Neplodnost - rozmnožovací cyklus

24.11.2009 kategorie: Neplodnost

Základem ženské reprodukce je párový orgán - vaječníky - jeden vpravo a jeden vlevo v pánvi. Jsou velké asi 4 x 2,5 cm a každý obsahuje vajíčka.Všechna vajíčka se vytvořila  dlouho před narozením děvčátka, ve 4. a 5. měsíci vývoje v děloze matky. Při narození jich je v každém vaječníku přibližně 1 milion, potom postupně počet klesá - žádná nová se už netvoří.

Od puberty pak každý měsíc jedno z vajíček dozrává a připravuje se na setkání se spermií. Když se všechna vajíčka z vaječníku vyčerpají, přestane přicházet menstruace a žena již nemůže otěhotnět. Normálně to nastává přibližně kolem 50 let věku.

K dozrání se dostane jen zlomek z vajíček, která jsou ve vaječníku přítomna. Většina jich samovolně zanikne. V každém cyklu se k dozrání připravuje několik desítek vajíček, přibližně 40. Příprava k dozrání začala již 2-3 měsíce před tím, než jedno z nich dozraje. Všechna ostatní zaniknou.

Dozrávání vajíčka se děje ve váčku naplněném tekutinou, zvaném folikul. Nejprve je malý, ale postupně roste; ze 3 mm doroste během deseti dnů do průměru až 22 mm. Folikul na vaječníku dobře vidíme při vyšetření ultrazvukem. Jeho růst je řízen hormony z podvěsku mozkového - hypofýzy. Uprostřed cyklu folikul puká a uvolňuje vajíčko - říkáme, že dochází k ovulaci. Vajíčko se dostává do vejcovodu a tam je, v příznivém případě, oplodněno spermií.

Výběr folikulu, který uvolní vajíčko, je zajímavým dějem. V každém vaječníku se v prvních dnech cyklu připravuje asi 20 - 30 folikulů a v každém je připraveno vajíčko. Všechny by mohly dorůst a vajíčko uvolnit - pak by žena měla třeba 40 plodů v děloze. Ale dopadne to jinak. Jeden folikul je vždy největší a tento folikul způsobí, že ostatní folikuly zaniknou. Je to proto,že folikuly rostou pod vlivem folikulostimulačního hormonu - FSH - podvěsku mozkového. Je zjištěno, že čím je folikul větší, tím méně FSH mu stačí k tomu, aby dále rostl. Zároveň folikul tím, jak roste, vyrábí svůj hormon estradiol. Čím je folikul větší, tím je estradiolu více. Estradiol se krví dostává do podvěsku mozkového a tam předává informaci, že produkci FSH je možné snížit. Tak se stane, že hladina FSH v krvi je právě taková, jakou potřebuje ten nejrychleji rostoucí folikul. Ostatním nestačí, a ty proto zaniknou. Proto u člověka dozrává - až na vzácné výjimky - vždy právě jedno vajíčko a následně se rodí jedno dítě. Nezávisle na tom, zda má žena oba vaječníky, nebo jen jeden, nebo dokonce jen část jednoho.

 

Menstruační cyklus

 

Období od začátku jedné menstruace až do začátku menstruace další nazýváme cyklus. První den cyklu je první den krvácení. Pokud krvácení začalo až po 18. hodině, počítáme jako 1. den cyklu až den následující.

Teoretický    modelový    cyklus    trvá 28 dní, tedy 29.  den  přichází opět menstruace. Tento model platí jen pro část žen a neznamená to, že by byl jediný správný. Je-li cyklus kratší (i    21    dní), nebo delší(například 35 dní), stále ještě může být vše v pořádku a žena může bez problémů otěhotnět.

1. fáze cyklu - estrogen

Začátek cyklu (2. - 6. den) je dobou, kdy se rozhoduje o tom, kterýž 20 - 30 folikulů připravených ve vaječnících dokončí svůj vývoj a uvolní vajíčko. V té době se také začíná zvyšovat hladina hormonu estradiolu (estrogen). Ten umožní obnovu sliznice děložní, a tak ustane menstruační krvácení.

