Spánková laboratoř

02.06.2013 kategorie: Psychologie

Důležitou součástí života je spánek. Zdravý člověk prospí třetinu života, ale co s těmi, kterým se to z různých příčin nevede ? Tyto problémy řeší neurologická, psychiatrická a psychologická pracoviště a hlavně specializovaná pracoviště nemocnic  -  spánkové laboratoře. Zdá se, že historie těchto laboratoří je nová, ale nenechme se mýlit. U zrodu počátků  medicíny spánku ve světě byl český neurolog Bedřich Roth (nar.1919), docent neurologické kliniky tehdejší Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Po válce zde vybudoval první spánkovou laboratoř a v 70.letech minulého století disponoval největším souborem nemocných na světě.

V 90.letech vznikala další pracoviště v ČR. Stále je jich ale zoufalý nedostatek, poptávka dalece převyšuje jejich kapacitu. Příčinou jsou v prvé řadě finanční možnosti nemocnic a také malá informovanost jak laické, tak lékařské veřejnosti, která by mohla vyvíjet tlak ke zřizování nových spánkových laboratoří.

 

Rozhovor pro náš časopis nám poskytl MUDr. Miroslav Moráň z Centra pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění Neurologické kliniky FN Brno - Bohunice.

 

 

Jak dlouho čeká pacient na vyšetření ve vaší laboratoři?

 

Dnes objednáváme na počátek března příštího roku ..........

 

A v porovnání s okolním světem ?

 

Pokud  bych  naši republiku srovnával s Německem, měli bychom mít na počet obyvatel asi 35 až 40 spánkových laboratoří. Je jich tu sedm.

 

To je smutné zjištění, zvlášť pokud se můžeme pyšnit světovou historií v tomto oboru.

 

Podpora minulého režimu byla minimální. V tomto odvětví se nevytvářelo železo, nebyly to hutě i v současné době není podpora lékařské organizační sféry dostatečná.

 

V říjnu  2004 proběhl  v Praze kongres Evropské spánkové společnosti. Čím byl pro Vás a váš obor důležitý ?

 

Máme velkou radost, že se nám podařilo jako jedné z  nejmladších národních spánkových společností tento kongres získat pro Prahu a to poprvé za celou historii. Byl počtem účastníků zatím největší, řádově zde bylo přes 1 500 odborníků, úspěšný byl i počtem přednášek. Pro nás nezanedbatelný byl také ekonomický zisk, díky kterému můžeme podpořit vědecký výzkum a publikační činnost ve spánkové medicíně. Doufám také, že jsme se zase o něco více dostali do povědomí nejen doma v ČR, ale i v rámci Evropy, aby se zase česká spánková medicina zviditelnila a navázala na práci doc. Rotha.   

 

 

Spánek je "věda".Ve spánku se tvoří různé hormony důležité pro naši dobrou náladu, zdraví, mládí. Řešíme kdy jít spát, za jak dlouho vstávat, fáze spánku, atd. Můžete stručně shrnout zásady optimálního spánku ?

 

Mladý zdravý člověk by měl dodržovat optimální dobu spánku mezi 22 hod.-  6 hod.ranní a doba spánku by měla trvat 6- 9 hod. Struktura spánku je samozřejmě jiná u novorozence, dítěte a pak u člověka stárnoucího. Začne ubývat hluboký delta spánek, snový REM spánek, zvyšuje se  fragmentace, tj.opakované porušování spánku.

Nevím, zda ideální spánek někdy existoval. První, kdo nám zásadně zasáhl do zdravého spánku, do cirkadiánního rytmu, byl Edison. Vymyslel žárovku a  porušil střídání světla a tmy. A od té doby to šlo z kopce. K tomu náš příšerný životní styl, kdy žijeme v noci a vědomě zkracujeme dobu spánku, který je vázán na tmu. Také tvorba některých hormonů, jako melatonin, retinal, aj. je regulována nejen biologicky, ale také přes sítnici světlem, resp.tmou. Velmi tuto složitou záležitost zobecním: ve spánku  dominuje anabolismus, neboli vytváření tkání, na rozdíl ode dne, kdy dominuje katabolismus, vlastně rozklad tkání, který je nutný k zisku energie. Hormon ACTH a adrenalin, které se také vytvářejí v noci, jsou např.třeba k nastartování organizmu, k probuzení, k likvidaci stresu během dne. Takže jestliže žijeme v noci, veškerou tuto harmonizaci profilu vylučování hormonů rozbíjíme.Nedivme se pak, že má  30 - 40% světové populace  problémy se spánkem. Ničí nás nespavost, chronický stres, chronické přehlcení informacemi a to vesměs zbytečnými a katastrofickými.

