Studie pětiletých dětí, počatých metodou ICSI

04.11.2008 kategorie: Neplodnost

V roce 2002 se v Praze konala globální konference na téma „Neplodnost ve třetím tisíciletí". Díky iniciativě Nadace Bertarelli­ovych se na tomto mezinárodním kongre­su šeši špičkoví vědci, odborníci na re­produkční zdraví i samotní pacienti a jejich organizace. Cílem tohoto mezioborového kongresu bylo prezentovat nejnovějš vě­decké poznatky, zvýšt úroveň obecných znalostí o neplodnosti a projednat někte­ré závažné otázky, například ekonomické, geografické a sociální bariéry léčby.

 

Při této příležitosti zveřejnila Nadace Bertarelliovych (Bertarelli Foundation) také výsledky multicentrické studie zaměřené na zdravotní stav dětí poča­tých metodou ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection - intracytoplazmatická injekce spermie).

„Uvedená studie poskytuje dalš důkaz o bezpečnosti dnešních léčebných metod," uvedl profesor André Van Steirteghem, ve­doucí řeštelského týmu z Bruselu. ,Jo po­tvrzuje, že dotyčné techniky mohou pomo­ci neplodným párům k dlouho očekávaným dětem a že budoucí vyhlídky dětí počatých tímto způsobem jsou stejně dobré jako vy­hlídky přirozeně počatých dětí."

Podle definice SZO je partnerský pár považován za neplodný, pokud není scho­pen počít dítě i přes pravidelné praktiko­vání nechráněného pohlavního styku po dobu minimálně jednoho roku. Tento pro­blém se týká více než 10 % párů po celém světě, tj. asi 60-80 milionů dvojic.

„Uznání neplodnosti za skutečný zdra­votní problém je nicméně oblastí, v níž za­tím společnost vykazuje smíšnou reakci," říká Dona Bertarelli Spáth, předsedkyně kongresu. „Neplodnost je dokonce i dnes stále předmětem tabuizace." Přání partne­rů, kteří touží po dítěti, je často konfron­továno s problematikou omezených pro­středků v sektoru zdravotnictví a s proble­matikou dostupnosti a přístupu k různým léčebným metodám.

Pokud jde o možnosti léčby neplodnos­ti, nejvýznamnějšho pokroku bylo dosaže­no v oblasti hormonální léčby a reprodukč­ních technik, tj. v oblasti umělé inseminace, která zahrnuje IVF (in vitro fertilizace, mimotělní oplodnění), GIFT (přenos gamet do vejcovodu) a ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie). Při metodě ICSI lékař injikuje spermii přímo do vajíčka. ICSI po­skytuje možnost volby v léčbě mužské ne­plodnosti.

Došo ke zjednoduším' léčebných po­stupů, ke zlepšsní medikamentózní léčby a k jejímu doplnění o rutinní kontroly ul­trazvukem. Správná diagnóza je základní podmínkou pro stanovení náležité formy léčby. Pro tento účel mají praktičtí lékaři k dispozici šrokou šcálu diagnostických nástrojů, počínaje relativně jednoduchými krevními testy až po komplexní metody za­hrnující například psychoemoční analýzu. Od roku 1978 se narodilo více než jeden milion dětí pomocí IVF a více než 100 000 dětí pomocí ICSI.

 

Zdraví dětí počatých metodou ICSI vý­sledky studie

Cílem studie bylo stanovit, zda existují nějaké rozdíly mezi dětmi počatými techni­kou ICSI a přirozeně počatými dětmi, po­kud jde o fyzický a psychologický vývoj dí­těte. Multicentrická studie byla realizována v Belgii, ve Švédsku a v USA.

