren outlet

ugg boots

canada goose

ugg outlet

coach outlet

coach outlet

ugg boots

longchamp

oakley sunglasses

christian louboutin

north face outlet

nike air max

michael kors handbags

mlb jerseys

ralph lauren

ugg outlet store

timberland boots

nike football boots

ugg boots

nba jerseys

nike shoes

ugg outlet

cheap jordans

nike air max

canada goose uk

ugg uk

cheap ugg boots

polo ralph lauren

mbt

oakley sunglasses

north face jackets clearance

adidas football boots

jordan shoes

true religion jeans

coach wallets

jordans

hollister clothing

prada

christian louboutin

north face

ray ban sunglasses

prada outlet

coach outlet

adidas outlet

giuseppe zanotti

nike trainers

burberry outlet

ugg boots

ralph lauren outlet

ugg boots

canada goose

cheap uggs

ray ban sunglasses

mulberry

coach outlet store

ugg boots

timberland

jordan retro

oakley sunglasses

polo ralph

moncler jackets

tory burch outlet

louboutin

michael kors

ugg clearance

ray ban sunglasses

uggs outlet

michael kors outlet

nfl jerseys

nike free run

moncler

hermes

air max

cheap nhl jerseys

michael kors

air max

longchamp

ugg outlet

christian louboutin

canada goose jackets

pandora jewelry

nike factory outlet

cheap ugg boots

ferragamo

moncler

nike air max

mlb jerseys

beats by dre

ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

hermes birkin handbags

true religion

nike outlet

north face

coach outlet

polo ralph lauren

air jordans

ugg outlet

ugg outlet

canada goose outlet

ray ban sunglasses

canada goose

polo ralph

moncler jassen

uggs outlet

north face

ugg boots

coach outlet online

moncler

moncler

ugg outlet

ray ban

fitflops

true religion jeans

coach factory outlet

moncler

the north face

louboutin

christian louboutin

oakley sunglasses

louboutin

ugg australia

jordan

kate spade outlet

ugg boots

ugg outlet

prada

ralph lauren

mbt

coach outlet store online

michael kors

nike sb

north face outlet

superdry clothing

nike air

canada goose jassen

adidas shoes

ugg outlet

north face

nike air force 1

coach outlet

polo ralph

burberry handbags

coach outlet online

kate spade outlet

ralph lauren outlet

burberry outlet

goedkope uggs

north face

pandora jewelry

air jordans

snapbacks hats wholesale

moncler

nike huarache

ugg australia

oakley sunglasses

flip flops

birkenstock outlet

timberland

cheap nfl jerseys

birkenstock sandals

nike blazer shoes

soccer jerseys

uggs

nike store

adidas yeezy boost

michael kors outlet

tommy hilfiger canada

ugg

coach factory outlet

nike huarache

baseball jerseys

moncler

michael kors outlet

canada goose outlet

sac longchamp

ugg outlet

canada goose

pandora jewelry

ralph lauren outlet

hollister outlet

north face outlet

jordans

canada goose

ugg boots

kate spade

longchamp outlet

cheap jerseys

swarovski jewelry

nfl jerseys

coach outlet

ugg boots

adidas

ferragamo

canada goose

flip or flop

timberland

ugg boots on sale

ugg outlet

ugg boots

ugg australia

ugg slippers

nike air max

moncler jackets

true religion outlet

tory burch outlet

jordan shoes

michael kors

basketball shoes

red bottom shoes

north face jackets

burberry scarf

supra shoes

cheap nfl jerseys

coach bags

hermes outlet

uggs outlet

nhl jerseys

ray ban sunglasses

ugg boots

the north face

moncler

michael kors outlet

supreme

kate spade outlet

ugg boots

canada goose outlet

supreme clothing

canada goose outlet

true religion

michael kors outlet

canada goose outlet

adidas

canada goose outlet

coach outlet online

the north face

under armour outlet

ugg boots clearance

adidas shoes

doudoune moncler

pandora uk

timberland outlet

blackhawks jersey

uggs outlet

ugg outlet

kate spade handbags

ralph lauren outlet

moncler

canada goose uk

ralph lauren

michael kors handbags

the north face

moncler jacka

nike air max

ugg outlet

jordans

rolex watches

coach outlet

louboutin

louboutin

canada goose outlet

jordan shoes

kate spade outlet

