Imunita a poruchy plodnosti

05.04.2011 kategorie: Neplodnost

Léčba neplodnosti prošla v posledních desetiletích převratným vývojem. Lékaři pronikli do tajů hormonálního řízení menstruačního cyklu a umí zasáhnout i u žen, jimž by bez odborné pomoci vůbec nedozrávala vajíčka. Laparoskopické postupy zjednodušily operativní nápravu různých vad v pohlavním ústrojí ženy.

 

Vyspělá ultrazvuková technika nesmírně zlepšila nejen diagnostiku gynekologických onemocnění, ale také sledování vývoje vajíčka i růstu zárodku v prvních týdnech těhotenství. Metoda mimotělního oplození (IVF) umožnila rodičovství ženám s neprůchodnými vejcovody, nebo těm, které nejsou schopny vytvořit vlastní kvalitní vajíčko (použije se darované vajíčko) a mužům s velmi špatnou kvalitou semene. Nové molekulárně genetické metody dokáží z jedné "odštípnuté" buňky určit, zda není mimotělně vzniklé embryo postižené určitými genetickými vadami (tzv. preimplantační genetická diagnostika). A přece je mnoho partnerských dvojic, kterým žádná zmiňovaná technika nepomůže. Žena buď vůbec neotěhotní, nebo opakovaně potratí. Tady bývá často na vině špatně řízený imunitní systém.

 

Proč někdy imunita narušuje oplození a někdy ne?

To se asi zeptá každý. Míst, kde může porucha imunity zaútočit, je mnoho. O některých dobře víme, některá tušíme a jiná jsou dosud skrytá. Začneme tím nejdéle známým, i když ne zrovna nejdůležitějším - autoprotilátkami, které vytváří muž proti vlastním spermiím. Příčinu někdy známe - třeba zánět varlat při kapavce, příušnicích, nebo stav po úrazu varlat - jindy ne. Protilátky navázané na hlavičkách spermií brání splynutí spermie s vajíčkem a oplození. Zrádné je, že při běžném vyšetření vypadají takto "napadené" spermie často zcela zdravé a protilátky na nich navázané odhalí jenom speciální test. Dříve se lékaři snažili imunitní reakci proti vlastním spermiím léčit. Dnes je snazší problém obejít technikou asistované reprodukce - mimotělním oplodněním provedeným umělým vpravením spermie do vajíčka (IVF-ICSI), někdy stačí nitroděložní inseminace (IUI) po speciální úpravě semene.

 

Protilátky proti spermiím může vytvářet i žena. Nejčastěji je najdeme v hlenu, uzavírajícím děložní hrdlo. Tam se naváží na pronikající spermie a buď je znehybní, nebo obalí jejich hlavičky (akrosomy) a tím znemožní splynutí spermie s vajíčkem. Protože imunitní reakce proti spermiím ženě jinak většinou nevadí, je i zde snazší ji obejít. Často se použije inseminace, kdy spermie do dělohy "cestují" speciální kanylou a vůbec nepřijdou do styku s hlenem děložního hrdla.

Otázkou je, proč u ženy vznikne imunitní reakce proti spermiím (a to nejen protilátky, ale i mnohem závažnější tzv. buňkami zprostředkovaná imunita, o níž bude řeč dále). Příroda vyvinula "triky", které chrání cizorodé spermie v těle samice před útokem imunity. Jenže ty fungují za předpokladu "ve správný čas na správném místě". Na rozdíl od člověka se samice všech živočichů běžně páří jen v době ovulace (říje). V té době je hlen uzavírající děložní hrdlo čirý a pro spermie prostupný. Mimo ovulaci je v něm mnoho bílých krvinek - imunologických "strážců", bránících průniku infekce. Jenže ty registrují jako vetřelce i spermie, které se v pochvě octnou v době mimo ovulaci. Situaci může ještě zhoršit například zánět, který současně probíhá v pochvě nebo na děložním čípku, třeba běžná mykóza. Tehdy je obranný systém pohlavního ústrojí ženy zvlášť "podrážděný", může proti spermiím tvrdě zaútočit a poněvadž má velmi dobrou paměť, útočí na ně i později.

Třetím místem, kde mohou protilátky vadit oplození, je blanka kryjící zralé vajíčko, zvaná zona pellucida. Vytváří-li si žena protilátky proti této blance - antizonální protilátky, je opět znesnadněno splynutí spermie s vajíčkem a následné oplození. Také zde je na místě použít metody IVF-ICSI. Příčinou vzniku antizonálních protilátek mohou být záněty vaječníků a jejich okolí, třeba i chronický zánět slepého střeva (apendicitida).