Celkem bylo do studie zařazeno 300 dětí předškolního věku, přičemž děti po­cházející z dvojčat, trojčat atd. byly ze stu­die vyloučeny. Kontrolní skupinu tvořilo 266 přirozeně počatých dětí, které byly vybrány  na základě celostátního a lokálního registru naroze­ných dětí. Pro kontrolní skupinu byla po­užita tato zařazovací kritéria: věk a pohlaví dítěte a věk matky. Děti o průměrném věku pět let byly vystřeny pediatrem a psycho­logem se zaměřením na jejich fyzický, psy­chomotorický a psychologický vývoj. Po­mocí písemného dotazníku byl proveden průzkum i u matek, u nichž byl hodnocen stupeň zatížení stresem v souvislosti s vý­vojem dítěte.

 

Lékařské aspekty

Výsledky lékařské části studie jsou v souladu s doposud publikovanými údaji, které byly získány při obdobných studiích. Průměrná porodní hmotnost byla nepatr­ně nižš. U dětí počatých metodou ICSI byl častějš výskyt neonatálních komplikací, ty však následně neměly žádný vliv, pokud jde o chronická onemocnění a chirurgické intervence. U dětí počatých metodou ICSI bylo zaznamenáno nepatrně častějš využi­tí fyzioterapie a logopedie.

Ve skupině dětí počatých metodou ICSI byla výší incidence fyzických malformací, kterou však lze s největší pravděpo­dobností přisoudit výběrovým kritériím, která použilo jedno konkrétní centrum. Jinak nebyly mezi oběma skupinami prokázány žádné vý­znamné rozdíly, pokud jde o celkové zdraví a růst.

 

Psychologické aspekty

Analýza psychologických aspektů byla provedena na základě mnoha proměn­ných, včetně stupně dosaženého vzdělá­ní matky a rozsahu lékařských údajů. Dalš proměnné zahrnovaly schopnost slovního vyjadřování, činnost mozku a celkovou in­teligenci. Mezi skupinou dětí počatých metodou ICSI a skupinou dětí počatých přirozeným způsobem nebyl zaznamenán žádný rozdíl. Porovnáním mezi jednotlivý­mi skupinami a v rámci jednotlivých skupin nebyly pro dané parametry prokázány žád­né rozdíly mezi děvčaty a chlapci. Měře­ním stresu se prokázalo, že matky dětí po­čatých technikou ICSI zažívají stejnou úro­veň stresu jako matky přirozeně počatých dětí. Jedná se o první studii, která přináš důkaz o zdravém psychickém vývoji pětile­tých dětí počatých metodou ICSI.

 

Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI)

- Oplodnění se provádí injikováním jediné semenné buňky do neoplozeného vajíč­ka .

- ICSI výrazně zlepšla léčbu mužské ne­plodnosti, včetně řady mužů, jejichž pří­pady byly dříve považovány za beznaděj­né v důsledku těžké oligozoospermie nebo abnormálně nízkého počtu sper­mií.

- Jsou-li semenné buňky životaschopné, lze překonat dokonce i sníženou kvalitu spermií, protože u více než 50 % vajíček lze docílit normálního oplodnění bez ohledu na kvalitu spermií.

- ICSI se provádí u vajíček získaných po stimulaci vaječníků jako v případě IVF.

- Úspěšnost je výrazně ovlivněna kvalitou přípravy spermií a zručností a zkušenostmi s mikromanipulacemi.

- ICSI v kombinaci s IVF je dnes nejúčinnější léčbou mužské neplodnosti -úspěšnost léčby (tj. narození živého dí­těte) činí 20-25%

 

www.bertarelli.edu


Komentáře

22.09.2015 - zhengjunxia
2015-09-22 zhengjx

ugg australia

Coach Factory Outlet Official Website

Hollister UK Clothing Store

toms outlet

Cheap Toms Shoes Outlet Sale Clearance

coach factory outlet

hermes birkin

nike outlet,nike shoes,nike store,nike air max,nike free run,air max,nike free,nike blazers