ray ban sunglasses

birkenstock sandals

north face

new balance shoes

hermes belt

true religion outlet

oakley sunglasses

ugg boots on sale

ugg boots clearance

ugg boots

michael kors outlet

coach outlet

michael kors outlet

ralph lauren uk

prada outlet

michael kors outlet

adidas jeremy scott

pandora charms

michael kors outlet

michael jordan shoes

coach factory outlet

michael kors

ugg boots

michael kors outlet

pandora rings

ralph lauren outlet

adidas stan smith

moncler

coach outlet

michael kors handbags

mont blanc pens

ugg boots

coach outlet

longchamp

nike air max

canada goose outlet

longchamp outlet

ray bans

canada goose

calvin klein outlet

cheap oakley sunglasses

ugg boots on sale

ugg outlet

nike tn

michaelkors outlet

ralph lauren

michael kors

pandora jewelry

oakley sunglasses

michael kors

ugg australia

coach outlet

ralph lauren

nike outlet

coach outlet online

cheap ray ban sunglasses

burberry scarves

jordans

uggs outlet

coach outlet online

north face outlet

coach outlet

pandora charms

converse outlet

salvatore ferragamo

ugg boots

ray ban sunglasses

ralph lauren

nike outlet

burberry outlet

air jordan pas cher

oakley sunglasses

north face

mont blanc pens

ugg factory outlet

ugg outlet

canada goose

tory burch

polo ralph lauren

uggs

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

canada goose jackets

coach outlet

ralph lauren outlet

pandora charms

north face

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

nfl jerseys

mlb jerseys

nike outlet

replica watches

hogan

michael kors outlet

north face

bottes ugg

canada goose

canada goose outlet

air jordan

pandora charms

juicy couture outlet

oakley sunglasses

red bottom shoes

coach handbags

adidas wings

ugg boots

mont blanc

tory burch outlet

vibram fivefingers

adidas stan smith

fitflops

fitflops

christian louboutin

fitflops

moncler outlet

coach outlet

christian louboutin

michael kors handbags

ugg

ugg

ugg outlet

ralph lauren

michael kors outlet

coach outlet

canada goose

ugg boots

canada goose

201712.29wengdongdong
29.03.2018 - dongdong8

mishka clothing

light up shoes

flip flops

valentino

ralph lauren

barcelona jersey

oakley

nike huarache

superdry clothing

jordan 1

red bottom shoes

nba jerseys

adidas superstar

bottega

pandora outlet

pandora jewelry

nike blazer shoes

flops

nike kyrie 3

jordan 3

michael kors outlet

givenchy handbags

true religion jeans

stephen curry shoes

coach outlet

nike huarache

birkenstock sandals

birkenstock sandals

nike air max 95

mont blanc

air max

michael kors outlet

toms shoes

mlb jerseys

true religion jeans

jordans

true religion outlet

true religion

swarovski

oakley sunglasses

louis vuitton handbags

nike factory outlet

basketball shoes

ralph lauren outlet

nike air max 270

kate spade outlet

wedding shoes

pandora charms

nike free

nike presto

oakley sunglasses

christian louboutin

michael kors handbags

nike air force 1

coach outlet

cheap nhl jerseys

beats by dre

nike air max 2018

jordan 12

nike air max

air jordan

nike sb

longchamp outlet

louis vuitton

sac longchamp

longchamp

nike air max 97

polo ralph lauren

kate spade outlet

jordan 8

supra shoes

oakley sunglasses

manolo blahnik

celine

hermes outlet

ray bans

louboutin

coach wallets

dolce and gabbana

alexander mcqueen

michael kors handbags

adidas shoes

michael kors

nike tn

ralph lauren

vibram fivefingers

polo ralph lauren

coach bags

coach outlet

lebron 15

shoe carnival

polo outlet

mlb jerseys

swarovski jewelry

coach outlet

nike blazer

coach outlet

miu miu handbags

coach outlet

coach factory outlet

mcm backpack

adidas wings

louboutin

cartier bracelet

jordan shoes

ray ban sunglasses

coach outlet

burberry outlet

mont blanc pens

nike air max

louis vuitton

nike air max 2017

michael kors outlet

adidas shoes

ralph lauren

yeezy shoes

coach outlet

giuseppe zanotti

ralph lauren

nike air force 1

coach outlet store online