Od 7. dne cyklu je už většinou vybrán folikul, který uvolní vajíčko. Roste víc a více a vyrábí stále více hormonu estradiolu - tím připravuje sliznici děložní. Zároveň se mění vlastnosti hlenu v hrdle děložním: čím je více estradiolu, tím je hlenu vice, je tažnější a průhlednější. Nejvíce estradiolu je těsně před tím, než folikul pukne.

Folikul puká (ve výše uvedeném modelovém 28denním cyklu) 14. den. Při puknutí uvolní vajíčko - říkáme, že proběhla ovulace. Poblíž čeká nálevkovitě otevřené ústí vejcovodu, zachytí vajíčko a řasinkami ho posunuje směrem k děloze.

2. fáze cyklu - progesteron

Po puknutí folikulů následuje dvanáct dní tzv. druhá fáze cyklu. To je doba, kdy žluté tělísko produkuje estradiol a progesteron, aby se zárodek mohl uhnízdit v děloze. Když k otěhotnění nedojde, žluté tělísko zaniká, a tak klesne hladina jím vytvářených     hormonů. Za   1    -   2   dny  poté se   sliznice  v  děloze odloučí. Přichází další menstruace.


Tvorba spermií


 K     oplodnění     vajíčka     je zapotřebí   spermie.   Spermie   se vytvářejí ve varlatech muže. Na rozdíl od vajíček ženy se vytvářejí stále nové spermie, a to v počtu desítek milionů denně.  Varlata jsou  umístěna  mimo břišní dutinu v šourku, neboť k produkci spermií je potřeba teploty nižší než 37 stupňů Celsia.

Celý proces tvorby spermií trvá 78 dní, a poté jsou spermie shromažďovány v nadvarleti. Při pohlavním styku se spermie z nadvarlete dostávají silou svalů ve vývodných cestách ven, a tak přicházejí do pochvy ženy. Další pouť však musejí absolvovat samy. Proto mají spermie bičík, který kmitáním posunuje spermie dopředu.

Tak spermie překonají kanál děložního hrdla, děložní dutinu a dostanou se do vejcovodu. Ve vejcovodu se setkávají s vajíčkem, je-li ovšem zrovna přítomno. Pak může dojít k průniku jedné spermie do vajíčka - k oplodnění.

 

Oplodnění


Oplodnění znamená, že jedna ze spermií vnikla do vajíčka. Tam se hlavička spermie zvětší původní sbalené chromozomy se rozvinou a vytvoří mužské prvojádro. Ve vajíčku je v té době připraveno prvojádro ženské. Když obě prvojádra splynou, začne se oplozené vajíčko - zygota - dělit na 2, 4, 8 a postupně více a více buněk. Protože celkový objem vajíčka je stále týž, znamená to, že dělením vznikají stále menší a menší buňky. Od chvíle, kdy se vajíčko rozdělilo na 2 buňky, nazýváme již tento útvar zárodek neboli embryo.

Embryo (zárodek)    putuje vejcovodem a přibližně 5. den po ovulaci se dostává do dělohy, kde se 1-2 dny volně pohybuje, dále se dělí a "hledá" vhodné místo k implantaci. Většinou 6.-7. den po ovulaci embryo začíná implantovat, tedy zanořuje se do vnitřní vrstvy dělohy, do děložní sliznice. Proces implantace bývá ukončen cca 9. den po oplodnění vajíčka. Sliznice  musí být k této implantaci připravená. Příprava je řízena hormony, které se vytvářejí právě v tom folikulu, ve   kterém   dozrává  vajíčko.   Tak  je zajištěna   správná   hladina   hormonů, která přesně časově odpovídá vývoji vajíčka a  následně  embrya.  Sliznice v děloze se připravuje ve dvou fázích:

  • 1. fáze: v době, kdy se připravuje vajíčko k ovulaci, se ve folikulu vytváří hormon estrogen. To je hormon první fáze a pod jeho vlivem sliznice v děloze roste.
  • 2. fáze: po uvolnění vajíčka (ovulaci) nabývá folikul jiného vzhledu a nazývá se dále žluté tělísko. K dosud uvolňovaným estrogenům se přidá ještě další hormon - progesteron. Ten
    zajistí vývoj žlázek a sliznice děložní se stane schopnou embryo přijmout.Progesteron je hlavním hormonem druhé fáze.