celine handbags

Louis Vuitton Handbags Official USA Website

Christian Louboutin Outlet For Women

ugg boots

michael kors bag

coach factory outlet online

uggs outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Stores Online

Abercrombie And Fitch Clothing Outlet at New York

ugg boots

hollister uk

Coach Factory Outlet Discount Online

michael kors outlet

michael kors handbag

Louis Vuitton Outlet Purses and Handbags For Sale

Cheap Jordans Shoes For Sale

burberry outlet

ugg boots

Mont Blanc Pens For Sale

Louis Vuitton Outlet Authentic Handbags Discount

Michael Kors Outlet USA Store

Michael Kors Outlet Factory Online Store

nike air max

Louis Vuitton Handbags Outlet Sale

cheap uggs sale

canada goose

Louis Vuitton Outlet Handbags Pursers In USA

Original Michael Kors Handbags Outlet Online

Cheap Michael Kors Handbags On Sale

Coach Factory Outlet Online Sale Discount

nike trainers

Cheap Jordan 13 Shoes For Sale Free Shipping

michael kors handbags

Coach Outlet Store Online Clearance

Michael Kors Outlet Online 70% Off Handbags

Michael Kors Outlet Online Store Clearance

Abercrombie And Fitch New York Outlet Store

Michael Kors Outlet Stores Online

ralph lauren uk

michael kors outlet

ugg boots

true religion jeans

Louis Vuitton Handbags Outlet On Sale

ray-ban sunglasses

Up to 70% Off Louis Vuitton Outlet

Ralph Lauren UK Sale Polo Shirts

Coach Factory Outlet Official Coach Handbags Sale

Michael Kors Outlet Factory Handbags For Sale

New Jordans Cheap For Sale

Louis Vuitton Outlet Store Locations

Abercrombie And Fitch New York Clothing Warehouse

Louis Vuitton Handbags UK For Sale

louis vuitton

Louis Vuitton Handbags Factory Outlet

Official Cheap Michael Kors Handbags Outlet

canada goose jackets

michael kors

Ray Ban Sunglasses Outlet Store Online

Oakley Sunglasses Official Website Cheap Off

Louis Vuitton Outlet Discount Handbags

cheap nfl jerseys

michael kors bags

louis vuitton

michael kors outlet

coach outlet

michael kors handbags

tory burch outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Online

michael kors outlet

Coach Outlet Online Coach Factory Outlet

Up To 70% Off Air Retro Jordan 8s

Jordan 6 Retro Discount Sale

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

timberland boots

louis vuitton outlet

Louis Vuitton Outlet 100% Authentic

toms shoes

Abercrombie & Fitch Clothing With Big Discount

ralph lauren

ugg boots sale

cheap jordans

abercrombie & fitch

coach outlet store online

Air Jordan 4 Retro Free Shipping

fitflops

Lebron 12,11,10 Shoes For Sale

oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses

Christian Louboutin Shoes Outlet Sale Cheap Price

Michael Kors Outlet Online Sale Free Shipping

Coach Factory Outlet Handbags 70% OFF

Kobe Shoes,Kobe 9,Kobe 8 Discount

Cheap Louis Vuitton Handbags Luggage Bags Sale

Coach Outlet Store Online Free Shipping

uggs australia

canada goose outlet

hollister clothing

Gucci Outlet Online 80% OFF

15.07.2016 - wengdongdong

replica watches

ray bans

polo ralph shirts

michael kors handbags

michael kors handbags

gucci

north face outlet

jordan 3 infrared

christian louboutin outlet

coach outlet

nike free run

christian louboutin sale

adidas originals

rolex watches

coach outlet

michael kors outlet

air jordan pas cher

cheap jordans

michael kors outlet clearance

jordan 6

coach outlet

celine

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

louis vuitton outlet

hollister clothing store

timberland boots

lebron james shoes

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

gucci outlet

jordan 4 toro

celine

kevin durant shoes 8

kate spade

coach outlet

louis vuitton handbags

giuseppe zanotti sneakers

coach outlet

lebron james shoes

nike factory outlet

kate spade handbags

adidas outlet

lebron james shoes 12

beats headphones

oakley vault

toms outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

ray ban sunglasses

nike outlet store

burberry outlet

timberland outlet