 

Imunitní zábrana uhnízdění (nidaci) zárodku v děloze

Zatímco imunologické problémy s oplozením vajíčka můžeme obvykle vyřešit některou z technik asistované reprodukce (IUI, IVF), při imunologicky podmíněné zábraně nidace zárodku žádná sebelepší asistovaná reprodukce nepomůže. Ochranný systém imunity zárodek napadne bez ohledu na to, zda se do dělohy dostal přirozenou nebo umělou cestou. Zde je jedinou možností imunitní reakci utlumit, alespoň než se zárodek spolehlivě "uhnízdí". Jestliže při imunologické zábraně oplození hrají důležitou roli protilátky (proti spermiím nebo proti zona pellucida), je rozhodující imunologickou zbraní proti zárodku tzv. buňkami zprostředkovaná imunita. Jde o soubor řady imunopatologických mechanismů - cytotoxické lymfocyty, embryotoxické a zánětlivé cytokiny, perforiny, adhezní molekuly a další - tyto odborné názvy laikovi mnoho neřeknou. Hlavní potíž je v tom, že zbraně buněčné imunity mají ve srovnání s protilátkami mnohem větší "rozptyl" (říkáme, že jsou méně antigenně specifické). V praxi to znamená, že buněčná imunita vyvolaná spermiemi může v ženském pohlavním ústrojí napadnout i jiné "vetřelce", např. právě zárodek, snažící se uhnízdit v děloze. Jindy vznikne buněčná imunita přímo proti té části zárodku (odborně se nazývá trofoblast), která zprostředkuje jeho nidaci - to vídáme často po mimoděložním těhotenství nebo u žen trpících opakovanými potraty. Taková nežádoucí imunita pak buď zabrání zárodku v usazení v děloze, nebo jej napadne později a způsobí potrat.

Ale i protilátky mohou mít svůj podíl na neúspěchu těhotenství. Dlouho je to známo o autoprotilátkách proti některým fosfolipidům, zejména kardiolipinům. Tyto protilátky jsou časté u žen trpících autoimunitním onemocněním (systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida, některé poruchy štítné žlázy, některé typy cukrovky aj.), mohou se však vyskytnout i samostatně. Napadají membrány buněk vystýlajících cévy v mateřské části placenty a způsobují vznik drobných sraženin, které cévy ucpávají. Výsledkem je zhoršený průtok krve placentou se všemi následky, od časného potratu přes zpomalení růstu plodu až po předčasný porod a preeklampsii.

Míst, kde může chorobná imunita narušit plodnost, je ještě více. Zde jsme zmínili ty nejčastější a nejdůležitější.

 

Léčba imunologických poruch plodnosti

Léčebný postup by měl být cílený. Ideální je, může-li být pár postižený nevysvětlitelnou neplodností nebo opakovaným neúspěchem IVF vyšetřen na specializovaném pracovišti reprodukční imunologie. Potvrdí-li se imunologická příčina, je většinou možné léčebně zasáhnout.

Výše jsme si řekli, že imunologické překážky oplození vajíčka lze často obejít metodami asistované reprodukce. Imunologické překážky uhnízdění zárodku v děloze takto obejít nelze a je nutné imunitu "uklidnit". Principem je dočasně omezit jakékoliv dráždění pohlavního ústrojí ženy cizorodými látkami. Proto je třeba co nejpečlivěji vyléčit všechny záněty pochvy, čípku, dělohy, vejcovodů a vaječníků. Užitečné je pokusit se vyléčit případnou endometriózu - i ta dráždí imunitní systém. Dalším logickým krokem je dočasně zamezit styku ženina genitálu s antigeny mužského semene - doporučujeme důsledné používání kondomu. K urychlení procesu "zapomínání" imunitě pomůžeme malými dávkami imunosupresivních léků. Po úpravě může dojít k oplození, někdy je vhodné minimální dávky imunosupresivních léků podávat i během časného těhotenství. Jsou-li ve hře antifosfolipidové protilátky, je často nutné podávat antiagregační léky.

 

Léčba musí vždy probíhat pod dozorem lékaře

Příroda chce, aby se její "děti" rozmnožovaly - je to jedna ze základních vlastností živé hmoty. Někdy se však i příroda zmýlí a dostane se do slepé uličky. Léčba by jí měla pomoci najít správnou cestu, nikdy by ji neměla znásilňovat.