michael kors

stuart weitzman

jordan 4

louis vuitton outlet

nfl jerseys

nike air max

adidas football boots

air jordan

dansko

jordan shoes

nike air max 90

michael kors

van cleef & arpels jewelry

pandora jewelry

tory burch outlet

flops

red bottom shoes

undefeated clothing

louis vuitton

salvatore ferragamo

michaelkors outlet

timberland outlet

louboutin

pandora jewelry

gucci outlet

coach outlet

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

jordan

fitflops

louis vuitton

cheap jerseys

fitflops

coach factory outlet

polo shirts

wholesale snapback hats

polo ralph lauren

supreme new york

pandora jewelry

nike huarache

michael kors outlet

kate spade handbags

louis vuitton

hermes

ralph lauren

kevin durant shoes

polo outlet

michael kors outlet

baseball jerseys

christian louboutin

birkenstock outlet

michael kors outlet

swarovski

balenciaga

cheap jerseys

hermes kelly bag

polo ralph

mac cosmetics

oakley sunglasses

jordans

kate spade

louis vuitton outlet

fitflops

nike air max plus

adidas

michael kors

mbt

ray ban sunglasses

tory burch

cheap ray ban sunglasses

michael jordan shoes

coach outlet

marc jacobs

nike outlet

nike trainers

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

soccer jerseys

toms outlet

vans outlet

bvlgari jewelry

converse

michael kors outlet

mlb jerseys

red bottom shoes

new balance

tory burch outlet

air jordans

longchamp

jordans

nike dunks

nike free

jimmy choo outlet

nike shox

ray ban sunglasses

longchamp outlet

ralph lauren uk

oakley sunglasses

jordan

mont blanc pens

ray ban sunglasses

ray ban

jordan

coach outlet

adidas slides

fingerlings monkey

adidas outlet

nike air max

links of london

supreme

jordan shoes

bcbg

true religion

adidas yeezy boost

timberland

jordans

jordan shoes

christian louboutin

tory burch outlet

nike air max 1

mbt

air max

ray ban sunglasses

ferragamo

louboutin

burberry outlet

louboutin

hermes belt

michael kors outlet

converse outlet

prada outlet

adidas

mulberry

rolex watches

nike outlet

burberry sale

jordan 11

oakley sunglasses

burberry outlet

air jordan pas cher

mizuno

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

prada

asics

nike roshe

coach outlet

christian louboutin

nike store

ralph lauren

prada outlet

ferragamo

pandora charms

herve leger dresses

ralph lauren

louis vuitton

nike revolution

nfl jerseys

coach factory outlet

juicy couture outlet

kobe 11

coach factory outlet

nike mercurial

nike free run

true religion outlet

louboutin

jordan

louis vuitton handbags

under armour outlet

ralph lauren outlet

cheap rolex watches

manchester united jersey

dior handbags

longchamp

nhl jerseys

kate spade outlet

kate spade outlet

converse shoes

pandora jewelry

louis vuitton

adidas jeremy scott

chicago blackhawks jersey

nike flip-flops

louis vuitton outlet

ray ban sunglasses

belstaff outlet

nfl jerseys

supreme clothing

harden vol 1

fitflops

nike shoes

ray ban sunglasses

nike air

adidas flip flops

oakley sunglasses

nike cortez

roshe run

nike lunarglide

stussy clothing

nike free

prada

louis vuitton

michael kors

ray ban sunglasses

michael kors outlet

nike factory store

oakley sunglasses

pandora charms

nike tennis

louis vuitton

michael kors outlet

rolex watches

cheap jerseys

timberland boots

michael kors

coach outlet online

coach outlet

jordan 6

louis vuitton outlet

baseball bats

coach handbags

supreme

new balance shoes

asics

replica rolex watches

michael kors handbags

cheap nfl jerseys

tommy hilfiger canada

adidas stan smith

polo ralph

adidas stan smith

nike outlet

oakley sunglasses

burberry scarves

timberland

adidas yeezy

ray ban

michael kors

vans shoes

nike air max

running shoes

cheap jordans

jordan xx9

jordan 5

nike shoes

timberland

louis vuitton outlet

ray ban

replica watches

hermes bags

20183.29wengdongdong
09.06.2018 - chenjinbei
02.07.2018 - chenlixiang
2018.7.2chenlixiang