 Po ovulaci je tedy vše připraveno pro úspěšný začátek těhotenství. Vajíčko je ve vejcovodu. Děložní sliznice se mění ( roste na cca 1cm a stává se "sekreční" ) účinkem hormonů, které vytváří žluté tělísko, aby v době příchodu embrya do dělohy byla optimálně připravená.
Je ale možné, že embryo se v děloze neobjeví - třeba proto, že žena nechce otěhotnět a neměla pohlavní styk.
V tomto případě žluté tělísko bude automaticky vytvářet hormony po    dobu    přibližně 12  dnů,  potom samovolně zanikne.   Přestane vytvářet estrogeny a progesteron, hladiny hormonů po kles­nou a sliz-n   i  c  e děložní se odloučí  -přijde menstrua­ce. 

Je-li  embryo přítomno,     musí vyslat   signál pro  žluté tělísko,   aby nezaniklo, neboť   těhotenství se může rozvíjet jen   v   prostředí správné rovnováhy hormonů.

Signálem pro žluté tělísko je známý hormon hCG - lidský choriový gonadotropin (hCG - human Chorionic Gonadotropin). K implantaci (zahnízdění) embrya do děložní sliznice dochází 6. až 8. den po ovulaci, což je většinou 20. až 21. den cyklu. Brzy poté, za 1 až 2 dny, se v některých buňkách zárodku začne vytvářet hormon hCG. Ten se krví dostává ke žlutému tělístku a výsledkem je, že žluté tělísko nezanikne. Tvorba hormonů (estrogenů a progesteronu) ve žlutém tělísku je pro udržení těhotenství zcela nezbytná po dobu prvních 6 týdnů těhotenství. Potom si je postupně začíná vytvářet embryo samo a po 11. týdnu těhotenství už není žluté tělísko potřebné.

hCG je možné prokázat pomocí hormonálních testů v krvi nebo v moči ženy. Vzhledem k tomu, že hCG je v trofoblastu (budoucí placentě plodu) vytvářeno již od 24. dne cyklu, mohli bychom z ní v té době zjistit těhotenství ženy. Test by však musel být velmi citlivý, protože malé embryo vytváří jen málo hormonu hCG. V praxi tak citlivé testy nejsou dostupné. V lékárnách lze zakoupit jednorázové těhotenské testy, které umožňují stanovit těhotenství přibližně od 26. - 27. dne cyklu, tedy ještě před očekávaným příchodem menstruace.

 

Pravděpodobnost otěhotnění

 

 Spermie jsou schopny oplodnit vajíčko 3 až 4 dny, podle některých autorů dokonce až 5 či 6 dní po pohlavním styku. Musejí-li čekat tak dlouho, jejich funkčnost klesá a pravděpodobnost oplození se snižuje. Nejlépe je, dostanou-li se spermie do pochvy ženy 1 den před tím, než vajíčko ve vaječníku dozraje.

Vajíčko je schopno oplození po ovulaci jen krátkou dobu, nejvýše 20 - 24 hodin. Není-li tedy vůbec žádný pohlavní styk v době 5 dní před ovulací a nejvýše 24 hodin po ovulaci, je těhotenství téměř vyloučeno.

Z popisu dějů při oplození vajíčka by se mohlo zdát, že každá žena. otěhotní hned první cyklus, byl-li ve správnou dobu pohlavní styk. Tak tomu ale není. V optimálním případě, ve věku 20 let, dochází v průměru k otěhotnění jen jednou za 4 cykly. Se zvyšujícím se věkem ženy tato pravděpodobnost klesá. Mezi 25. a 35. rokem je pravděpodobnost otěhotnění přibližně 16%. Po 35. roce věku ženy pravděpodobnost těhotenství prudce klesá a po 40. roce nedosahuje ani 5% na 1 menstruační cyklus.