 

 

Běžné příčiny poruch spánku asi všichni známe : věk, nemoc, nedostatek pohybu, psychické problémy, přetopená ložnice, špatné lůžko, fyzická námaha těsně před ulehnutím, alkohol... na co jsem zapomněla, co nového jste "objevili"?

 

No, malý "šláftruňk" před spaním neuškodí. Nemusí být pravidelně, ale alkohol je  přirozené myorelax uvolňující napětí, hypnotikum. Problém je při pravidelné a větší konzumaci,  kdy se zhoršuje kvalitu spánku, zvyšuje fragmentace a úbytek hlubokého delta spánku.

Ale abych se vrátil k otázce nových objevů. V posledních letech, a za přispění prof. Nevšímalové z Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze, byl objeven hypokretin, jehož nedostatek je příčinou narkolepsie, tj.záchvatového onemocnění, při němž postižený náhle a proti své vůli upadá do krátkého spánku, a to často opakovaně během dne a ve zcela nečekaných situacích. V současné době to je pak novinka v aplikaci oxibátu sodného, to je látka ještě u nás neregistrovaná, jeho podávání by mělo také výrazně zlepšit léčbu narkolepsie.

 

 

Jak pomáhají léky našich babiček ? Čaje, teplé mléko, počítání oveček......

 

Čaje, teplé mléko, atd. nepatří do oficiálních lékařských postupů, nicméně jsou to spíš takové předspánkové rituály, které mohou pomoci. Zajímavá je třeba kombinace čaje s medem, kdy se názory různí. Jedni říkají, že med na noc uklidňuje, oponenti tvrdí, že rychle dodává energii a měl by se používat ráno k nastartování dne.

 

...nebo se učíst ke spaní...

 

No tady bych nedoporučoval ale zábavné čtení, to potom čtete do rána, když tak čtení nudné, nezáživné. V zásadě platí co už bylo řečeno - nejíst před spaním, aktivně nesportovat před spaním, používat postel jen ke spaní a sexu a nikoliv k dívání na televizi a ke snídání. Mít ložnici příjemně barevnou, orientovanou mimo hlavní hlučné ulice atd.,atd.

 

Chemické léky (barbituráty,sedativa,hypnotika,analgetika) jsou sice účinné, ale návykové. Lékárníci tvrdí, že to je jeden z nejprodávanějších artiklů. Jaké zásady je nutné dodržovat, aby lék zůstal pomocníkem a nestal se pánem ?

 

Faktem je, že běžná hypnotika nejsou volně prodejná, jsou pod kontrolou a pouze na předpis. V lékárně můžete koupit pouze prostředky na rostlinné bázi s obsahem chmele, třezalky, kozlíku apod.

Máme k dispozici léky, které jsou jak na nadbytečné spaní, tak na nespaní.  Nepoužíváme už klasické prostředky vycházející z diazepamu, ale modernější, které mají daleko menší závislost. Pro krátkodobou léčbu nespavosti to jsou hypnotika a pro dlouhodobější nespavost antidepresiva a to zase jenom některá, která např. v malých dávkách působí na spánek dobře, ale ve velkých působí antidepresivně. Nejlépe je léčbu zahájit v kombinaci s psychoterapií. Když se psychoterapeutovi podaří kognitivně behaviorální terapie, tzn. zjednodušeně, že se vezme balík problémů, rozpitvá se na sto kousků a tyto jednotlivé malé problémy se podaří zatlačit do pozadí, aby nerušily usínání, má to lepší a dlouhodobější efekt, než samotné léky. Nevylučuje se ani akupunktura. Vždy je lepší komplex léčby, většinou nestačí jedna metodika sama o sobě.

 

Kdy by měl pacient pochopit, že si už sám nepomůže a je nevyhnutelný zásah lékaře ?

 

Pokud nespavost trvá déle než týden, nemá jasné příčiny, které jste již odstranili a zejména tehdy, pokud se začne vyvíjet tzv. psychofyziologická nespavost, která je mimo jiné charakterizována strachem z postele, strachem z noci (opět se nevyspím a zítra budu mít problém apod.).