 

Neplodnost má mnoho příčin. Je vždy třeba myslet na všechny, včetně imunologických.

MUDr. Jindřich Madar, CSc.

---------------------------------------------------------------------------------

Kontakty na pracoviště reprodukční imunologie v ČR:

MUDr.Jindřich Madar,CSc., Ústav pro péči o matku a dítě - Imunobiologie, Podolské nábřeží 157, 147 10 Praha 4 - Podolí, tel.: 296 511 388, ústředna : 296 511 111, fax: 296 511 387, e-mail:madar@mail.upmd.cz

Doc. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.,Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK a FN ,Čapkovo nám. 1,307 08 Plzeň,e-mail: ulcova@fnplzen.cz,web:http://www.fnplzen.cz/ulcovagallova, tel: 377617241,-215, -270, 37740 2177, fax:  379 823 290,  377 617 290


Komentáře

30.06.2010 - radek
Na buněčnou imunitu třeba Preventan Akut. Je jak na imunitu, takže předchází chřipce, rýmě, nachlazení apod.
26.10.2010 - Majdalenka
Dobrý den! Ráda bych Vás poprosila o radu. Je mi 33 let. Mám za sebou 2 ICSI. Při 1. ICSI – dlouhý protokol – 7 oocytu, 3 použitelné pro ICSI, z nichž vzniklo 1 embryo, které však ustalo ve vývoji 2. den po oplodnění. Při druhém ICSI pan doktor zvolil krátký protokol, získali jsme 7 oocytů, všechny použitelné. Oplodněna byla 2 vajíčka, která se přestala vyvíjet ve stejnou dobu jako to první – 2. den po oplodnění. Můj přítel má špatný spermiogram: oligoasthenote­ratospermie. U mě nebyla prokázána pravidelná ovulace. Já jsem již jednou před 8 lety nechtěně otěhotněla (v té době šlo o jiného partnera). Rozhodla jsem se jít na interrupci (v 9 týdnu). Genetiku máme oba v pořádku. Po druhém ICSI nám bylo řečeno, že bychom měli uvážit dárce spermií nebo vajíček. Ráda bych se zeptala, co si o tom myslíte? Máme pořád nějakou šanci, že bychom měli vlastní dítě? Znamená to, že se k sobě nehodíme, a že není jiná možnost než změnit jedny z buněk, když se vývoj zastaví vždy druhý den po oplodnění? Kdyby byl problém ve vajíčkách, co by to mohlo být? Můžeme současný stav nějak zlepšit? Může jít o problém s imunitou? Máte-li podobné zkušenosti, prosím podělte se o ně. Moc mi to pomůže.
19.01.2013 - wiki
The main cause of male infertility is low semen quality. Another possible cause is a low sperm count. Infertility associated with viable, but immotile sperm may be caused by primary ciliary dyskinesia. Thanks. Regards, furnace repair service toronto
22.09.2015 - zhengjunxia
2015-09-22 zhengjx

ugg australia

Coach Factory Outlet Official Website

Hollister UK Clothing Store

toms outlet

Cheap Toms Shoes Outlet Sale Clearance

coach factory outlet

hermes birkin

nike outlet,nike shoes,nike store,nike air max,nike free run,air max,nike free,nike blazers