Příčiny  všeobecně malé pravděpodobnosti otěhotnění u člověka nejsou přesně známy. Jednou z nich bude stárnutí vajíček, která jsou ve vaječníku skladována od narození děvčátka. Vlivem kosmického záření a jiných škodlivin se v nich mohou hromadit mutace, které po oplození vedou ke vzniku neživotaschopného embrya. Oplození mohlo nastat, ale embryo zaniklo ještě dříve, než se stačilo v děloze zahnízdit. Někdy se embryo zahnízdí, ale pak nepokračuje ve vývoji a výsledkem je jen o několik dnů opožděná menstruace. Mnoho těhotenství tedy zaniká ještě dříve, než je běžnými metodami můžeme prokázat. Když provedeme v 6. týdnu těhotenství vyšetření ultrazvukem, nalezneme už jen ta těhotenství, která výběrem úspěšně prošla.../

                                                                 MUDr. Karel Řezábek

 

 


Komentáře

24.09.2009 - Veronika
Tak to je skvěle popsané, bomba :)
29.09.2010 - Irena
Opravdu velmi dobry clanek
01.12.2010 - Eva
fakt dobře vysvětleno,bomba :-))
16.12.2010 - Vladimíra
Konečně jsem se někde dočetla to co jsem potřebovala díky moc, fak skvěle dopodrobna napsané.
16.03.2011 - Jana
Nejlepší článek co jsem četla!:) Fakt perfektně popsané:) Díky...
29.04.2011 - Ilonkaaaa
Pekne napsane, skvele pochopitelne
19.11.2011 -
Super, perfektní článek, hledala jsem odpovědi na otázky a četla hodně webů, ale až tady jste mi konečně dali odpověď! Děkuji!
20.12.2011 - lucka
Tak toto je luxusni pochopitelne a mnoho vysvetli. Toto bych rada doporucila kazde zene.
29.06.2012 - Eva
Moc krasne popsane.Clovek se dozvi co potrebuje.Jen je skoda ze i starsi zeny kolem 40 let ktere chteji jeste miminko,ze tem ta statistika nepreje.Mluvim vlastne sama o sobe.Mam uz deti 2 ale chceme s muzem jeste jednoho clovicka a moc dlouho cca 2 a pul roku nedari.
21.10.2012 - EvaV
Opravdu skvělý srozumitelný a podrobný článek obsahující vše, co člověk "potřebuje" vědět. Děkuji!!
22.09.2015 - zhengjunxia
2015-09-22 zhengjx

ugg australia

Coach Factory Outlet Official Website

Hollister UK Clothing Store

toms outlet

Cheap Toms Shoes Outlet Sale Clearance

coach factory outlet

hermes birkin

nike outlet,nike shoes,nike store,nike air max,nike free run,air max,nike free,nike blazers