 

Údajně Einstein spal pouze  4 hod. denně a to jen proto, že už více spaní zkrátit nemohl. Je to fyziologicky možné? Jaká je optimální délka spánku ?

 

Uvádí se, že 4 hod. spánku jako dolní mez jsou možné, pokud je spánek dobře strukturován, má zastoupení jednotlivých spánkových stádií. Nedávno byl uveden seznam asi deseti osob, kterým takto vyjímečně krátký spánek stačil a přitom byli plně efektivní, bez spánkového deficitu a zdravotních problémů. Mimo Einsteina byl zmíněn např.i Napoleon. Je to ale okrajová skupina osob.

 

Co tzv. skřivánci a sovy ? Kde se berou rozdíly ?

 

To je geneticky podmíněné zakódování ve vztahu buď na počátek tmy nebo cirkadiánního rytmu. Oficiálně je to syndrom předčasné nebo zpožděné fáze a skoro nic se s tím nedá dělat, nedá se to potlačit. Např. sovám doporučujeme práci v noci,  kdy nemusí ráno vstávat. Pro ně je tragédií i školní docházka.

 

Můžete pacientovu noc ve spánkové laboratoři popsat ?

 

Maximem je komplexní vyšetření polysomnografie (PSG), tzn. monitorování EEG, EKG, pohyby očí, svalové aktivity na bradě a ev. na dolních končetinách pokud je podezření na syndrom neklidných nohou. Při podezření na dechové poruchy moniturujeme ještě pohyby hrudníku a pohyby břicha. Pak chrápání mikrofonkem, proud vzduchu před nosem, před ústy, kdy registrujeme koordinaci pohybu hrudníku a toho, kdy dojde k zástavě dechu. Je to asi dvacet drátů na pacientovi. Je potřebný samostatný pokoj bez přístrojů, je sledován kamerou a přístroj hlídán laborantkou ze sousední místnosti.

 

Lze za těchto podmínek vůbec usnout ?

 

Pokud je to narkoleptik, apnoik, hypersomnik vůbec mu to nevadí a usíná, už když to na něj lepíme. Když je to nespavec, je to velmi obtížné. Měla by se dělat jedna adaptační noc, ale narážíme na problém finanční a kapacitní. Pravdou je, že už po první noci se prakticky potvrdí, že nespí a ten praktický výstup nasměrujeme pak dál na léčbu nefarmakologickou (psychoterapeut) nebo farmakologickou.  Komorbidita je současně se vyskytující nespavost a nějaké tělesné onemocnění a tady musíme nejdříve vyléčit např.žaludeční vředy, bolavá záda apod.

 

Nejslyšitelnější  a někdy nesnesitelný je problém chrápání, jaké jsou jeho příčiny ?

 

Existuje chrápání pravidelné, které je vcelku nezávadné a není ho třeba ze zdravotní indikace řešit. Chrápání explozivní nepravidelné, syndrom spánkové apnoe, je závažné pro rozvoj vysokého tlaku, zvyšuje riziko srdečního infarktu, poruchy intelektu, je jednou z příčin bolesti hlavy, snižuje potenci.

Příčin chrápání je více. Delší měkké patro, čípek, větší kořen jazyka, anomálie obličejového skeletu, malý prostor za kořenem jazyku a může se k tomu přidat i špatná koordinace dechové aktivity a omezená průchodnost nosu.V případech běžného chrápání a lehké spánkové apnoe dochází většinou k chirurgickým zákrokům. Diskutabilní je obezita, která nemá s apnoickým syndromem a hypertenzí  dosud  přesně stanovený genetický podklad. Není vždy pravda, že jenom obézní pacienti mají  spánkovou apnoi, i po výrazném zhubnutí nemusí dojít ke zlepšení.

 

Dá se vyléčit spánková apnoe a v jakém procentu úspěšnosti ?

 

Efekt operační ORL léčby je 50-90%. Tato léčba (plastikou  v oblasti horních cest dýchacích-zejména měkkého patra) je indikována pro chrápání a lehkou spánkovou apnoi. Pacient s projevy středně závažné až závažné spánkové apnoe dostává CPAP, přístroj zajišťující správný režim dýchání zprůchodněním dýchacích cest trvalým přetlakem vzduchu. Efekt této léčby je 90-100%. Je to neinvazivní mechanická ventilace, která se uskutečňuje pomocí obličejové masky. Udržuje trvalý přetlak, který se zde odzkouší, nebo dvouhladinový, kdy pro nádech a výdech se spouští vyšší a nižší tlak, nebo autoCPAP, který dovede podle charakteru dýchání v průběhu noci sám tlak zvyšovat a snižovat.