adidas

adidas outlet

nike air max

bottega veneta

ray ban

adidas outlet

ferragamo

vans

nike blazer

air jordan

iphone x case

new balance

air max 2017

nike air

marc jacobs

clarks shoes

longchamp

kenzo clothing

tommy hilfiger

converse

asics

louboutin

prada outlet

oakley sunglasses cheap

air max

true religion jeans

sac longchamp

nike mercurial

tory burch outlet

replica watches

ralph lauren outlet

instyler ionic styler

stuart weitzman

yeezy shoes

ray ban sunglasses

adidas clothing

oakley sunglasses

jordans

air max

montre pas cher

oakley

dansko shoes

nike store

gucci bag

adidas outlet

nike tn

adidas slides

baseball bats

vanessa bruno

michael kors canada

kobe 10

burberry outlet

kate spade outlet

oakley sunglasses

jordans

coach purse

true religion outlet

michael kors borse

kate spade

ferragamo

jerseys

boy london clothing

fitflop

nike air max

polo ralph lauren

reebok

swarovski

michael kors

stuart weitzman

nike air max 2018

new balance trainer

pandora

nike air max

valentino

new balance

jordan retro

france world cup jersey

versace handbags

oakley sunglasses

ray ban

true religion outlet

vans shoes

reebok

nike kyrie 2

germany world cup jersey

air max 95

nike outlet

nike air max

new balance

jordan

mizuno running shoes

nike

burberry outlet

nike outlet

mac cosmetics

nike pas cher

air jordan

michael kors outlet

fitflops outlet

michael kors outlet

jimmy choo

manolo blahnik

rolex

michael kors outlet

coach outlet

wedding dresses

herve leger

pandora

bottega veneta

jordans

marc jacobs

pandora jewelry

true religion jeans

nike air

jordan shoes

converse shoes

nike free

fitflops

nike free

polo lacoste

barbour

guess

pandora jewelry

sac guess

michael kors

michael kors outlet

nike outlet

flip flops

oakley

tommy hilfiger

ray ban outlet

nike clothing

true religion jeans

karen millen uk

air max

wedding dresses

nike air max

bcbg max

vibram fivefingers

burberry outlet

birkin bag

fendi

oakley

jordan xx9

cheap toms

ray ban sunglasses

roshe run

montre homme

hogan

marc jacobs handbags

nike vapor max

burberry

brazil world cup jersey

nike mercurial

jordan 5s

soccer jerseys

adidas flip-flops

jordan 3s

louboutin

longchamp bags

wedding dresses

adidas outlet

michael kors

nike air force

nike store

fendi

salomon shoes

skechers shoes

beats headphones

jordan shoes

ray ban

soccer shoes

pandora

tod shoes

adidas soccer cleats

timberland

red bottoms

jordan shoes

ghd

giuseppe zanotti

converse

coach outlet online

cheap nfl jerseys

new balance

abercrombie

mac makeup

michael kors factory outlet

gucci outlet

ralph lauren outlet

adidas outlet store

ralph lauren

mulberry outlet

michael kors

dansko

iphone cases

goyard handbags

cartier love bracelet

timberland boots

kevin durant shoes

prada

nike shoes

nike free

supra

ray ban sunglasses

mac makeup

pandora charms

furla handbags

roshe run

jordans

roty burch outlet

rolex watches

nike free run

adidas outlet

air max 97

roshe run

nike air max

jordan 6s

hermes

nike blazer pas cher

gucci belt

converse

chrome hearts

christian louboutin

nike huarache

miu miu shoes

nike air max

portugal world cup jersey

links of london

prada outlet

jordan

nike air max plus

nike air

oakley sunglasses

kate spade outlet

nike air max

ray ban

belgium world cup jerseys

lebron james shoes

ralph lauren

thomas sabo

oakley sunglasses

michael kors outlet

beats dre

nike air max

sac burberry

ed hardy

jordan 4s

jordan 11s

nike free

mac cosmetics

lululemon outlet

mizuno

roshe run

lululemon outlet

tommy hilfiger

michael kors outlet

longchamp handbags

hermes outlet

parajumpers

vans shoes

dolce & gabbana

dolce gabbana

rolex

spain world cup jersey

mizuno wave

ralph lauren uk

longchamp

hogan

timberland

cheap nfl jerseys

louboutin

omega watches

rolex watches

louboutin pas cher

kobe 9

vans

jordan

timberland boots

air max

england world cup jersey

montblanc

new balance shoes

louboutin

swarovski

nike roshe run

lebron shoes

celine

nike roshe run

guess

softball bats

basketball shoes

puma shoes

jordan 1s

hogan shoes

asics gel

sac michael kors

toms outlet

nike store