michael kors outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet

giuseppe zanotti

louis vuitton outlet

ralph lauren

louis vuitton

true religion jeans

toms outlet

jordan 13

rolex watches outlet

nfl jerseys wholesale

nike air force

jordans

air jordan 13

nike roshe flyknit

kevin durant shoes

louis vuitton outlet stores

coach factory outlet

true religion jeans

louis vuitton

oakley vault

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

ed hardy clothing

louis vuitton outlet

coach outlet

coach outlet

mont blanc pens

true religion

tods shoes

nike sb

adidas trainers

polo ralph lauren

coach outlet online

coach factory outlet

christian louboutin outlet

nike trainers

coach factory outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

nike basketball shoes

kobe bryant shoes

fitflops sale clearance

rolex submariner

jordan 8s

christian louboutin outlet

cheap ray ban sunglasses

michael kors handbags

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

basketball shoes

toms shoes

christian louboutin shoes

nike uk

toms shoes outlet online

coach canada

michael kors outlet

michael kors

adidas shoes

ray ban sunglasses

toms outlet

oakley sunglasses

burberry outlet online

michael kors canada

oakley sunglasses

kobe bryant shoes

adidas shoes

michael kors handbags

cheap jordans

longchamp bags

adidas originals shoes

adidas nmd

vans shoes outlet

hermes handbags

coach factory outlet

tiffany outlet

louis vuitton handbags

ralph lauren polo

longchamp handbags

hermes bag

cheap oakley sunglasses

true religion outlet

christian louboutin outlet

coach outlet store online clearances

longchamp handbags

louis vuitton outlet stores

beats wireless headphones

true religion outlet

ray ban

louboutin pas cher

cheap jordan shoes

ray-ban sunglasses

ray ban outlet

nike trainers

hollister clothing

michael kors outlet

michael kors outlet

ray ban wayfarer

vans shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

air jordans

cheap toms shoes

coach outlet online

coach factory outlet

retro jordans

nike nfl jerseys

nike roshe run

michael kors outlet

kate spade outlet

true religion shorts

gucci outlet

nike air max 90

hermes birkin bag

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

air max 90

nike outlet

insanity workout

nike uk

supra sneakers

michael kors handbags

michael kors outlet

coach outlet

cartier watches

michael kors purses

fitflops

adidas originals

oakley sunglasses

tory burch flats

louis vuitton handbags

asics running shoes

louis vuitton outlet

oakley sunglasses

tods outlet

kobe 9

coach factory outlet

louis vuitton

tory burch outlet

adidas yeezy

louis vuitton outlet

christian louboutin outlet

toms shoes

replica watches

air max 90

toms shoes

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

coach outlet

jordan retro

ray ban sunglasses

toms shoes

gucci outlet

nike air max

true religion

coach outlet online

michael kors outlet clearance

adidas yeezy

ghd flat iron

louis vuitton outlet

celine handbags

hollister clothing

jordan 3

supra shoes

michael kors outlet online

christian louboutin flats

louis vuitton handbags

coach factory outlet

polo shirts

cheap oakleys

nike free run 2

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

timberland boots

nike free run

nike sb shoes

coach outlet store online

oakley sunglasses

coach factory outlet

tory burch outlet

coach factory outlet

nike blazers

coach outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

michael kors outlet

louis vuitton handbags

cheap jordans

abercrombie

michael kors outlet clearance

kate spade handbags

jordans for sale

nike air jordan

coach outlet store online

louis vuitton outlet

nike air huarache

polo ralph lauren

coach outlet

celine handbags

air jordan retro

lebron james shoes 2015

replica watches for sale

jordan 4

michael kors handbags

louis vuitton outlet

nike air force 1

tory burch outlet

nike air max

coach outlet