Je to přístroj na noční stolek, k trvalému používání na každou noc.Dovede pomoci ke kompenzaci vysokého tlaku, k redukci váhy, dovede likvidovat kardiální arytmie v průběhu spánku.Výrazně se zlepší kvalita spánku a s tím související vyplavování hormonů atd., atd. Ráno je uživatel odpočatý, přes den čilý. CPAP pracuje tiše, pacient je omezen pouze při spaní na břiše a i partner si většinou bez problémů zvykne (daleko rychleji, než na spolunocležníkovo chrápání).

 

Chrápou více muži či ženy ?

 

Muži asi o 25-30% více. Je to dané jiným skeletem a také trochu progesteronem, mužským hormonem zasahujícím do řady procesů, mimo jiné konfigurace obličeje a jeho inervace.

 

Proč někdo trpí mluvením ze spaní ?

 

To je parasomnie. Někdo trpí náměsíčností, nočním děsem a někdo mluví ze spaní. Naštěstí to nijak osobu fyzicky neohrožuje, z pohledu kvality spánku je to porucha neškodná. Problém asi nastane, pokud na sebe něco v noci vyzradí.

 

Zmínil jste syndrom neklidných nohou.

 

V současné době se  uvádí, že jde o poruchu metabolizmu dopaminu v oblasti struktur, které způsobují automatický pohyb tzv.bazálních ganglií. Mají relativně blízko k Parkinsonově nemoci. Je ale třeba rozlišit, zda nejde o jinou příčinu, způsobenou třeba u diabetiků, těhotných žen  apod.drážděním periferních nervů, kdy je třeba léčit zejména tuto problematiku.

 

Vzpomínáte si na nějaký neobvyklý případ a jak jste ho vyřešili ?

 

Co mě asi nejvíce potěšilo byl případ dvou mužů, jeden se stal před 12 lety a jeden nyní. Oba  byli posláni na kardiostimulaci, ale po projití naší spánkovou laboratoří dostali CPAP. Měli jasný závažný apnoický syndrom. Díky tomu nemuseli okamžitě podstoupit invazivní nelehkou  operaci  se  zavedením  kardiostimulátoru. První, dnes  65letý, tuto operaci oddálil o 7 let. Druhému je 40 let a měl až 30ti vteřinové zástavy srdce, dosud je bez kardiostimulátoru a nemá kardiologické problémy.

Z parasomnií si vzpomínám na případ mladé ženy, která se nechtěla léčit, ačkoliv si třeba ustlala na cestě před domem. Naštěstí ji nic nepřejelo. Náměsíčnost by se neměla podceňovat, jsou známé případy, kdy postižený odešel z balkonu v osmém patře.

U nespavců je to v současnosti obvykle velmi standardní. Podnikatel, kterému krachuje firma, rozvádí se a má milenku, která je finančně náročná (nejspíše teď asi trošku přeháním)......tady pokud neodstraní příčiny, nemá šanci se problému zbavit.

 

Nemáte někdy dojem, že právo na spánek budeme muset v naší hektické civilizaci uzákonit, jako třeba dovolenou ?

 

Nebylo by to špatné. Pokud si celý rytmus života nezkazí lidé sami, má také spousta lidí problémy s bezohlednými sousedy. Musí trpět v blízkém okolí hlučné bary a noční podniky a to je problém, který většinou nechce nikdy nikdo domluvou, či právně řešit.