celine handbags

Louis Vuitton Handbags Official USA Website

Christian Louboutin Outlet For Women

ugg boots

michael kors bag

coach factory outlet online

uggs outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Stores Online

Abercrombie And Fitch Clothing Outlet at New York

ugg boots

hollister uk

Coach Factory Outlet Discount Online

michael kors outlet

michael kors handbag

Louis Vuitton Outlet Purses and Handbags For Sale

Cheap Jordans Shoes For Sale

burberry outlet

ugg boots

Mont Blanc Pens For Sale

Louis Vuitton Outlet Authentic Handbags Discount

Michael Kors Outlet USA Store

Michael Kors Outlet Factory Online Store

nike air max

Louis Vuitton Handbags Outlet Sale

cheap uggs sale

canada goose

Louis Vuitton Outlet Handbags Pursers In USA

Original Michael Kors Handbags Outlet Online

Cheap Michael Kors Handbags On Sale

Coach Factory Outlet Online Sale Discount

nike trainers

Cheap Jordan 13 Shoes For Sale Free Shipping

michael kors handbags

Coach Outlet Store Online Clearance

Michael Kors Outlet Online 70% Off Handbags

Michael Kors Outlet Online Store Clearance

Abercrombie And Fitch New York Outlet Store

Michael Kors Outlet Stores Online

ralph lauren uk

michael kors outlet

ugg boots

true religion jeans

Louis Vuitton Handbags Outlet On Sale

ray-ban sunglasses

Up to 70% Off Louis Vuitton Outlet

Ralph Lauren UK Sale Polo Shirts

Coach Factory Outlet Official Coach Handbags Sale

Michael Kors Outlet Factory Handbags For Sale

New Jordans Cheap For Sale

Louis Vuitton Outlet Store Locations

Abercrombie And Fitch New York Clothing Warehouse

Louis Vuitton Handbags UK For Sale

louis vuitton

Louis Vuitton Handbags Factory Outlet

Official Cheap Michael Kors Handbags Outlet

canada goose jackets

michael kors

Ray Ban Sunglasses Outlet Store Online

Oakley Sunglasses Official Website Cheap Off

Louis Vuitton Outlet Discount Handbags

cheap nfl jerseys

michael kors bags

louis vuitton

michael kors outlet

coach outlet

michael kors handbags

tory burch outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Online

michael kors outlet

Coach Outlet Online Coach Factory Outlet

Up To 70% Off Air Retro Jordan 8s

Jordan 6 Retro Discount Sale

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

timberland boots

louis vuitton outlet

Louis Vuitton Outlet 100% Authentic

toms shoes

Abercrombie & Fitch Clothing With Big Discount

ralph lauren

ugg boots sale

cheap jordans

abercrombie & fitch

coach outlet store online

Air Jordan 4 Retro Free Shipping

fitflops

Lebron 12,11,10 Shoes For Sale

oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses

Christian Louboutin Shoes Outlet Sale Cheap Price

Michael Kors Outlet Online Sale Free Shipping

Coach Factory Outlet Handbags 70% OFF

Kobe Shoes,Kobe 9,Kobe 8 Discount

Cheap Louis Vuitton Handbags Luggage Bags Sale

Coach Outlet Store Online Free Shipping

uggs australia

canada goose outlet

hollister clothing

Gucci Outlet Online 80% OFF

15.07.2016 - wengdongdong

replica watches

ray bans

polo ralph shirts

michael kors handbags

michael kors handbags

gucci

north face outlet

jordan 3 infrared

christian louboutin outlet

coach outlet

nike free run

christian louboutin sale

adidas originals

rolex watches

coach outlet

michael kors outlet

air jordan pas cher

cheap jordans

michael kors outlet clearance

jordan 6

coach outlet

celine

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

louis vuitton outlet

hollister clothing store

timberland boots

lebron james shoes

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

gucci outlet

jordan 4 toro

celine

kevin durant shoes 8

kate spade

coach outlet

louis vuitton handbags

giuseppe zanotti sneakers

coach outlet

lebron james shoes

nike factory outlet

kate spade handbags

adidas outlet

lebron james shoes 12

beats headphones

oakley vault

toms outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

ray ban sunglasses

nike outlet store

burberry outlet

timberland outlet

michael kors outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet

giuseppe zanotti

louis vuitton outlet

ralph lauren

louis vuitton

true religion jeans

toms outlet

jordan 13

rolex watches outlet

nfl jerseys wholesale

nike air force

jordans

air jordan 13

nike roshe flyknit

kevin durant shoes

louis vuitton outlet stores

coach factory outlet

true religion jeans

louis vuitton

oakley vault

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

ed hardy clothing

louis vuitton outlet

coach outlet

coach outlet

mont blanc pens

true religion