asics

roty burch outlet

michael kors

polo ralph lauren

louboutin

adidas uk

bcbg

adidas zx

nike air force

nike free run

longchamp

beats headphones

oakley vault

air max 2017

michael kors outlet online

mulberry

polo ralph lauren

abercrombie

converse

hollister outlet

chloe handbags

ralph lauren

nike air max 95

mont blanc

ray ban

asics

salvatore ferragamo

burberry handbags

air max 90

true religion

adidas superstar

supra

nike roshe run

lacoste shoes

swarovski

ray ban sunglasses

nike free

adidas running shoes

argentina world cup jersey

air max

longchamp

nike blazer

replica watches

nike air force

adidas trainers

coach outlet

reebok

yves saint laurent

insanity

nike air max

tiffany co

nike shoes

jordan

michael kors outlet online

montre

oakley vault

wedding dresses

balenciaga shoes

louboutin

timberland boots

converse chuck taylor

swarovski crystal

lebron 11

jordan 12s

2018.7.2chenlixiang
13.07.2018 - chenyingying

adidas nmd for sale

basketball shoes

adidas slides

red bottom shoes

mlb jerseys

nike air force 1

nike air max 1

cheap jerseys

tory burch handbags

nike shox

coach outlet online

polo ralph lauren

coach outlet

swarovski crystal

jordan shoes

marc jacobs handbags

dansko

jordan shoes

soccer jersey

hermes outlet

coach outlet store online

jordan 6

hermes belt

nfl jerseys

manolo blahnik shoes

timberland

mont blanc pens

ferragamo belt

north face

red bottoms

kate spade outlet

lebron james jersey

ferragamo shoes

reebok shoes

adidas shoes

adidas superstar

nike outlet

mikimoto jewelry

ysl makeup

valentino shoes

jordan shoes

michael kors outlet clearance

jimmy choo outlet

christian louboutin shoes

coach outlet

links of london

oakley sunglasses

lebron soldier 9

wholesale nfl jerseys

jordan xx9

skechers sandals

ralph lauren

mac makeup

baseball jersey

celine handbags

ray ban sunglasses

yeezy desert rat 500

nike kd 10

pandora outlet

tiffany jewelry

canada goose

hermes bags

christian louboutin

jordan

adidas stan smith

oakley sunglasses

rolex watches

curry jersey

moose knuckles jackets

y3 shoes

polo outlet

nike store

jordan

oakley sunglasses

pandora jewelry

superdry

lee jeans

snapback hats

michael kors outlet

canada goose jackets

nike presto

supreme clothing

kevin durant shoes

mishka clothing

asics shoes

coach outlet

nike outlet store

belstaff outlet

stuart weitzman

nike free

pandora charms

running shoes

lebron 13

nike shoes

mac cosmetics

jordan 5

miu miu handbags

oakley sunglasses

kate spade outlet

coach outlet

burberry sale

chenyingying20180713
27.07.2018 - chenlixiang
2018.7.27chenlixiang

adidas

adidas outlet

michael kors outlet

bcbg

timberland boots

oakley vault

jordan 4

nike foamposite

marc jacobs handbags

baseball bats

hogan

kevin durant shoes

nike vapor max

g-star jeans

mont blanc

nike air max

ralph lauren

bape

beats by dre

reebok outlet store

hollister outlet

kids jordans

gentle monster sunglasses

calvin klein

giuseppe zanotti

michael kors

supra

boy london clothing

prada outlet

dolce and gabbana

nike air max

england world cup jersey

new balance

ray ban

isabel marant

dolce & gabbana

adidas flip-flops

nike air max 95

soccer shoes

jordan

air max 2017

michael kors outlet

coach outlet

nike roshe run

adidas outlet

michael kors

ghd

nike blazer

new balance shoes

true religion

armani handbags

air max

longchamp

nike free

dyson hair dryer

longchamp bags

fitflops

chanel handbags

nike air

furla handbags

dior sunglasses

air max

michael kors canada

ralph lauren uk

toms outlet

keen

fendi

jordan 11

guess

jordans

hollister

coach outlet online

christian louboutin

babyliss

dolce & gabbana

giannis antetokounmpo jersey

kristaps porzingis jersey

nike outlet store

beats

manolo blahnik

ghd hair straighteners

converse

tiffany & co

lebron 11

jordan 3s

mac makeup

nike roshe run

michael kors handbags

jimmy choo

sac michael kors

bottega veneta sunglasses

ray ban sunglasses

cartier sunglasses

brazil world cup jersey

nike air max

sac burberry

cheap oakley sunglasses

huf

nike free

pandora charms

rolex watches

guess

bottega veneta

oakley

jordan

hermes

nike store

roshe run