 

 


Komentáře

06.11.2010 - JanaFarska4
Nespavostí trpím již několik měsíců.Usínám bez problémů,někdy i v křesle.Ale v noci-bezohledný soused.V kteroukoli noční hodinu přijde-mám budíček.Vše mě vzbudí-bouchnutí dveřmi,dupe jak slon,pouštění vody.Vydržím být vzhůru i přes dvě hod.Převaluji se a přemýšlím o čemkoli.V 5.ráno vstávám a to bych spala.Délka mého spánku je maximálně v kuse3 hod.když se poštěstí 4 hod.Kdo to nezažije neví co to je za utrpení.Jana 41let-Vysočina
27.09.2011 - katerina
už delsi dobu trpim namesicnosti, mela jsem nasledkem techto nocnich "vyletu" dva urazy. kde ale v Praze najit skutecneho odbornika? doporucujete obratit se primo na kliniku, zabyvajicic se poruchami spanku? Dekuji, k.
19.07.2012 -

YHH-Once you wear this beautiful, elegant, sexy herve leger sale shop, you will immediately love it. Buy now cheap herve leger shop enjoy take one week to your door. They have become the most loyal fans in herve leger dress sale. Herve leger is equal to the charm of the Hollywood stars. Buy now herve leger dress free shipping. You herve leger dress clothing close friends as human beings, especially women, is necessary and important to the modern women shop herve leger dress.It is really nice of you to share the excellent shoes information to others.herve leger bandage dresses with beautiful clothes,herve leger dresses have the best durability, is to use artificial silk, nylon,herve leger dress shop spandex clothing popular with the people around the world of harmony. Ladies, show the perfect body for clothes.

Christian Louboutin Pumps foot that one wipe enthusiastic red, no matter how plain clothes, they were unable to hide the hostess as fire the lively personality.Christian Louboutin Sandals is fashionable and beautiful, recently new appearance of new women's sandals, presenting an one colour profusion, design and material collocation also ingenuity, pretty, both restoring ancient ways, full of female lasting appeal, sweet call a person fondle admiringly.Choose the woman wearing louboutin slingback, often has realised that many men somehow to high-heeled shoes have deep interest, wear cheap Christian Louboutin Sneakers can easily outright conquest many men, can easily get many men worship,can easily make many men excited.In fashionable arena occupies a place of christian louboutin ankle boot forever and always makes women fascination.christian louboutin sale 2012 is fashionable and beautiful, recently new appearance of new women's sandals, presenting an one colour profusion, design and material collocation also ingenuity, pretty, both restoring ancient ways, full of female lasting appeal, sweet call a person fondle admiringly.Delicate the luxury of girl for oneself of each clothes to acquire a pair of high heels to match, but always than a double take Christian Louboutin Ankle Boots to reality.A pair of shoes match different dress, you can mature, can also be lovely, shoes with a woman share experience, no matter you are in the life which stage, whether a portly figure or thin, louboutin pumps sale store always with you.But this kind of pretty woman flavour, just a kind of thin with the Christian Louboutin High Boots predraft high-heeled shoes peculiar patents.

The summer came again, if you have love to choose a pair of christian louboutin shoes right now? christian louboutin pumps daffodile match herve leger bandage will make you a shine at the moment.Don't do the most brilliant and also don't do the lowest. louboutin outlet with its own language, confided women the curve of the gentle, sending out the mature female charm. herve leger dress replica a fair maiden temperament, both costly and qing li, both charm and cute. Thank you for giving the awesome suggestions for us to order. summer comes, want to follow the trend of the front line, still please read the article. christian louboutin sale and clothes, the fire and herve leger dress is popular all over the world. Women like the bandage as the sexy details, they use replica herve leger bundle out of sexy figure concave and convex have send.

05.03.2013 - alvi92
upon the large blood-vessels which pass down and up in front of the
07.03.2013 - ives79
ma abbiano soltanto a generare una presunzione, comprare viagra senza ricetta Carissimi in Ch risto Filii Nostri. Detail historischer Zustände dar. cialis rezeptfrei deutschland der Beziehung der Ideen auf den in Lust und Leid.
29.06.2017 - myy

MYY

 