tods shoes

nike sb

adidas trainers

polo ralph lauren

coach outlet online

coach factory outlet

christian louboutin outlet

nike trainers

coach factory outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

nike basketball shoes

kobe bryant shoes

fitflops sale clearance

rolex submariner

jordan 8s

christian louboutin outlet

cheap ray ban sunglasses

michael kors handbags

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

basketball shoes

toms shoes

christian louboutin shoes

nike uk

toms shoes outlet online

coach canada

michael kors outlet

michael kors

adidas shoes

ray ban sunglasses

toms outlet

oakley sunglasses

burberry outlet online

michael kors canada

oakley sunglasses

kobe bryant shoes

adidas shoes

michael kors handbags

cheap jordans

longchamp bags

adidas originals shoes

adidas nmd

vans shoes outlet

hermes handbags

coach factory outlet

tiffany outlet

louis vuitton handbags

ralph lauren polo

longchamp handbags

hermes bag

cheap oakley sunglasses

true religion outlet

christian louboutin outlet

coach outlet store online clearances

longchamp handbags

louis vuitton outlet stores

beats wireless headphones

true religion outlet

ray ban

louboutin pas cher

cheap jordan shoes

ray-ban sunglasses

ray ban outlet

nike trainers

hollister clothing

michael kors outlet

michael kors outlet

ray ban wayfarer

vans shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

air jordans

cheap toms shoes

coach outlet online

coach factory outlet

retro jordans

nike nfl jerseys

nike roshe run

michael kors outlet

kate spade outlet

true religion shorts

gucci outlet

nike air max 90

hermes birkin bag

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

air max 90

nike outlet

insanity workout

nike uk

supra sneakers

michael kors handbags

michael kors outlet

coach outlet

cartier watches

michael kors purses

fitflops

adidas originals

oakley sunglasses

tory burch flats

louis vuitton handbags

asics running shoes

louis vuitton outlet

oakley sunglasses

tods outlet

kobe 9

coach factory outlet

louis vuitton

tory burch outlet

adidas yeezy

louis vuitton outlet

christian louboutin outlet

toms shoes

replica watches

air max 90

toms shoes

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

coach outlet

jordan retro

ray ban sunglasses

toms shoes

gucci outlet

nike air max

true religion

coach outlet online

michael kors outlet clearance

adidas yeezy

ghd flat iron

louis vuitton outlet

celine handbags

hollister clothing

jordan 3

supra shoes

michael kors outlet online

christian louboutin flats

louis vuitton handbags

coach factory outlet

polo shirts

cheap oakleys

nike free run 2

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

timberland boots

nike free run

nike sb shoes

coach outlet store online

oakley sunglasses

coach factory outlet

tory burch outlet

coach factory outlet

nike blazers

coach outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

michael kors outlet

louis vuitton handbags

cheap jordans

abercrombie

michael kors outlet clearance

kate spade handbags

jordans for sale

nike air jordan

coach outlet store online

louis vuitton outlet

nike air huarache

polo ralph lauren

coach outlet

celine handbags

air jordan retro

lebron james shoes 2015

replica watches for sale

jordan 4

michael kors handbags

louis vuitton outlet

nike air force 1

tory burch outlet

nike air max

coach outlet

ray ban sunglasses

coach outlet store online

longchamp outlet

coach outlet online

michael kors outlet

adidas outlet store

true religion jeans

louis vuitton

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

nike running shoes

true religion jeans

christian louboutin sale

oakley sunglasses

true religion outlet

cheap nfl jerseys

adidas ultra boost

jordan 8

mont blanc

louis vuitton outlet

michael kors outlet online sale

coach outlet

polo ralph lauren outlet

marc jacobs

oakley sunglasses wholesale

jordans

louis vuitton outlet

cheap jordans

coach outlet

cheap oakley sunglasses

ray ban sunglasses

nike uk

louis vuitton handbags

lebron james shoes 13

kate spade

jordan 11s

ralph lauren sale

michael kors outlet

michael kors outlet online

cheap jerseys

coach outlet store online

louis vuitton outlet

pandora jewelry

michael kors purses

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

michael kors handbags

polo ralph lauren

burberry outlet

designer handbags

replica watches

abercrombie & fitch

kate spade handbags

nike air max

cheap oakleys

jordan shoes

christian louboutin