polo ralph lauren

gucci belt

hermes outlet

nike roshe run

nike store

jordan 6

jordan 9

chloe handbags

hogan shoes

air zoom pegasus

mac cosmetics

ray ban

iphone cases

burberry outlet

asics

ray ban sunglasses

curry 4

michael kors outlet

nike outlet

nike free

fendi

antonio brown jersey

montre pas cher

instyler ionic styler

tommy hilfiger

chrome hearts jewelry

kobe 12

chanel

air jordan

nike outlet

argentina world cup jersey

nike outlet online

vans shoes

cartier love bracelet

replica watches

vans

givenchy jewelry

chi flat iron

armani jeans

chloe handbags

adidas clothing

longchamp

michael kors outlet

converse shoes

parajumpers

reebok

jordan 32

converse chuck taylor

nike store

stuart weitzman

air jordan

jordan 7

oakley sunglasses

louboutin

converse

jimmy choo

fossil

marc jacobs handbags

adidas outlet

nfl jerseys

converse outlet store

hermes jewelry

montre

champion

new balance

oakley vault

golden goose sneakers

true religion outlet

nike shoes

nike factory

oakley

nike air force

miu miu shoes

mac makeup

nike store

jordan shoes

herve leger

givenchy bags

longchamp

pandora jewelry

kate spade outlet

adidas soccer cleats

jordan 6s

burberry outlet

kyrie 4

kenzo clothing

insanity workout

curry 3

carrera sunglasses

germany world cup jersey

air max 97

montre pas cher

nike canada

jordan 12s

omega watches

mulberry

basket nike

harry winston jewelry

tory burch outlet

lebron james shoes

true religion jeans

dolce & gabbana sunglasses

converse

tommy hilfiger

nike air max 2018

vans

ferragamo belt

nike mercurial

adidas soccer

prada

kobe 10

nike huarache

burberry handbags

longchamp handbags

nike air max plus

nike air max

soccer jerseys

true religion outlet

bvlgari sunglasses

designer sunglasses

barbour

nike blazer

goyard handbags

jordan 1

dak prescott jersey

pandora jewelry

jordan

kd 10 elite

dsquared2 outlet

abercrombie

cheap toms

adidas outlet

gucci outlet

ray ban outlet

adidas outlet store

jordan 31

karen millen

portugal world cup jersey

oakley sunglasses

polo ralph lauren

bally

james harden jersey

oakley

ed hardy

karen millen uk

clarisonic

louboutin

christian louboutin

nike clothing

tommy hilfiger

oakley sunglasses

beats headphones

fitflop

nike blazer pas cher

dansko shoes

a bathing ape

air max 90

mont blanc

abercrombie

balenciaga shoes

reebok

jordans

swarovski

mac cosmetics

air more uptempo

skechers shoes

jordan 3

chloe sunglasses

nike air max

ray ban

nike air max 90

abercrombie

jordans

swarovski crystal

new balance

michael kors outlet

louboutin

bottega veneta

curry 2

nike shoes

tory burch outlet

jordans

sac guess

10 deep clothing

pandora jewelry

jordan 14

adidas outlet

nike pas cher

rolex watches

adidas running shoes

basket store

cheap nfl jerseys

true religion jeans

adidas uk

burberry

diesel jeans

basketball jersey

basketball shoes

celine

polo lacoste

kate spade outlet

jordan 8

insanity

ray ban

oakley sunglasses

dsquared2 jeans

air max 90

lululemon outlet

prada outlet

adidas slides

valentino

ferragamo sunglasses

puma shoes

nike mercurial

louboutin

jordan xx9

ray ban

kyrie irving jersey

ralph lauren outlet

jordan retro

clarks shoes

nike free run

longchamp

freshjive clothing

marc jacobs

fitflops outlet

abercrombie

yves saint laurent

jordan shoes

wedding dresses

jordan 4s

kate spade

jordan clothing

wedding dresses

bcbg max

gucci bags

salvatore ferragamo shoes

asics

guess

mizuno running shoes

pandora

roshe run

alife clothing

barbour

true religion jeans

ferragamo

kobe 10

chanel

vanessa bruno

stuart weitzman

lacoste jeans

timberland

flip flops

nike air max 90

hermes uk

rolex

salvatore ferragamo

nike free

cheap nfl jerseys

chopard jewelry

tods shoes

nike air force

supra

nike air max

michael kors outlet

mizuno

polo ralph lauren

jordan 2

alexander mcqueen

iphone x case

air max 95

jordan 13

ralph lauren outlet

chrome hearts

hogan

insanity

coach outlet

designer sunglasses

asics

roshe run

kevin durant jersey

nike air max 90

nike air

swarovski

nike free run

mulberry outlet

versace handbags

jordan

arcteryx jackets

adidas zx flux

oakley sunglasses