celine handbags

Louis Vuitton Handbags Official USA Website

Christian Louboutin Outlet For Women

ugg boots

michael kors bag

coach factory outlet online

uggs outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Stores Online

Abercrombie And Fitch Clothing Outlet at New York

ugg boots

hollister uk

Coach Factory Outlet Discount Online

michael kors outlet

michael kors handbag

Louis Vuitton Outlet Purses and Handbags For Sale

Cheap Jordans Shoes For Sale

burberry outlet

ugg boots

Mont Blanc Pens For Sale

Louis Vuitton Outlet Authentic Handbags Discount

Michael Kors Outlet USA Store

Michael Kors Outlet Factory Online Store

nike air max

Louis Vuitton Handbags Outlet Sale

cheap uggs sale

canada goose

Louis Vuitton Outlet Handbags Pursers In USA

Original Michael Kors Handbags Outlet Online

Cheap Michael Kors Handbags On Sale

Coach Factory Outlet Online Sale Discount

nike trainers

Cheap Jordan 13 Shoes For Sale Free Shipping

michael kors handbags

Coach Outlet Store Online Clearance

Michael Kors Outlet Online 70% Off Handbags

Michael Kors Outlet Online Store Clearance

Abercrombie And Fitch New York Outlet Store

Michael Kors Outlet Stores Online

ralph lauren uk

michael kors outlet

ugg boots

true religion jeans

Louis Vuitton Handbags Outlet On Sale

ray-ban sunglasses

Up to 70% Off Louis Vuitton Outlet

Ralph Lauren UK Sale Polo Shirts

Coach Factory Outlet Official Coach Handbags Sale

Michael Kors Outlet Factory Handbags For Sale

New Jordans Cheap For Sale

Louis Vuitton Outlet Store Locations

Abercrombie And Fitch New York Clothing Warehouse

Louis Vuitton Handbags UK For Sale

louis vuitton

Louis Vuitton Handbags Factory Outlet

Official Cheap Michael Kors Handbags Outlet

canada goose jackets

michael kors

Ray Ban Sunglasses Outlet Store Online

Oakley Sunglasses Official Website Cheap Off

Louis Vuitton Outlet Discount Handbags

cheap nfl jerseys

michael kors bags

louis vuitton

michael kors outlet

coach outlet

michael kors handbags

tory burch outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Online

michael kors outlet

Coach Outlet Online Coach Factory Outlet

Up To 70% Off Air Retro Jordan 8s

Jordan 6 Retro Discount Sale

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

timberland boots

louis vuitton outlet

Louis Vuitton Outlet 100% Authentic

toms shoes

Abercrombie & Fitch Clothing With Big Discount

ralph lauren

ugg boots sale

cheap jordans

abercrombie & fitch

coach outlet store online

Air Jordan 4 Retro Free Shipping

fitflops

Lebron 12,11,10 Shoes For Sale

oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses

Christian Louboutin Shoes Outlet Sale Cheap Price

Michael Kors Outlet Online Sale Free Shipping

Coach Factory Outlet Handbags 70% OFF

Kobe Shoes,Kobe 9,Kobe 8 Discount

Cheap Louis Vuitton Handbags Luggage Bags Sale

Coach Outlet Store Online Free Shipping

uggs australia

canada goose outlet

hollister clothing

Gucci Outlet Online 80% OFF

15.07.2016 - wengdongdong

replica watches

ray bans

polo ralph shirts

michael kors handbags

michael kors handbags

gucci

north face outlet

jordan 3 infrared

christian louboutin outlet

coach outlet

nike free run

christian louboutin sale

adidas originals

rolex watches

coach outlet

michael kors outlet

air jordan pas cher

cheap jordans

michael kors outlet clearance

jordan 6

coach outlet

celine

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

louis vuitton outlet

hollister clothing store

timberland boots

lebron james shoes

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

gucci outlet

jordan 4 toro

celine

kevin durant shoes 8

kate spade

coach outlet

louis vuitton handbags

giuseppe zanotti sneakers

coach outlet

lebron james shoes

nike factory outlet

kate spade handbags

adidas outlet

lebron james shoes 12

beats headphones

oakley vault

toms outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

ray ban sunglasses

nike outlet store

burberry outlet

timberland outlet

michael kors outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet

giuseppe zanotti

louis vuitton outlet

ralph lauren

louis vuitton

true religion jeans

toms outlet

jordan 13

rolex watches outlet

nfl jerseys wholesale

nike air force

jordans

air jordan 13

nike roshe flyknit

kevin durant shoes

louis vuitton outlet stores

coach factory outlet

true religion jeans

louis vuitton

oakley vault

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

ed hardy clothing

louis vuitton outlet

coach outlet

coach outlet

mont blanc pens

true religion

tods shoes

nike sb

adidas trainers

polo ralph lauren

coach outlet online

coach factory outlet

christian louboutin outlet

nike trainers

coach factory outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

nike basketball shoes

kobe bryant shoes

fitflops sale clearance

rolex submariner

jordan 8s

christian louboutin outlet

cheap ray ban sunglasses

michael kors handbags

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

basketball shoes

toms shoes

christian louboutin shoes