cheap jordans

polo ralph lauren

jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

jordan concords

louis vuitton

coach factory outlet

oakley sunglasses

fitflop sandals

louis vuitton handbags

gucci handbags

toms

oakley outlet

louis vuitton

mont blanc pens

juicy couture

adidas superstar

adidas ultra boost

tory burch sale

ghd hair straighteners

rolex watches

jordan retro 3

fake watches

louis vuitton bags

timberland outlet

toms outlet

gucci handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton bags

fitflops

gucci outlet

kobe shoes 11

nike roshe flyknit

fitflops sale clearance

nike roshe runs

kate spade

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

ralph lauren polo outlet

christian louboutin shoes

asics shoes

coach outlet

adidas shoes

adidas uk

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

nike huarache shoes

adidas stan smith

instyler curling iron

gucci handbags

kobe 11

20167.16wengdongdong
29.12.2017 - asdasdasd

ugg boots

jordans

jordans

burberry scarf

north face uk

supreme new york

manolo blahnik

jordan shoes

louboutin

ralph lauren outlet

ugg boots

canada goose

ugg outlet

coach outlet

coach outlet

ugg boots

longchamp

oakley sunglasses

christian louboutin

north face outlet

nike air max

michael kors handbags

mlb jerseys

ralph lauren

ugg outlet store

timberland boots

nike football boots

ugg boots

nba jerseys

nike shoes

ugg outlet

cheap jordans

nike air max

canada goose uk

ugg uk

cheap ugg boots

polo ralph lauren

mbt

oakley sunglasses

north face jackets clearance

adidas football boots

jordan shoes

true religion jeans

coach wallets

jordans

hollister clothing

prada

christian louboutin

north face

ray ban sunglasses

prada outlet

coach outlet

adidas outlet

giuseppe zanotti

nike trainers

burberry outlet

ugg boots

ralph lauren outlet

ugg boots

canada goose

cheap uggs

ray ban sunglasses

mulberry

coach outlet store

ugg boots

timberland

jordan retro

oakley sunglasses

polo ralph

moncler jackets

tory burch outlet

louboutin

michael kors

ugg clearance

ray ban sunglasses

uggs outlet

michael kors outlet

nfl jerseys

nike free run

moncler

hermes

air max

cheap nhl jerseys

michael kors

air max

longchamp

ugg outlet

christian louboutin

canada goose jackets

pandora jewelry

nike factory outlet

cheap ugg boots

ferragamo

moncler

nike air max

mlb jerseys

beats by dre

ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

hermes birkin handbags

true religion

nike outlet

north face

coach outlet

polo ralph lauren

air jordans

ugg outlet

ugg outlet

canada goose outlet

ray ban sunglasses

canada goose

polo ralph

moncler jassen

uggs outlet

north face

ugg boots

coach outlet online

moncler

moncler

ugg outlet

ray ban

fitflops

true religion jeans

coach factory outlet

moncler

the north face

louboutin

christian louboutin

oakley sunglasses

louboutin

ugg australia

jordan

kate spade outlet

ugg boots

ugg outlet

prada

ralph lauren

mbt

coach outlet store online

michael kors

nike sb

north face outlet

superdry clothing

nike air

canada goose jassen

adidas shoes

ugg outlet

north face

nike air force 1

coach outlet

polo ralph

burberry handbags

coach outlet online

kate spade outlet

ralph lauren outlet

burberry outlet

goedkope uggs

north face

pandora jewelry

air jordans

snapbacks hats wholesale

moncler

nike huarache

ugg australia

oakley sunglasses

flip flops

birkenstock outlet

timberland

cheap nfl jerseys

birkenstock sandals

nike blazer shoes

soccer jerseys

uggs

nike store

adidas yeezy boost

michael kors outlet

tommy hilfiger canada

ugg

coach factory outlet

nike huarache

baseball jerseys

moncler

michael kors outlet

canada goose outlet

sac longchamp

ugg outlet

canada goose

pandora jewelry

ralph lauren outlet

hollister outlet

north face outlet

jordans

canada goose

ugg boots

kate spade

longchamp outlet

cheap jerseys

swarovski jewelry

nfl jerseys

coach outlet

ugg boots

adidas

ferragamo

canada goose

flip or flop

timberland

ugg boots on sale

ugg outlet

ugg boots

ugg australia

ugg slippers

nike air max

moncler jackets

true religion outlet

tory burch outlet

jordan shoes

michael kors

basketball shoes

red bottom shoes

north face jackets

burberry scarf

supra shoes

cheap nfl jerseys

coach bags

hermes outlet

uggs outlet

nhl jerseys

ray ban sunglasses

ugg boots

the north face

moncler

michael kors outlet

supreme

kate spade outlet

ugg boots

canada goose outlet

supreme clothing