tory burch outlet

nike shoes

air max 2017

asics gel

new balance trainer

jimmy choo sunglasses

nike tn

pandora

nike air max

timberland

dansko

jordan 10

air max

adidas trainers

nike air max

jerseys

kd 9

fendi sunglasses

armani sunglasses

bulgari jewelry

swarovski

dior handbags

ray ban sunglasses

nike air max

softball bats

salomon shoes

france world cup jersey

beats headphones

pandora

roshe run

lebron shoes

carson wentz jersey

birkin bag

vibram fivefingers

belgium world cup jerseys

burberry outlet

jordan 5s

spain world cup jersey

jbl speakers

calvin klein jeans

kobe 11

wedding dresses

ghd

nike

rolex

nike free

adidas superstar

michael kors

michael kors borse

replica watches

red bottoms

ralph lauren

aaron rodgers jersey

burberry

curry 5

louboutin pas cher

nike outlet

lululemon outlet

gucci outlet

gucci handbags

converse shoes

jordan shoes

burberry sunglasses

christian louboutin

ferragamo

new balance

ralph lauren

ferragamo shoes

nike air force 1

mizuno running shoes

balmain

ray ban sunglasses

bose headphones

sac longchamp

adidas crazy

oakley glasses

nike kyrie 2

vans shoes

michael kors outlet

yeezy shoes

links of london

kobe 9

kevin durant shoes

michael kors

coach purse

2018.7.27chenlixiang
11.04.2019 - yanmaneee

hermes handbags for sale

nike react

adidas tubular

nike air vapormax

jordan 11 retro

cheap jordans

calvin klein outlet

yeezy boost 350

yeezy boost 350 v2

jordan 13

lacoste outlet

air max 97

nike air max 270

russell westbrook shoes

nike vapormax

curry 5 shoes

hermes online shop

christian louboutin outlet

chrome hearts

longchamp handbags

lebron 15 shoes

michael kors outlet

valentino shoes

ysl

fila

curry 6

adidas nmd

air yeezy

christian louboutin shoes

yeezy shoes

hermes outlet online

cheap mlb jerseys

retro jordans

air jordans

russell westbrook shoes

yeezy 500

yeezy boost

nike air max 90

michael kors bags

birkin bag

nike air max

chrome hearts online

yeezy shoes

yeezy boost 350

michael kors outlet

timberland outlet

vans shoes

kd 11 shoes

yeezy boost 350 v2

golden goose

kate spade handbags

lebron shoes

balenciaga

longchamp bags

adidas nmd

curry 5

nike air max

nike basketball shoes

michael kors handbags

jordan shoes

golden goose

nike foamposite

yeezy boost 350 v2

nike shoes

louboutin shoes uk

jordan 4

air max 270

ferragamo belts

yeezys

michael kors

moncler

supreme

hermes belt

yeezy boost

longchamp handbags

fila

kd shoes

coach outlet sale

adidas yeezy

kyrie shoes

air jordan

nmd

nike air max 2018

curry 4 shoes

balenciaga triple s

air max 270

kd shoes

jordan shoes

converse outlet store

golden goose

moncler

goyard

gucci belts

golden goose

christian louboutin sale

westbrook shoes

paul george shoes

christian louboutin

cheap jordans

louboutin shoes

vans outlet

jordans

air jordan

jordan shoes

michael kors outlet

balenciaga

off white shoes

coach outlet online

nike air max 2019

yeezy 500

off white nike

michael kors outlet online

nike vapormax

moncler jackets

timberlands

michael kors outlet online

supreme clothing

lacoste outlet

lebron 16 shoes

timberland boots

Kanye West shoes

nike jordans

jordan retro

longchamp outlet

supreme new york

hermes handbags

supreme hoodie

nike huarache

jordan retro 6

kobe 11

yeezy boost 350 v2

curry 6

off white clothing

goyard bags

chrome hearts

cheap jordans

nike air max 97

converse outlet

air jordan 4

harden shoes

christian louboutin shoes

kyrie irving shoes

michael kors handbags

hermes handbags bag

air max 2018

kobe 11

canada goose

yeezy boost

christian louboutin shoes

balenciaga shoes

moncler jacket

ultra boost

off white clothing

nike shox

nike cortez

air max 270

curry 4

kyrie 5 shoes

cheap jordans

michael kors handbags outlet

nhl jerseys

adidas yeezy boost

michael kors handbags

louboutin shoes

adidas tubular

jordans

stephen curry shoes

adidas zx flux

nike air max 95

kd 11

lebron james shoes

nike epic react

moncler outlet

cheap nfl jerseys

air jordan

ferragamo belts

timberland boots

adidas gazelle

michael kors outlet

adidas superstars

yeezy

golden goose outlet

offwhite

michael kors factory outlet online