nike uk

toms shoes outlet online

coach canada

michael kors outlet

michael kors

adidas shoes

ray ban sunglasses

toms outlet

oakley sunglasses

burberry outlet online

michael kors canada

oakley sunglasses

kobe bryant shoes

adidas shoes

michael kors handbags

cheap jordans

longchamp bags

adidas originals shoes

adidas nmd

vans shoes outlet

hermes handbags

coach factory outlet

tiffany outlet

louis vuitton handbags

ralph lauren polo

longchamp handbags

hermes bag

cheap oakley sunglasses

true religion outlet

christian louboutin outlet

coach outlet store online clearances

longchamp handbags

louis vuitton outlet stores

beats wireless headphones

true religion outlet

ray ban

louboutin pas cher

cheap jordan shoes

ray-ban sunglasses

ray ban outlet

nike trainers

hollister clothing

michael kors outlet

michael kors outlet

ray ban wayfarer

vans shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

air jordans

cheap toms shoes

coach outlet online

coach factory outlet

retro jordans

nike nfl jerseys

nike roshe run

michael kors outlet

kate spade outlet

true religion shorts

gucci outlet

nike air max 90

hermes birkin bag

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

air max 90

nike outlet

insanity workout

nike uk

supra sneakers

michael kors handbags

michael kors outlet

coach outlet

cartier watches

michael kors purses

fitflops

adidas originals

oakley sunglasses

tory burch flats

louis vuitton handbags

asics running shoes

louis vuitton outlet

oakley sunglasses

tods outlet

kobe 9

coach factory outlet

louis vuitton

tory burch outlet

adidas yeezy

louis vuitton outlet

christian louboutin outlet

toms shoes

replica watches

air max 90

toms shoes

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

coach outlet

jordan retro

ray ban sunglasses

toms shoes

gucci outlet

nike air max

true religion

coach outlet online

michael kors outlet clearance

adidas yeezy

ghd flat iron

louis vuitton outlet

celine handbags

hollister clothing

jordan 3

supra shoes

michael kors outlet online

christian louboutin flats

louis vuitton handbags

coach factory outlet

polo shirts

cheap oakleys

nike free run 2

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

timberland boots

nike free run

nike sb shoes

coach outlet store online

oakley sunglasses

coach factory outlet

tory burch outlet

coach factory outlet

nike blazers

coach outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

michael kors outlet

louis vuitton handbags

cheap jordans

abercrombie

michael kors outlet clearance

kate spade handbags

jordans for sale

nike air jordan

coach outlet store online

louis vuitton outlet

nike air huarache

polo ralph lauren

coach outlet

celine handbags

air jordan retro

lebron james shoes 2015

replica watches for sale

jordan 4

michael kors handbags

louis vuitton outlet

nike air force 1

tory burch outlet

nike air max

coach outlet

ray ban sunglasses

coach outlet store online

longchamp outlet

coach outlet online

michael kors outlet

adidas outlet store

true religion jeans

louis vuitton

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

nike running shoes

true religion jeans

christian louboutin sale

oakley sunglasses

true religion outlet

cheap nfl jerseys

adidas ultra boost

jordan 8

mont blanc

louis vuitton outlet

michael kors outlet online sale

coach outlet

polo ralph lauren outlet

marc jacobs

oakley sunglasses wholesale

jordans

louis vuitton outlet

cheap jordans

coach outlet

cheap oakley sunglasses

ray ban sunglasses

nike uk

louis vuitton handbags

lebron james shoes 13

kate spade

jordan 11s

ralph lauren sale

michael kors outlet

michael kors outlet online

cheap jerseys

coach outlet store online

louis vuitton outlet

pandora jewelry

michael kors purses

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

michael kors handbags

polo ralph lauren

burberry outlet

designer handbags

replica watches

abercrombie & fitch

kate spade handbags

nike air max

cheap oakleys

jordan shoes

christian louboutin

cheap jordans

polo ralph lauren

jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

jordan concords

louis vuitton

coach factory outlet

oakley sunglasses

fitflop sandals

louis vuitton handbags

gucci handbags

toms

oakley outlet

louis vuitton

mont blanc pens

juicy couture

adidas superstar

adidas ultra boost

tory burch sale

ghd hair straighteners

rolex watches

jordan retro 3

fake watches

louis vuitton bags

timberland outlet

toms outlet

gucci handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton bags

fitflops

gucci outlet

kobe shoes 11

nike roshe flyknit

fitflops sale clearance

nike roshe runs

kate spade

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

ralph lauren polo outlet

christian louboutin shoes

asics shoes

coach outlet

adidas shoes

adidas uk

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

nike huarache shoes

adidas stan smith

instyler curling iron

gucci handbags

kobe 11

20167.16wengdongdong