louboutin ray ban pandora jewellery swarovski crystal hogan puma shoes cheap shoes texans nfl jersey adidas roshe run oakley sunglasses outlet retro jordans miami heat jerseys bears nfl jersey beats headphones michael kors tommy hilfiger ray ban cheap michael kors michael kors outlet online sale nfl jerseys burberry outlet marc jacobs jordan retro beats by dre true religion jeans outlet burberry handbags outlet eyeglass frames celine black friday juicy couture nike shoes outlet thomas sabo suns jersey nba jersey coach black friday longchamp outlet grizzlies jersey air max 90 hermes outlet nike shoes outlet dallas mavericks jersey coach outlet raptors jersey ray ban outlet air huarache bottega air max true religion jeans michael kors bags dsquared2 outlet salomon burberry baseball bats replica handbags charlotte hornets jersey roshe run new balance timberland boots nike air max michael kors michael kors outlet coach outlet ralph lauren denver nuggets jersey prada sunglasses the north face michael kors bills nfl jersey polo outlet online bottega veneta mizuno running lunette oakley iphone case five finger shoes oakley sungalsses outlet bcbg max ray ban black friday eagles nfl jersey red bottoms celine handbags michael kors uk omega watches cheap ray ban coach outlet store nike roshe run ray ban boston celtics jerseys burberry uk ralph lauren uk polo ralph lauren outlet kings jersey nike air oakley sungalsses outlet bucks jersey new york knicks jerseys long champ oakley sunglasses salvatore ferragamo nike air cheap ray ban atlanta hawks jersey ed hardy coach black friday oakley omega watches philipp plein juicy couture outlet michael kors outlet michael kors prada outlet michael kors outlet orlando magic jersey burberry outlet online converse shoes ray ban coach purses outlet nike air max northface panthers nfl jersey nike roshe michael kors bags
05.07.2017 - xukaimin

ralph lauren outlet

adidas nmd runner

coach factory outlet

coach outlet online

snapbacks hats

nike roshe

polo ralph lauren

louis vuitton handbags

clarks shoes outlet

new balance

columbia outlet online

polo ralph lauren

adidas originals

adidas soccer shoes

cheap jerseys

michael kors outlet

cheap pandora jewelry

adidas nmd

nike air max 2016

coach factory outlet

zlatan ibrahimovic jersey

michael kors handbags

polo ralph lauren

ralph lauren polo shirts

cheap jordan shoes

new balance sneakers

nike running trainers

adidas yeezy 350 v2

pandora charms

fitflops

cheap ray ban sunglasses

oakley sunglasses

nike air force one

true religion

fitflop sandals

christian louboutin sale

coach outlet

christian louboutin pumps

nike air max

rolex submariner

michael kors outlet clearance

michael kors outlet

adidas trainers

adidas nmd

birkenstock outlet

ralph lauren polo shirts

burberry outlet

cheap jerseys

longchamp outlet

coach bags

kd 8 shoes

salvatore ferragamo outlet

coach outlet

rolex submariner date

jordan retro

ralph lauren outlet

oakley sunglasses sale

michael kors handbags outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet online