canada goose outlet

true religion

michael kors outlet

canada goose outlet

adidas

canada goose outlet

coach outlet online

the north face

under armour outlet

ugg boots clearance

adidas shoes

doudoune moncler

pandora uk

timberland outlet

blackhawks jersey

uggs outlet

ugg outlet

kate spade handbags

ralph lauren outlet

moncler

canada goose uk

ralph lauren

michael kors handbags

the north face

moncler jacka

nike air max

ugg outlet

jordans

rolex watches

coach outlet

louboutin

louboutin

canada goose outlet

jordan shoes

kate spade outlet

ray ban sunglasses

birkenstock sandals

north face

new balance shoes

hermes belt

true religion outlet

oakley sunglasses

ugg boots on sale

ugg boots clearance

ugg boots

michael kors outlet

coach outlet

michael kors outlet

ralph lauren uk

prada outlet

michael kors outlet

adidas jeremy scott

pandora charms

michael kors outlet

michael jordan shoes

coach factory outlet

michael kors

ugg boots

michael kors outlet

pandora rings

ralph lauren outlet

adidas stan smith

moncler

coach outlet

michael kors handbags

mont blanc pens

ugg boots

coach outlet

longchamp

nike air max

canada goose outlet

longchamp outlet

ray bans

canada goose

calvin klein outlet

cheap oakley sunglasses

ugg boots on sale

ugg outlet

nike tn

michaelkors outlet

ralph lauren

michael kors

pandora jewelry

oakley sunglasses

michael kors

ugg australia

coach outlet

ralph lauren

nike outlet

coach outlet online

cheap ray ban sunglasses

burberry scarves

jordans

uggs outlet

coach outlet online

north face outlet

coach outlet

pandora charms

converse outlet

salvatore ferragamo

ugg boots

ray ban sunglasses

ralph lauren

nike outlet

burberry outlet

air jordan pas cher

oakley sunglasses

north face

mont blanc pens

ugg factory outlet

ugg outlet

canada goose

tory burch

polo ralph lauren

uggs

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

canada goose jackets

coach outlet

ralph lauren outlet

pandora charms

north face

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

nfl jerseys

mlb jerseys

nike outlet

replica watches

hogan

michael kors outlet

north face

bottes ugg

canada goose

canada goose outlet

air jordan

pandora charms

juicy couture outlet

oakley sunglasses

red bottom shoes

coach handbags

adidas wings

ugg boots

mont blanc

tory burch outlet

vibram fivefingers

adidas stan smith

fitflops

fitflops

christian louboutin

fitflops

moncler outlet

coach outlet

christian louboutin

michael kors handbags

ugg

ugg

ugg outlet

ralph lauren

michael kors outlet

coach outlet

canada goose

ugg boots

canada goose

201712.29wengdongdong
16.05.2019 - qqq

coach outlet

ugg outlet

north face outlet

jordan retro

cheap oakley sunglasses

cheap nba jerseys

moncler outlet

kate spade

oakley sunglasses

adidas shoes

prada outlet

kate spade outlet

air jordan 14

canada goose parka

cheap jordans

birkenstock sandals

nike shoes

cheap nike air max

chicago cubs jerseys

seattle seahawks jersey

pandora jewelry

air jordan shoes

coach handbags

coach handbags outlet

nike air max 270

cincinnati reds jersey

cincinnati bengals jerseys

polo ralph lauren outlet

christian louboutin shoes

nike factory

maui jim sunglasses

michael kors outlet

canada goose outlet

coach outlet store

adidas yeezy shoes

coach factory outlet

coach outlet

coach outlet

coach factory outlet

coach outlet store online

pittsburgh steelers jerseys

cheap jordans

off white clothing

coach outlet store

christian louboutin

michael kors handbags

philipp plein shirt

coach outlet

hydro flask cup

coach outlet

oakley sunglasses

air jordans

birkenstock outlet

kendra scott bracelet

supra shoes

salomon shoes

nike factory

nike kyrie 2

yeezy boost 350

yeti tumbler

david yurman sale

nike air force 1

nike shoes for men

coach factory outlet

coach outlet store online

canada goose jackets

curry 5

coach outlet online

louboutin outlet

valentino outlet

kobe shoes

true religion outlet store

ralph lauren outlet

michael kors handbags

marc jacobs

ugg boots

michael kors outlet store

coach outlet

nike air max

louboutin

toms shoes

coach outlet

pandora jewelry

coach outlet

asics shoes

arizona cardinals jersey

nike outlet store

moncler outlet

nike air max 2017

louis vuitton handbags

coach factory outlet

jordan shoes

canada goose jackets

cheap ray ban sunglasses

jordan shoes

adidas shoes

converse shoes

air jordan shoes

retro jordans

qqq

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?