ray ban sunglasses

coach outlet store online

longchamp outlet

coach outlet online

michael kors outlet

adidas outlet store

true religion jeans

louis vuitton

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

nike running shoes

true religion jeans

christian louboutin sale

oakley sunglasses

true religion outlet

cheap nfl jerseys

adidas ultra boost

jordan 8

mont blanc

louis vuitton outlet

michael kors outlet online sale

coach outlet

polo ralph lauren outlet

marc jacobs

oakley sunglasses wholesale

jordans

louis vuitton outlet

cheap jordans

coach outlet

cheap oakley sunglasses

ray ban sunglasses

nike uk

louis vuitton handbags

lebron james shoes 13

kate spade

jordan 11s

ralph lauren sale

michael kors outlet

michael kors outlet online

cheap jerseys

coach outlet store online

louis vuitton outlet

pandora jewelry

michael kors purses

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

michael kors handbags

polo ralph lauren

burberry outlet

designer handbags

replica watches

abercrombie & fitch

kate spade handbags

nike air max

cheap oakleys

jordan shoes

christian louboutin

cheap jordans

polo ralph lauren

jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

jordan concords

louis vuitton

coach factory outlet

oakley sunglasses

fitflop sandals

louis vuitton handbags

gucci handbags

toms

oakley outlet

louis vuitton

mont blanc pens

juicy couture

adidas superstar

adidas ultra boost

tory burch sale

ghd hair straighteners

rolex watches

jordan retro 3

fake watches

louis vuitton bags

timberland outlet

toms outlet

gucci handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton bags

fitflops

gucci outlet

kobe shoes 11

nike roshe flyknit

fitflops sale clearance

nike roshe runs

kate spade

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

ralph lauren polo outlet

christian louboutin shoes

asics shoes

coach outlet

adidas shoes

adidas uk

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

nike huarache shoes

adidas stan smith

instyler curling iron

gucci handbags

kobe 11

20167.16wengdongdong
29.03.2018 - dongdong8

mishka clothing

light up shoes

flip flops

valentino

ralph lauren

barcelona jersey

oakley

nike huarache

superdry clothing

jordan 1

red bottom shoes

nba jerseys

adidas superstar

bottega

pandora outlet

pandora jewelry

nike blazer shoes

flops

nike kyrie 3

jordan 3

michael kors outlet

givenchy handbags

true religion jeans

stephen curry shoes

coach outlet

nike huarache

birkenstock sandals

birkenstock sandals

nike air max 95

mont blanc

air max

michael kors outlet

toms shoes

mlb jerseys

true religion jeans

jordans

true religion outlet

true religion

swarovski

oakley sunglasses

louis vuitton handbags

nike factory outlet

basketball shoes

ralph lauren outlet

nike air max 270

kate spade outlet

wedding shoes

pandora charms

nike free

nike presto

oakley sunglasses

christian louboutin

michael kors handbags

nike air force 1

coach outlet

cheap nhl jerseys

beats by dre

nike air max 2018

jordan 12

nike air max

air jordan

nike sb

longchamp outlet

louis vuitton

sac longchamp

longchamp

nike air max 97

polo ralph lauren

kate spade outlet

jordan 8

supra shoes

oakley sunglasses

manolo blahnik

celine

hermes outlet

ray bans

louboutin

coach wallets

dolce and gabbana

alexander mcqueen

michael kors handbags

adidas shoes

michael kors

nike tn

ralph lauren

vibram fivefingers

polo ralph lauren

coach bags

coach outlet

lebron 15

shoe carnival

polo outlet

mlb jerseys

swarovski jewelry

coach outlet

nike blazer

coach outlet

miu miu handbags

coach outlet

coach factory outlet

mcm backpack

adidas wings

louboutin

cartier bracelet

jordan shoes

ray ban sunglasses

coach outlet

burberry outlet

mont blanc pens

nike air max

louis vuitton

nike air max 2017

michael kors outlet

adidas shoes

ralph lauren

yeezy shoes

coach outlet

giuseppe zanotti

ralph lauren

nike air force 1