michael kors bags

coach outlet online

adidas originals tubular

michael kors outlet

yves saint laurent handbags

mlb jerseys wholesale

le coq sportif chaussures

ray ban sunglasses wholesale

coach factory outlet

nike roshe

coach outlet online

christian louboutin shoes

ugg boots clearance

nike air max

michael kors outlet

prada handbags

columbia sportswear outlet

michael kors handbags

ray ban zonnebril dames

nike air max

jordan 14

salomon shoes

polo ralph lauren outlet

columbia sportswear outlet

true religion jeans

ray ban sunglasses

coach outlet online

michael kors handbags

fitflops sale clearance

coach outlet

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

ed hardy clothing

michael kors handbags

salvatore ferragamo outlet

coach outlet

adidas originals zx flux

longchamp handbags

coach factory outlet

jordan shoes

2017.7.5xukaimin
10.08.2017 - xiaojun
20170810 junda

ray ban sunglasses

michael kors uk

adidas nmd

cheap oakley sunglasses

michael kors uk

cheap jordans

michael kors outlet

ugg boots

ferragamo shoes

canada goose jackets

michael kors outlet clearance

coach outlet store online

michael kors outlet clearance

Basketball Shoes

christian louboutin shoes

cheap ray ban sunglasses

swarovski crystal

tory burch handbags

coach factory outlet

michael kors outlet online

polo outlet stores

ralph lauren?uk

coach outlet

ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale

mbt shoes outlet

canada goose outlet

pandora charms sale clearance

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

swarovski uk

reebok shoes

oakley sunglasses wholesale

michael kors handbags

true religion jeans sale

coach outlet online

michael kors outlet online

longchamp outlet online

true religion outlet

adidas nmd runner

christian louboutin

coach outlet

ugg outlet

coach outlet online

tory burch outlet online

coach outlet store

polo ralph lauren

foamposite shoes

coach factory outlet

oakley sunglasses sale

michael kors outlet

cheap ray bans

swarovski crystal

coach factory outlet

coach factory outlet

nfl jerseys

max 1

oakley sunglasses wholesale

prada sunglasses for women

michael kors outlet clearance

nfl jersey wholesale

nike roshe run

coach outlet

true religion jeans sale

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet

jerseys wholesale

burberry outlet store

oakley sunglasses wholesale

nike air max 90

mulberry outlet

coach outlet

coach factory outlet

prada outlet online

michael kors outlet store

nhl jerseys

ray ban sunglasses uk

ugg outlet

true religion uk

ralph lauren outlet

coach outlet online

nfl jersey

ferragamo shoes

ugg boots

nike shoes uk

ray ban sunglasses wholesale

cazal outlet

michael kors outlet

nike outlet

air max shoes

lebron shoes

polo ralph lauren

michael kors handbags

michael kors outlet online

adidas shoes

ralph lauren outlet stores

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

fitflops sale clearance

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

air force 1 shoes

converse shoes sale

michael kors outlet online

michael kors wallets for women

cheap oakley sunglasses

ferragamo outlet

cleveland cavaliers jerseys

coach factory outlet

pandora jewelry

swarovski jewellery

coach outlet online

cheap jordan shoes

christian louboutin sale

coach outlet store online

hermes birkin bag

oakley sunglasses wholesale

kate spade uk

cheap ray ban sunglasses

ugg boots

pandora jewelery

ray ban sunglasses

mcm backpacks

bottega veneta outlet online

mac tools

nike shoes

kobe bryants shoes

canada goose outlet online

nike air huarache

ugg boots

cheap jordan shoes

christian louboutin shoes

coach outlet online

true religion outlet

michael kors outlet online

mont blanc outlet

mulberry handbags

cheap oakley sunglasses

michael kors canada

tory burch outlet online

fitflops uk

coach outlet online

ugg outlet

polo ralph lauren

coach outlet

true religion outlet

coach factory outlet

ray ban sunglasses outlet

birkenstock shoes

coach factory outlet

pandora charms

michael kors outlet clearance

nfl jerseys

polo outlet online

christian louboutin sale

ray ban sunglasses

ugg boots for women,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet

canada goose outlet

basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes

michael kors outlet clearance

ralph lauren uk

cheap jordans free shipping

nike shoes outlet

coach outlet

michael kors outlet clearance

swarovski outlet

coach outlet

cheap jordan shoes

giuseppe zanotti shoes

pandora outlet

michael kors uk

christian louboutin shoes

cheap oakley sunglasses

longchamp handbags

ferragamo outlet

coach outlet clearance

michael kors outlet store

prada outlet

cheap jordans

cheap ray ban sunglasses

coach factory outlet

michael kors outlet clearance

cheap ray ban sunglasses

true religion outlet

ray ban wayfarer

ralph lauren polo

coach outlet store online

oakley sunglasses wholesale

nike roshe run

oakley sunglasses wholesale

marc jacobs sale

adidas wings shoes

canada goose jackets

michael kors handbags

polo outlet store

polo ralph lauren

uggs outlet

coach outlet online

air max 90

polo outlet

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

canada goose outlet

fitflops

oakley sunglasses sale

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet

cheap nfl jerseys

canada goose jackets

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet

kate spade uk

mlb jerseys

cheap oakley sunglasses

nike shoes for women

michael kors handbags

cheap football shirts

polo outlet

air max 2015

cheap soccer jerseys

kd shoes

nike outlet online

camisetas futbol baratas

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

michael kors factory outlet

tory burch sandals

longchamp handbags

coach outlet clearance

air max trainers

ralph lauren