supreme t shirt

coach factory outlet

michael kors outlet

jordans

jordan shoes

coach factory outlet

off white jordan 1

kyrie 5 shoes

jordan 11

air max 90

nike vapormax

moncler jackets

jordans

michael kors outlet

fila

nike sneakers for men

mbt

supreme outlet

goyard handbags

adidas stan smith

nike air vapormax

air max 95

adidas stan smith shoes

christian louboutin shoes

coach handbags

supreme clothing

goyard bags

air max 95

christian louboutin

calvin klein outlet online

off white

air jordan 13

lebron 10

hermes bags

chrome hearts online

michael kors outlet

louboutin outlet

nike air huarache

adidas ultra boost

yeezy boost

golden goose

adidas yeezy

nike air max 2017

supreme hoodie

michael kors bags

supreme hoodie

nike air max

hermes belts for men

nike sneakers for women

chrome hearts outlet

nike air max 270

nike max

jordan retro 12

kobe shoes

golden goose outlet

supreme clothing

nike air max 95

balenciaga

lebron shoes

vapormax

michael kors outlet online

nike air max 97

air max 97

kobe byrant shoes

kyrie 5

michael kors handbags

jimmy choo shoes

yeezy

nike flyknit racer

balenciaga shoes

ralph lauren uk

adidas superstar

fila shoes

yeezy boost

moncler jackets

jordan shoes

yeezy boost 500

nike hyperdunk

michael kors outlet

baseball jerseys

coach outlet sale

james harden shoes

curry shoes

birkin bag

nike air max 97

louboutin shoes

yeezy shoes

michael kors

fila sneakers

yeezy boost 350 v2

adidas yeezy

fila

goyard handbags

hogan outlet online

basketball shoes

kobe 9

nmd

michael kors outlet

coach outlet

retro jordans

air max 270

moncler jacket

lebron 15

golden goose sneakers

jordan 12

fila shoes

adidas ultra

air max 2019

red bottom shoes

mlb jerseys

curry 6 shoes

kyrie 4

yeezy

nike huarache

nike air force 1

off white

ferragamo belt

michael kors uk

cheap jordans

coach outlet

yeezy shoes

red bottom heels

kd 11

lebron 16 shoes

michael kors outlet online

valentino

yeezy boost 700

hermes birkin

balenciaga shoes

fila disruptor

hogan outlet

kyrie 3

lebron 11

vapormax

caterpillar boots

coach outlet

yeezy boost 350

nike flyknit

golden goose sneakers

curry 6 shoes

vapormax

kd 10

michael kors handbags

yeezy shoes

curry 6

yeezy boost 350

michael kors handbags

supreme clothing

yeezy boost 350

fitflops sale clearance

hermes belt

adidas nmd r1

golden goose outlet

nfl store

yeezy boost 350

cat boots

off white hoodie

yeezys

air max 95

moncler outlet

reebok outlet

polo ralph lauren

lacoste online shop

nfl jerseys

nike react

yeezy boost

lebron 16

jordan sneakers

michael kors purses

ysl handbags

nike air max 270

100% real jordans for cheap

ferragamo belt

lebron 16

off white

jordan 6

red bottoms

kyrie 4 shoes

michael kors handbags

off white hoodie

birkin bag

bape hoodie

jordan shoes

yeezy boost 350 v2

nike air force

yeezy boost 350

yeezy shoes

coach outlet

golden goose sneakers

kobe sneakers

moncler

ralph lauren uk

off white shoes

vapormax

air max

moncler coat

timberland

canada goose jacket

golden goose outlet

nike sneakers

yeezy boost 350

fila shoes

hermes belt

longchamp

nba jerseys

nmd

mbt shoes

christian louboutin shoes

nike air max

yeezy boost 350

nike air max 270

fitflops

adidas nmd

nike vapormax

kevin durant shoes

nike lebron 16

kobe shoes

michael kors

asics shoes

curry 5

nike kd 11

christian louboutin outlet

fake rolex

birkin bag

michael kors outlet

off white x jordan 1

bape hoodie

yeezy 700

coach outlet online

cheap nba jerseys

lacoste polo

golden goose

hermes handbags

kobe basketball shoes

kd shoes

curry 4

michael kors factory outlet

curry 4

adidas tubular

westbrook shoes

supreme clothing

lebron 16

fila shoes

yeezy boost

longchamp bags

golden goose sneakers

gucci belt

kobe 9

curry 6 shoes

zx flux

chrome hearts

adidas tubular shadow

air force 1

michael jordan shoes

air max 97

nike air max 95

reebok shoes

off white clothing

nike cortez men

nike air max 97

yeezy shoes

nike shox for men

asics running shoes

golden goose outlet

kyrie 5

air max 97

nike epic react

balenciaga sneakers

fake rolex watches

yanmaneee

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?