coach outlet store online

michael kors

stuart weitzman

jordan 4

louis vuitton outlet

nfl jerseys

nike air max

adidas football boots

air jordan

dansko

jordan shoes

nike air max 90

michael kors

van cleef & arpels jewelry

pandora jewelry

tory burch outlet

flops

red bottom shoes

undefeated clothing

louis vuitton

salvatore ferragamo

michaelkors outlet

timberland outlet

louboutin

pandora jewelry

gucci outlet

coach outlet

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

jordan

fitflops

louis vuitton

cheap jerseys

fitflops

coach factory outlet

polo shirts

wholesale snapback hats

polo ralph lauren

supreme new york

pandora jewelry

nike huarache

michael kors outlet

kate spade handbags

louis vuitton

hermes

ralph lauren

kevin durant shoes

polo outlet

michael kors outlet

baseball jerseys

christian louboutin

birkenstock outlet

michael kors outlet

swarovski

balenciaga

cheap jerseys

hermes kelly bag

polo ralph

mac cosmetics

oakley sunglasses

jordans

kate spade

louis vuitton outlet

fitflops

nike air max plus

adidas

michael kors

mbt

ray ban sunglasses

tory burch

cheap ray ban sunglasses

michael jordan shoes

coach outlet

marc jacobs

nike outlet

nike trainers

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

soccer jerseys

toms outlet

vans outlet

bvlgari jewelry

converse

michael kors outlet

mlb jerseys

red bottom shoes

new balance

tory burch outlet

air jordans

longchamp

jordans

nike dunks

nike free

jimmy choo outlet

nike shox

ray ban sunglasses

longchamp outlet

ralph lauren uk

oakley sunglasses

jordan

mont blanc pens

ray ban sunglasses

ray ban

jordan

coach outlet

adidas slides

fingerlings monkey

adidas outlet

nike air max

links of london

supreme

jordan shoes

bcbg

true religion

adidas yeezy boost

timberland

jordans

jordan shoes

christian louboutin

tory burch outlet

nike air max 1

mbt

air max

ray ban sunglasses

ferragamo

louboutin

burberry outlet

louboutin

hermes belt

michael kors outlet

converse outlet

prada outlet

adidas

mulberry

rolex watches

nike outlet

burberry sale

jordan 11

oakley sunglasses

burberry outlet

air jordan pas cher

mizuno

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

prada

asics

nike roshe

coach outlet

christian louboutin

nike store

ralph lauren

prada outlet

ferragamo

pandora charms

herve leger dresses

ralph lauren

louis vuitton

nike revolution

nfl jerseys

coach factory outlet

juicy couture outlet

kobe 11

coach factory outlet

nike mercurial

nike free run

true religion outlet

louboutin

jordan

louis vuitton handbags

under armour outlet

ralph lauren outlet

cheap rolex watches

manchester united jersey

dior handbags

longchamp

nhl jerseys

kate spade outlet

kate spade outlet

converse shoes

pandora jewelry

louis vuitton

adidas jeremy scott

chicago blackhawks jersey

nike flip-flops

louis vuitton outlet

ray ban sunglasses

belstaff outlet

nfl jerseys

supreme clothing

harden vol 1

fitflops

nike shoes

ray ban sunglasses

nike air

adidas flip flops

oakley sunglasses

nike cortez

roshe run

nike lunarglide

stussy clothing

nike free

prada

louis vuitton

michael kors

ray ban sunglasses

michael kors outlet

nike factory store

oakley sunglasses

pandora charms

nike tennis

louis vuitton

michael kors outlet

rolex watches

cheap jerseys

timberland boots

michael kors

coach outlet online

coach outlet

jordan 6

louis vuitton outlet

baseball bats

coach handbags

supreme

new balance shoes

asics

replica rolex watches

michael kors handbags

cheap nfl jerseys

tommy hilfiger canada

adidas stan smith

polo ralph

adidas stan smith

nike outlet

oakley sunglasses

burberry scarves

timberland

adidas yeezy

ray ban

michael kors

vans shoes

nike air max

running shoes

cheap jordans

jordan xx9

jordan 5

nike shoes

timberland

louis vuitton outlet

ray ban

replica watches

hermes bags

20183.29wengdongdong

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?