pandora jewellery

ralph lauren outlet

coach outlet online coach factory outlet

puma shoes

polo pas cher

michael kors outlet clearance

vans outlet

michael kors outlet online

ray bans

christian louboutin uk

michael kors handbags

cheap oakley sunglasses

kobe shoes

air max 90

ugg outlet

nike air max 1

michael kors outlet clearance

reebok shoes

michael kors outlet clearance

coach outlet

coach outlet online

ralph lauren uk

coach outlet store online

coach outlet online

michael kors outlet clearance

coach outlet

ralph lauren

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

lacoste polo

lacoste pas cher

kobe 9 elite

tory burch outlet stores

nike trainers

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet online

coach outlet store online

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets men

oakley sunglasses wholesale

true religion jeans outlet

yeezy boost 350

polo ralph lauren

polo outlet

michael kors outlet online

ray-ban sunglasses

ugg outlet

polo ralph lauren

coach outlet

christian louboutin shoes

canada goose coats

oakley sunglasses wholesale

nba jerseys wholesale

oakley sunglasses

oakley sunglasses wholesale

mulberry bags

oakley sunglasses wholesale

coach outlet clearance

coach factory outlet

ralph lauren outlet

mulberry handbags

ray ban sunglasses outlet

oakley sunglasses sale

mulberry handbags

cheap mlb jerseys

fitflops uk

uggs outlet

ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet

uggs outlet

hermes outlet store

lacoste outlet

ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids

nike uk store

jordan 4

mulberry handbags sale

ralph lauren

michael kors outlet

nba jerseys

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

coach outlet store online

nike outlet store online

max 90

supra shoes sale

canada goose outlet

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

michael kors outlet online

coach outlet store online

tory burch outlet online

cheap oakley sunglasses

prada outlet

michael kors outlet clearance

fitflops

polo ralph lauren outlet

ugg boots clearance

oakley sunglasses wholesale

mbt shoes outlet

pandora outlet

pandora outlet

coach outlet

nike free running

polo ralph lauren

adidas shoes

longchamp outlet

michael kors outlet

links of london jewellery

ralph?lauren

polo outlet

kate spade handbags

michael kors outlet online

fitflops sale clearance

lacoste shirts

michael kors outlet

true religion jeans

mlb jerseys

chrome hearts outlet

canada goose jackets

michael kors outlet stores

true religion outlet store

ferragamo outlet

snapbacks wholesale

pandora outlet

snapbacks wholesale

true religion jeans

air max 90

kate spade outlet online

ralph lauren outlet

uggs outlet

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

mbt shoes

soccer cleats

ugg boots clearance,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet

adidas shoes

coach factory outlet

kate spade handbags

cheap ray ban sunglasses

cheap jerseys wholesale

canada goose jackets for women

yeezy boost

nhl jerseys wholesale

coach outlet online

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

tory burch outlet online

ray ban sunglasses uk

coach outlet online

adidas shoes

ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots

burberry outlet store

true religion jeans

nike shoes

herve leger dresses

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

cheap jordan shoes

christian louboutin outlet

canada goose jackets outlet

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

cheap jordans for sale

ralph lauren shirts

ysl outlet online

los angeles lakers

michael kors bags

swarovski jewelry

coach outlet online

ralph?lauren?polo?shirts

coach outlet online

salomon outlet

coach outlet clearance

ferragamo shoes sale

coach outlet

true religion jeans

nike store uk

coach outlet online

nfl jersey wholesale

coach outlet online

coach outlet online

true religion outlet

fitflops

kate spade

canada goose uk

michael kors outlet clearance

polo ralph lauren outlet

adidas outlet

coach outlet store online

polo ralph lauren

canada goose outlet store

ecco outlet

tods outlet online

nike air max

coach outlet store online

nike air max 90

nike blazer pas cher

ralph lauren polo

mont blanc pens

mulberry uk

ralph lauren outlet

coach outlet

michael kors uk

coach outlet

ugg outlet

michael kors outlet

fred perry polo

coach outlet store online

lebron shoes

cheap ray bans

cheap nba jerseys

ralph lauren polo

longchamp handbags

ralph lauren outlet

true religion canada

tory burch outlet

ferragamo shoes

coach outlet online

polo ralph lauren

uggs outlet

ed hardy outlet

nike air huarache

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet online

cheap oakley sunglasses

christian louboutin

asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano

christian louboutin sale

coach handbags outlet

canada goose outlet

canada goose jackets

oakley sunglasses

coach outlet

cheap nfl jerseys

michael kors outlet online

roshe run

michael kors outlet clearance

adidas uk store

valentino shoes

thomas sabo charms

canada goose outlet store

swarovski jewelry

nike trainers

oakley sunglasses sale

mac outlet

cheap ray ban sunglasses

polo outlet stores

ralph lauren uk

christian louboutin outlet

burberry canada

true religion outlet uk

michael kors outlet online

new balance outlet

canada goose outlet

coach outlet

ugg outlet clearance,ugg outlet online clearance,ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale

soccer jerseys wholesale

cheap uggs

michael kors outlet online

ray ban sunglasses

michael kors outlet

mulberry bags

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet online

christian louboutin sale

fitflops sale clearance

christian louboutin shoes

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?